Grundläggande information och kontaktuppgifter

Svedea AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den svenska marknaden för HDI Global Specialty SE:s räkning. Svedea har sin ansvarsförsäkring hos QBE Insurance (Europe) Limited, Sweden branch.

Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE. Svedea får ersättning från HDI global Specialty SE för de förmedlade försäkringarna och den baseras på den totala premievolymen i kombination med försäkringsaffärens tekniska resultat. Hannover Rück SE har ett kvalificerat innehav i Svedea AB.

Svedea AB är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn. Detta kan kontrolleras hos respektive myndighet, se kontaktuppgifter nedan.

Tillämpade lagar

På våra försäkringsavtal tillämpas svensk lag i fråga om marknadsföring (Marknadsföringslagen (2008:486)), försäkringsavtalet (Försäkringsavtalslagen (2005:104)), försäkringsdistribution (lag (2018:1219) om försäkringsdistribution) och distansköp (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal) samt rättsförhållanden i övrigt, såvida inget annat framkommer av villkoren eller särskild överenskommelse.

Din ångerrätt

Om du som konsument har ingått avtal på distans (t.ex. via telefon eller internet) har du rätt att ångra dig inom fjorton dagar från att du ingått avtalet, du ska då meddela Svedea om detta. Svedea har rätt till den del av försäkringspremien som motsvarar tiden då avtalet varit i kraft.

Vår behandling av dina personuppgifter

Svedea AB, och i förekommande fall HDI Global Specialty SE, använder personuppgifter i vår administration, skadereglering, marknads- och kundanalys, produktutveckling, marknadsföring och för statistiska ändamål. Vi behandlar uppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om Svedeas hantering av personuppgifter.

Om du har klagomål

Om du har generella klagomål mot Svedea AB gällande till exempel försäljning kan du vända dig till vår klagomålsansvarige genom att mejla till klagomal@svedea.se. Du, som konsument, kan också vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun eller till Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vid tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till Allmän domstol.

Är du missnöjd med ska hanteringen av ditt skadeärende? Se hur du går tillväga här.

Viktiga kontaktuppgifter och adresser

HDI Global Specialty SE, Sverige filial

ORG.NR
HRB 211924
(Reg. i Tyskland)

ADRESS
Box 22085
104 22 Stockholm

Hannover Rück SE

ORG.NR
HRB 6778

ADRESS
Karl-Wiechert-Alee 50
30625 Hannover
Tyskland

QBE Insurance (Europe) Limited, Sweden branch

ORG.NR 
516404-1880

ADRESS
Sveavägen 13
111 57 Stockholm

Svedea AB

Box 3489
103 69 Stockholm

08-790 03 00
info@svedea.se
svedea.se

Bolagsverket

851 81 Sundsvall

0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
bolagsverket.se

Finansinspektionen

Box 7821
103 97 Stockholm

08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se
fi.se

Konsumentverket

Box 48
651 02 Karlstad

0771-42 33 00
konsumentverket@konsumentverket.se
konsumentverket.se

Prata
med
oss!
Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.