Ditt personnummer

Sveriges nöjdaste kunder

Skadedrabbade ger oss toppbetyg

Billigare försäkring ju mindre risk

Snabb och smidig skadereglering


En ovanlig försäkring för vanliga släpvagnar

Med vår släpvagnsförsäkring får du hjälp med kostnader som kan uppstå, till exempel om släpvagnen behöver repareras efter en olycka.

Nöjdast kunder fem år i rad

Svenskt Kvalitetsindex har för femte året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste fordonsförsäkringskunder. Men, det är inte målet. Bara början!

Vad ingår i försäkringen?

Förutom släpvagnen omfattas också tillbehör och utrustning samt en extra uppsättning hjul av försäkringen. Du kan välja mellan en halvförsäkring eller en helförsäkring.

Hel

Helförsäkring

Halv

Halvförsäkring

check
check

Brand

Du kan få ersättning om din släpvagn skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. Branddelen gäller även för skada som uppstår på grund av kortslutning i elektriska kablar.

check
check

Rättskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av släpvagnen.

check
check

Stöld

Du får ersättning om din släpvagn stjäls, rånas eller skadas vid stöldförsök. Även utrustning och tillbehör till släpvagnen omfattas. Om din släpvagn inte återfinns får du ersättning 30 dagar efter att du gjort anmälan till oss och polisen.

check
clear

Vagnskada

Du får ersättning för skador på släpvagnen vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse.

Vanliga frågor och svar

Grundregeln är att du som tecknar försäkring ska vara släpvagnens verkliga ägare och huvudsakliga brukare. Det fungerar också om den som främst använder släpvagnen är en make/maka/sambo till dig. Men om det är någon annan som främst ska använda släpvagnen bör du kontakta oss innan du tecknar försäkringen - annars finns risken att du inte får ut någon ersättning alls om släpvagnen skulle bli skadad. 

  • Du ska följa fabrikantens anvisningar om skötsel, underhåll och service.
  • Vid transport ska lasten vara fastspänd enligt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om säkring av last på fordon under färd (TSVFS 1978:10).

Avmonterad fordonsdel, t.ex. vinter-/sommardäck ska förvaras i inlåst utrymme som endast du eller din familj har tillgång till, exempelvis garage eller förråd.

En släpvagn behöver ingen trafikförsäkring utan det är dragfordonets trafikförsäkring som gäller.

Ja!

Har du en släpvagnsförsäkring måste du kontakta oss och säga upp försäkringen. När försäkringen är avslutad betalar vi tillbaka eventuell återstående del av din premie. Vill du ha pengarna insatta på ett konto ber vi dig kontakta oss och lämna ett kontonummer.

Hos oss kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura. Du kan välja att betala per helår eller halvår.

Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis. För pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 45 kr.

När du tecknar en ny försäkring eller ändrar din försäkring ska försäkringen vara betald senast fjorton dagar efter att vi skickat din faktura. Förfallodatumet är dock aldrig tidigare än samma dag som försäkringen börjar gälla. När du förnyar din försäkring ska försäkringen vara betald senast samma dag som din nya försäkringsperiod börjar.

Priset på försäkringen styrs av släpvagnens ålder och vikt. 

Det kan ha flera orsaker, till exempel att det saknas en del teknisk information om fordonet i Vägtrafikregistret. Börja med att kontrollera att du verkligen använder rätt registreringsnummer. Du kan alltid kontakta oss via telefon eller mejl om du behöver hjälp.

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos Svedea. Där får du en sammanställning av dina försäkringar hos oss.

På Mina sidor kan du:

  • Ladda ner försäkringsbrev och villkor
  • Se betalningssätt och årskostnad för din försäkring
  • Se din huvudförfallodag
  • Uppdatera dina kontaktuppgifter och eventuellt konto för återbetalningar

Du loggar in på Mina sidor genom att klicka på logga in uppe i högra hörnet på sidan eller genom att gå direkt till app.svedea.se/mina-sidor. För att kunna logga in behöver du ha ett Mobilt BankID. 

Har du inte Mobilt BankID? Här kan du läsa om hur du kommer igång.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformation och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.