Sök på Svedea.se

En gul rapsåker

Hållbart sedan starten

Sedan dag ett har vi arbetat långsiktigt och konsekvent med hållbara värden som påverkar både oss som arbetar här, våra kunder, partners, leverantörer och miljön. Det har format vårt sätt att verka och utgör en del av kärnan – vår företagskultur.

Vi vill göra vad vi kan för klimatet

Svedea ingår i försäkringskoncernen Talanx Group som har arbetat med hållbarhetsfrågor under lång tid. Sedan 2013 redovisas koncernens miljöpåverkan i årliga hållbarhetsrapporter. I dag arbetar koncernen mot målet att uppnå klimatneutralitet senast år 2030. Senaste hållbarhetsrapporten finns här.

Den accelererande uppvärmningen gör att även vi på Svedea ökar takten i vårt hållbarhetsarbete. Från 2021 driver vi ett omställningsprojekt tillsammans med konsultbyrån 2050 i syfte att på alla tänkbara sätt bidra till att uppnå målet att halvera världens CO2-utsläpp till år 2030.

Årets hållbara aktör inom sakförsäkringar 2023

Svedea har utnämnts till Årets hållbara aktör inom kategorin sakförsäkringar. Ett resultat som baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport. Läs mer här.

På Svedea har vi en gemensam bild av vad vi vill vara för företag. Både hur vi förhåller oss till varandra, våra yrkesroller och världen utanför. Omvärlden – våra kunder och samarbetspartners – speglar oss medarbetare. Att vi som jobbar här är en samling individer med olika ålder, ursprung och bakgrund är självklart för oss. Det är så vi kan möta våra kunder med trovärdighet.

Svedeas syn på hållbarhet grundar sig dels på vår vision, affärsidé och vår djupt rotade företagskultur som hängt med oss sedan starten 2010. Vi följer Brundtlandsrapportens definition som utarbetades 1987 på uppdrag av FN. "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Den bygger på hållbar utveckling i tre dimensioner som alla påverkar varandra och hänger tätt samman:

Svedeas arbete med social hållbarhet

Att ha nöjda kunder är vårt viktigaste mål – det allting handlar om. Därför anstränger vi oss i alla våra relationer – oavsett om det handlar om kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners – för att skapa branschledande kundservice och snabb skadereglering. Men målet kan vi bara nå med motiverade och engagerade medarbetare.

Hållbar personalutveckling

Vi har en uttalad vision att förändra försäkringsbranschen. För att lyckas med det har vi ända sedan bolaget startade arbetat med våra värderingar. Alla som arbetar på Svedea har vår gemensamma företagskultur i ryggmärgen. Kulturen uttrycks med hjälp av fem värdeord som alla anställda kan i sömnen – passion, utmana, förenkla, reflektera och se kunden.

Vi genomför fortlöpande aktiviteter tillsammans som bygger på vår kultur och syftar till att lära känna varandra, växa i våra yrkesroller och utvecklas som människor. Hållbar personalutveckling handlar även om arbetsmiljö och hur vi utformat våra kontor för att ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar i sina yrken, liksom att erbjuda möjlighet att arbeta på distans och gå utbildningar som gynnar den personliga utvecklingen.

Hållbar samhällsutveckling

Man kan tycka att företagandet i sig innebär ett tillräckligt stort ansvar, men det också viktigt att ge tillbaka till det omgivande samhället. Både för att det känns meningsfullt, men också för att det kan ha en positiv inverkan på affärerna. Vi ger tillbaka till de branscher vi är en del av i form av stipendier och fonder. Det är ett långsiktigt arbete som ger bidrag både till individer och föreningar, samtidigt som vi befäster vår position som ett bolag som brinner för våra specialområden.

Vi samarbetar även sedan flera år med IM (Individuell Människohjälp) som arbetar för att stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Bland annat bjuder vi med våra medarbetares hjälp nyanlända ungdomar på upplevelser och glädje. Vi kallar det för Svedeadagen – en dag att minnas.

Svedeas arbete med ekologisk hållbarhet

Försäkringar i sig påverkar inte den ekologiska balansen. Men det gör försäkringsverksamhet i ett större perspektiv.

Hållbar skadereglering

Skadereglering handlar till stor del om att ersätta skadade delar, till exempel krockade motordelar och plåt från olika fordon eller byggnadsmaterial från översvämmade eller rökskadade fastigheter. Därför försöker vi så långt det är möjligt att reglera skador med hänsyn till miljön. Här finns stora miljövinster att göra genom att samarbeta med partners som är miljöcertifierade, som arbetar med cirkulär godshantering eller på annat sätt visar att de tar ansvar för miljön.

Hållbar kundkommunikation

Skadeförebyggande rådgivning till våra kunder arbetar vi aktivt med. Vi har en omfattande mängd tips och råd på vår webbplats som vi återkommande hänvisar till via utskick för att minimera behovet av skadereglering över huvud taget. Vi uppmuntrar ständigt våra kunder att hantera sina ärenden digitalt för att spara papper, kuvert och porton.

På våra kontor gör våra medarbetare både stort och smått för att Svedea ska vara ett ansvarstagande företag – gentemot miljön, kollegor, kunder och samhället i stort. Det handlar om allt från återvinning av material till att minimera antalet resor med hjälp av videomöten.

Svedeas arbete med ekonomisk hållbarhet

Vi som arbetar på Svedea har alla ett passionerat förhållande till våra specialområden och är experter på det vi gör. Med kunskap som går på djupet kan vi ge våra kunder bättre service och snabbare skadehantering till ett konkurrenskraftigt pris.

För att lyckas har vi valt att inte försäkra allt och istället bli riktigt bra på ett smalare utbud. Därför är vi noga med vad vi försäkrar – till exempel tar vi inte in lyxbilar, sporthojar eller de allra yngsta förarna. På Svedea tycker vi nämligen att det är mer rättvist att våra kunder bara betalar för den risk de representerar, inte betala mer för att subventionera dyrare försäkringar. Efter tio år i försäkringsbranschen och med en årlig tillväxt på cirka 20 % har fler än 400 000 kunder gett oss sitt förtroende – och vi fortsätter växa.

Att 9 av 10 kunder som råkat ut för en skada ger oss högsta betyg år efter år visar att vi är på rätt väg. Det bekräftades 2019, 2020, 2021, 2022 och senast 2023 då vi tog topplaceringen i Svenskt Kvalitetsindex mätning av nöjdheten bland fordonsförsäkringskunder. I 2020 års mätning placerade vi oss dessutom på tredje plats i den då nya kategorin djurförsäkringskunder.

Uppförandekod för leverantörer

För oss är det viktigt att vår verksamhet bidrar till långsiktigt hållbar utveckling. För att uppnå det krävs också att de leverantörer som vi anlitar delar vår inställning, och att de produkter och tjänster som vi köper är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Våra leverantörer måste helt enkelt bedriva sina verksamheter i linje med vår uppförandekod.

Ta del av vår uppförandekod här

Mer om Svedea

Facebook

Instagram