Olycksfallsförsäkring

Här kan du läsa om er olycksfallsförsäkring ni har via er kommun. Ni kan även anmäla er skada, antingen direkt via en webbanmälan alternativt via en skadeblankett som ni hittar under fliken: Anmäl skada.