Ditt personnummer

Reparera bilen på valfri verkstad

Kostnadsfri lagning av stenskott

Sveriges nöjdaste kunder 5 år i rad


En ovanlig försäkring för vanliga bilar

På Svedea tycker vi att det är mest rättvist att din försäkringspremie baseras på dig och din bil. Inte någon annans stöldbegärliga sportbil eller riskfyllda körning. Det är därför vi kan erbjuda dig en riktigt prisvärd bilförsäkring för vanliga bilar.

Nöjdast kunder fem år i rad

Svenskt Kvalitetsindex har för femte året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste kunder inom fordonsförsäkring. Mycket tack vare att vi har skadereglerare utöver det vanliga. 

Vilken bilförsäkring vill du ha?

Trafikförsäkring

Måste du ha enligt lag när din bil är i trafik. Ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka. Försäkringen ersätter även skador på annans egendom som du orsakar med din bil.

Halvförsäkring

I en halvförsäkring ingår förutom samma skydd som i en trafikförsäkring även allrisk, brand, glas, maskin och elektronik, rättsskydd, stöld och vägassistans.

Helförsäkring

I en helförsäkring ingår förutom samma skydd som i en halvförsäkring även vagnskada som ersätter skador på din bil vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse.


Välj XL till hel- och halvförsäkring

Utöver det ordinarie skyddet ingår:

-  Vägassistans dygnet runt
-  Kris- och olycksfallsförsäkring
-  Hyrbil i upp till 65 dagar
-  Ingen självrisk vid djurkollision eller skadegörelse om du har helförsäkring

490 kr/år

 

Det här ingår i bilförsäkringen

Hel

Helförsäkring

Halv

Halvförsäkring

Trafik

Trafikförsäkring

check
check
check

Trafikskada

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag när din bil är i trafik. Den ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka. Försäkringen ersätter även skador på annans egendom som du orsakar med din bil.

check
check
clear

Allrisk

Allriskdelen ersätter:

 • skada i kupé och bagageutrymme
 • skadad, stulen eller förlorad bilnyckel och/eller bilnyckelkort
 • sanering av bränsletank vid feltankning
check
check
clear

Brand

Du kan få ersättning om din bil skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. Branddelen gäller även för skada som uppstår på grund av kortslutning i elektriska kablar.

check
check
clear

Glas

Glasdelen gäller vid skador på vindruta, sidoruta eller bakruta. Om vindrutan bara repareras behöver du inte betala någon självrisk.

check
check
clear

Maskin och elektronik

Maskin- och elektronikdelen lämnar ersättning för plötslig och oförutsedd skada som direkt påverkar bilens funktion. Den gäller för bil som är högst 10 år gammal räknat från bilens första registreringsdag och som körts högst 15 000 mil och upphör så snart någon av gränserna passerats.

check
check
clear

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av bilen.

check
check
clear

Stöld

Du får ersättning om din bil stjäls, rånas eller skadas vid stöldförsök. Även utrustning och tillbehör till bilen omfattas, exempelvis sommar- och vinterdäck. Om din bil inte återfinns får du ersättning 30 dagar efter att du gjort anmälan till oss och polisen.

check
check
clear

Vägassistans

Vägassistansdelen ersätter kostnader för transport av personer och bil om du råkar ut för en olycka eller drabbas av driftstopp. Du får även ersättning för:

 • reparation på plats om det kostar mindre än att bärga bilen till närmaste verkstad
 • arbetskostnad vid däckbyte på grund av punktering
 • transport av drivmedel vid bränslebrist
 • bärgningskostnad oavsett fel på bilen
check
clear
clear

Vagnskada

Du får ersättning för skador på bilen vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse.

check
clear
clear

Djurkollision

Vid skada genom kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan reduceras vald självrisk med 50 procent.

check
clear
clear

Skadegörelse

Vid skada genom skadegörelse reduceras vald självrisk med 50 procent.

Vanliga frågor och svar

Grundregeln är att du som tecknar försäkring ska vara bilens verkliga ägare och huvudsakliga brukare. Det fungerar också om den som främst använder bilen är en make/maka/sambo till dig. Men om det är någon annan som främst ska använda bilen bör du kontakta oss innan du tecknar försäkringen - annars finns risken att du inte får ut någon ersättning alls om bilen skulle bli skadad. 

Ja, vi har inga särskilda undantag för direktimporterade bilar. Däremot gäller maskin- och elektronikdelen med dubbel självrisk, dock högst 12 000 kr.

