Organisationsnummer

Skadedrabbade ger oss toppbetyg

Inga fyrkantiga paketlösningar

99 % av alla ärenden hanteras inom ett dygn


Vi guidar dig till rätt försäkring

Svedeas försäkring passar dig och ditt företag. Vi jobbar inte med one size fits all, för vi tror inte på den typen av företagsförsäkringar. Däremot tror vi stenhårt på att du bara ska betala för det skydd du och din verksamhet verkligen behöver.

För att ge dig en försäkringslösning som är anpassad efter din bransch och dina unika förutsättningar guidar vi dig rätt genom att ställa de rätta frågorna. Resultatet blir ett förslag som innehåller moment du måste ha plus tillägg du bör ha. Du får dessutom förslag på tillägg som kan vara bra att ha.

Testa och jämför oss gärna!

Nöjdast kunder fyra år i rad.

Svenskt Kvalitetsindex har för fjärde året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste fordonsförsäkringskunder för privatmarknad. Vi har samma höga ambitioner för våra företagskunder. Nöjda kunder, oavsett vem det är.

Vad behöver jag för skydd?

Innehållet i vår företagsförsäkring är indelat i tre delar:

  • Skydd du måste ha
  • Skydd du bör ha
  • Skydd som är bra att ha

De försäkringsskydd du måste ha är de som gör skillnad oavsett inom vilken bransch du jobbar – vanligtvis ansvarsförsäkring, rättsskydd, egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring. Skydd du bör ha är de som vi av erfarenhet vet kan göra stor nytta för dig. Slutligen kan du välja mellan en stor mängd olika tilläggsförsäkringar som är bra att ha för just ditt bolag.

Småföretagarhjälpen

Som företagare finns det frågor som kan vara svåra att ha koll på. Därför har vi samlat några nyttiga tips som kan göra ditt liv som företagare enklare.

Det här ingår alltid

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring är ett viktigt skydd om du krävs på skadestånd genom sak- eller personskada, sk. allmänt ansvar. I princip alla företag har behov av detta skydd.

Egendomsförsäkring

En egendomsförsäkring täcker lös egendom du har inom företaget, exempelvis maskinerier såsom teknisk utrustning till kopieringsmaskiner, kontorsmöbler, datorer och varor för försäljning.

Avbrottsförsäkring

Om ditt företag drabbas av en egendomsskada som orsakar ett avbrott i din verksamhet, ersätter försäkringen den uteblivna vinsten och de fasta kostnader du måste betala som till exempel leasingavtal, hyres- och elkostnader eller personallöner.


Rättsskyddsförsäkring

Om ditt företag hamnar i tvist med någon, till exempel en kund, hyresvärd eller leverantör och tvisten måste avgöras i rättsinstans, så hjälper rättsskyddsförsäkringen till med ombudskostnader för att driva tvisteprocessen.