Organisationsnummer

Skadedrabbade ger oss toppbetyg

Inga fyrkantiga paketlösningar

99 % av alla ärenden hanteras inom ett dygn


Vi guidar dig till rätt försäkring

Svedeas försäkring passar dig och ditt företag. Vi jobbar inte med one size fits all, för vi tror inte på den typen av företagsförsäkringar. Däremot tror vi stenhårt på att du bara ska betala för det skydd du och din verksamhet verkligen behöver.

För att ge dig en försäkringslösning som är anpassad efter din bransch och dina unika förutsättningar guidar vi dig rätt genom att ställa de rätta frågorna. Resultatet blir ett förslag som innehåller moment du måste ha plus tillägg du bör ha. Du får dessutom förslag på tillägg som kan vara bra att ha.

Testa och jämför oss gärna!

Nöjdast kunder fem år i rad

Svenskt Kvalitetsindex har för femte året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste fordonsförsäkringskunder för privatmarknad. Vi har samma höga ambitioner för våra företagskunder. Nöjda kunder, oavsett vem det är.

Vad behöver jag för skydd?

Vi har delat in innehållet i vår företagsförsäkring i tre olika skyddsnivåer:

  1. Vissa försäkringsskydd måste du ha, oavsett vilken bransch du jobbar inom. Hit räknas vanligtvis ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring samt rättsskydd. Dessa kan du läsa mer om längre ner.
  2. En del skydd rekommenderar vi att du väljer, efter många års erfarenhet av olika branscher och de skador som kan uppstå. Gör du bedömningen att de inte behövs kan du välja bort dessa.
  3. Slutligen kan du krydda din försäkringslösning med olika tillägg som kan vara bra att ha för just ditt bolag. Det avgör du själv utifrån dina specifika behov och önskemål.

Småföretagarhjälpen

Som företagare finns det frågor som kan vara svåra att ha koll på. Därför har vi samlat några nyttiga tips som kan göra ditt liv som företagare enklare.

Det här ingår alltid

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring är ett viktigt skydd om du krävs på skadestånd genom sak- eller personskada, sk. allmänt ansvar. I princip alla företag har behov av detta skydd.

Egendomsförsäkring

En egendomsförsäkring täcker lös egendom du har inom företaget, exempelvis maskinerier såsom teknisk utrustning till kopieringsmaskiner, kontorsmöbler, datorer och varor för försäljning.

Avbrottsförsäkring

Om ditt företag drabbas av en egendomsskada som orsakar ett avbrott i din verksamhet, ersätter försäkringen den uteblivna vinsten och de fasta kostnader du måste betala som till exempel leasingavtal, hyres- och elkostnader eller personallöner.


Rättsskyddsförsäkring

Om ditt företag hamnar i tvist med någon, till exempel en kund, hyresvärd eller leverantör och tvisten måste avgöras i rättsinstans, så hjälper rättsskyddsförsäkringen till med ombudskostnader för att driva tvisteprocessen.