Bilen ska ha lagstadgad utrustning och den får inte användas om den har körförbud. Du ska följa fabrikantens anvisningar om skötsel, underhåll och service.

Avmonterad bildel, t.ex. vinter-/sommardäck ska förvaras i inlåst utrymme som endast du eller din familj har tillgång till, exempelvis garage eller förråd.

Om bilen är helförsäkrad eller halvförsäkrad övergår försäkringen till en avställningsförsäkring. Är bilen enbart trafikförsäkrad upphör försäkringen att gälla vid avställning. När du ställt av bilen hos Transportstyrelsen får vi automatiskt information om detta. Om du inte vill ha en avställningsförsäkring kontaktar du oss.

En släpvagn behöver ingen trafikförsäkring utan det är dragbilens trafikförsäkring som gäller. Tänk på att skador på det egna släpet inte ersätts genom din bilförsäkring.

Ja, bilen får framföras av alla som har någon av körkortsbehörigheterna B, B-utökad eller BE.

Hos oss kan privatpersoner betala med e-faktura eller pappersfaktura. Väljer du e-faktura kan du betala per helår eller månad. För månadsbetalning måste årskostnaden överstiga 800 kr. Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår.

Det tillkommer ett tillägg på 5 % av årskostnaden om du väljer månadsbetalning. För pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift på 45 kr per faktura.

Som företagare kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura. Väljer du e-faktura kan du betala per helår, halvår, kvartal eller månad. För månadsbetalning måste årskostnaden överstiga 800 kr. Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår, halvår eller kvartal.

Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer kvartals- eller månadsbetalning. För pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift på 45 kr per faktura.

När du tecknar en ny försäkring eller ändrar din försäkring ska försäkringen vara betald senast 21 dagar efter att vi skickat din faktura. Förfallodatumet är dock aldrig tidigare än samma dag som försäkringen börjar gälla. När du förnyar din försäkring ska försäkringen vara betald senast samma dag som din nya försäkringsperiod börjar.

Försäkringen gäller inom EES-området (EU, Island, Liechtenstein och Norge), i Schweiz samt i ett antal Medelhavsländer. Här kan du läsa mer om i vilka länder som försäkringen gäller samt vilka länder som kräver grönt kort.

Om du planerar att åka utomlands var vänlig och kontakta oss för att se över ditt försäkringsskydd och beställa ett grönt kort kostnadsfritt via vår kundtjänst.

Ett grönt kort är ett bevis på att bilen är försäkrad och att försäkringen är betald. Vissa länder kräver att du har ett grönt kort vid inresa. Här kan du läsa mer om i vilka länder som försäkringen gäller samt vilka länder som kräver grönt kort.

Om du ska köpa en bil behöver du teckna en egen försäkring innan du hämtar bilen då föregående ägares försäkring upphör i samma stund som ägarbytet sker. Ägarbytet sker från det datum som ni anger till Transportstyrelsen och det är alltså från det datumet du behöver ha en försäkring. Om du avvaktar med att teckna försäkring åker du runt oförsäkrad samtidigt som du kommer att få betala straffavgift till Trafikförsäkringsföreningen, TFF. Läs mer om ägarbyte hos Transportstyrelsen på www.transportstyrelsen.se/agarbyte.

Försäkringen avslutas per automatik när vi fått information från Transportstyrelsen att bilen är såld. Eventuell överbliven premie återbetalas.

Priset på försäkring styrs av bilens ålder, modell, årlig körsträcka samt din ålder, var och hur du bor samt i vissa fall hur länge du haft körkort. Även upprepade skador kan påverka vårt erbjudande.

Du kan själv påverka priset genom att välja olika självrisker.

Ja, den ingår i alla priser du får av oss.

Det kan ha flera orsaker, till exempel att det saknas en del teknisk information om fordonet i Vägtrafikregistret. Börja med att kontrollera att du verkligen använder rätt registreringsnummer. Du kan alltid kontakta oss via telefon eller mejl om du behöver hjälp.

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos Svedea. Där får du en sammanställning av dina försäkringar hos oss.

På Mina sidor kan du:

 • Ladda ner försäkringsbrev och villkor
 • Se betalningssätt och årskostnad för din försäkring
 • Se din huvudförfallodag
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter och eventuellt konto för återbetalningar

Du loggar in på Mina sidor genom att klicka på ikonen uppe i högra hörnet på sidan eller genom att gå direkt till app.svedea.se/mina-sidor. För att kunna logga in behöver du ha ett Mobilt BankID.

Har du inte Mobilt BankID?
Här kan du läsa hur du kommer igång.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.