Sök på Svedea.se

Försäkring för enskild firma

Oavsett bolagsform är det viktigt med en bra företagsförsäkring. En dator man köpt på firman ersätts inte via hemförsäkringen, heller inte eventuella tvister man hamnar i med en kund, leverantör eller hyresvärd.

Enskild firma eller aktiebolag

Fördelen med en enskild firma är att det är enkelt att komma igång och det finns inget krav på startkapital, alltså lämpar sig enskild firma till lite mindre företag. Den största skillnaden mellan enskild firma och aktiebolag är att du är personligt ansvarig för det enskilda företaget.

Du ansvarar för företagets avtal och skulder. Alltså finns det ingen gräns för den enskilda firmans ekonomi och din privata ekonomi. Oavsett om du driver enskild firma eller aktiebolag behöver alltid företaget en företagsförsäkring.

Här kan du läsa om olika bolagsformer

Företagsförsäkring för enskild firma 

Oavsett bolagsform så täcker inte hemförsäkringen ditt företag om något skulle hända. Alltså är det bra att teckna en separat företagsförsäkring, anpassat för just ditt företag och de risker som företaget kan utsättas för.

Företagsförsäkringen består egentligen av en rad olika försäkringsmoment. Exakt vilka försäkringsmoment ditt företag behöver beror på vilken typ av verksamhet du bedriver. Här listar vi några av de vanligaste momenten:   

Foretagsbil

Försäkringen för småföretagare

Se vår företagsförsäkring

Ansvarsförsäkring 

Om någon eller något blir skadad av dina produkter eller av dina anställda och företaget hamnar i tvist, kan det vara bra med en ansvarsförsäkring. Du får du hjälp med att utreda och förhandla och vi ersätter eventuella skadeståndskrav.

Mer om ansvarsförsäkring

Egendomsförsäkring 

Företagets egendomsförsäkring ska täcka all lös egendom man har inom bolaget. Det kan vara maskinerier och teknisk utrustning såsom kopieringsmaskiner, kontorsmöbler eller datorer.

Avbrottsförsäkring 

Om företaget drabbas av en  skada som gör att man får ett avbrott i sin verksamhet ersätter avbrottsförsäkringen de fasta kostnader man inte undkommer. Exempel på detta kan vara leasingavtal, hyres- och elkostnader eller personalens löner. 

Rättsskyddsförsäkring

Om företaget hamnar i tvist med någon, till exempel en kund, hyresvärd eller leverantör, hjälper rättsskyddsförsäkringen till med ombudskostnader för att driva tvisteprocessen.

Olika typer av företag – olika typer av försäkring  

På Svedea anpassar vi försäkringen efter ditt företags behov. Priset på försäkringen påverkas av vilken typ av verksamhet du bedriver. Skriv in ditt organisationsnummer och se hur vår försäkring kan hjälpa ditt företag! 

Försäkra ditt företag

Organisationsnummer

Tips för dig som ska starta enskild firma! 

Facebook

Instagram