search
Sök kattras
Kattens födelsedatum
info_outline
Personnummer

Medicin ingår alltid!

Skadedrabbade ger oss toppbetyg

Snabb och smidig skadereglering

Billigare försäkring med rabatter


Svedea tar hand om din katt

Du får samma omfattande innehåll oavsett försäkringsbelopp och kan själv välja vilken fast och rörlig självrisk du vill ha. Marknadens bästa ersättning för medicin ingår alltid.

Nöjdast kunder fyra år i rad.

Svenskt Kvalitetsindex har för fjärde året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste fordonsförsäkringskunder. Men, det är inte målet. Bara början!

Vad ingår i en kattförsäkring?

En kattförsäkring består av flera olika försäkringar. Veterinärvårdsförsäkring ingår alltid. Utöver det kan man välja olika tilläggsförsäkringar för extra trygghet.

Veterinärvårdsförsäkring

En veterinärvårdsförsäkring är grunden i kattens försäkringsskydd och ersätter kostnader för veterinärvård om katten skadas eller blir sjuk.

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du få ersättning om din katt dör eller måste avlivas. Försäkringen är till för alla katter som är id-märkta och den har ingen självrisk.


Extra trygghet med våra tillägg

Rehabiliteringsförsäkring

Med en rehabiliteringförsäkring får du hjälp om din katt behöver rehabiliteras efter exempelvis en fraktur.

Avelsförsäkring

Avelsförsäkring är för dig som har katthona eller katthane som du tänker använda i avel. Du kan till exempel få ersättning för fertilitetsutredning, förlorad avelsförmåga och vård av sjuk kattunge.


Vanliga frågor och svar

Försäkringen kan ersätta dig för kostnader du har i samband med att din katt blir sjuk eller skadad och måste uppsöka veterinär. Utöver detta finns tillval du kan göra för att anpassa försäkringsskyddet för just dina och din katts behov, exempelvis avelsförsäkring och livförsäkring.  

Det viktigaste är att du har en bra veterinärvårdsförsäkring för din katt. Veterinärvårdsförsäkringen ligger till grund för alla kattförsäkringar vi erbjuder. När du köper försäkring bör du fundera på vad du planerar att ha din katt till. Det finns olika försäkringsalternativ som passar för dig som planerar att avla eller vill ha möjlighet till rehabilitering.

Det allra bästa är om din kattunge blir försäkrad så tidigt så möjligt i livet, dock tidigast vid sex veckors ålder och helst innan fyra månaders ålder för att du ska få bästa tänkbara försäkringsskydd. Vi rekommenderar att du tecknar din försäkring i direkt samband med att du köper och hämtar hem din kattunge.

Veterinärvårdsförsäkringen kan du köpa för en katt som är minst sex veckor. Det finns ingen övre åldersgräns för veterinärvårdsförsäkringen.

Avelsförsäkringen kan du köpa för en id-märkt katt som är minst sex veckor gammal men som inte har fyllt sex år. För att kunna köpa försäkringen behöver katten även vara minst veterinärvårdsförsäkrad hos oss.

Livförsäkringen kan du köpa för en id-märkt katt som är minst sex veckor gammal men som inte har fyllt sex år.

Livvärdet ska spegla kattens marknadsvärde och är ofta det samma som inköpspriset. Det går också att försäkra katten för ett högre belopp om den har meriter som styrker detta, vi utgår då från SVERAK:s värderingstabell. Livvärdet är den summa du maximalt kan få i ersättning om din katt skulle bli så pass sjuk eller skadad att den dör eller måste avlivas. Om du ansöker om ersättning från livförsäkringen ska du kunna styrka din katts livförsäkringsbelopp med köpeavtal och eventuella meriter.

Livförsäkringen upphör från och med det år din katt blir 13 år.

Vi behöver få in veterinärintyg i följande fall:

  • om du vill försäkra en katt som blivit importerad från ett land utanför norden de senaste sex månaderna
  • om du vill försäkra en katt som är äldre än sju år som är oförsäkrad idag

Intyget får inte vara äldre än 30 dagar när du ansöker om försäkring.

Kattförsäkringen ersätter inte skada som din katt orsakar på någon annan person eller på egendom. I sådana fall kan du ofta få ersättning från din hemförsäkring.  

Självklart, kontakta bara kundnavet så får du hjälp. Du kan också ladda ner dit försäkringsbrev på Mina sidor

  • Priset på försäkringen påverkas av vilken raspremiegrupp din kattras tillhör. Vi har nämligen delat in alla kattraser i nitton olika grupper där raspremiegrupp ett är billigast att försäkra och raspremiegrupp nitton är dyrast. Hur raserna placeras beror på veterinärmedicinsk erfarenhet och skadestatistik, både tidigare och kommande. Tanken med raspremiegrupperna är att prissättningen för varje katt ska bli så rättvis som möjligt.
  • Priset påverkas även av åldern på din katt. Statistik visar att skadekostnaderna ökar från sju års ålder och därför går priset upp vid den åldern för att vi ska kunna ge samma skydd för katten. På detta vis behöver inte ägare med yngre katter subventionera kostnaden för de äldre katterna.
  • Även var i landet du bor påverkar ditt pris. Bor du i en storstad är priset något högre än om du bor på landet vilket beror på att vården generellt är dyrare i storstäder.
  • Vilket kön din katt har är också en faktor som påverkar hur mycket försäkringen kostar. En hane är i regel dyrare att försäkra än en hona eftersom en hane statistiskt sett löper större risk att drabbas av skador. Har du en kastrerad hane så får du en rabatt som gör att försäkringen kostar detsamma som försäkringen för en honkatt.

Du påverkar också priset på försäkringen genom ditt val av självrisk och maxbelopp. Tumregeln är att högre självrisk och lägre maxbelopp ger lägre pris. Vi rekommenderar dock att du inte bara tittar på vad försäkringen kostar utan framförallt ser till innehållet – ta dig tid att jämföra de olika bolag som erbjuder en försäkring för din bästa vän. 

Du kan alltid höja livvärdet när som helst under pågående försäkringsår, detsamma gäller om du vill köpa tilläggsförsäkringar. Om du vill byta försäkringsbeloppet på veterinärvårdsförsäkringen eller byta självrisk kan du göra detta en gång per år på försäkringens huvudförfallodag. När den är kan du se på ditt försäkringsbrev. Om du inte hittar försäkringsbrevet kan du alltid få ett nytt. Kontakta kundnavet så hjälper vi dig gärna.

Om din katt har sålts, överlåtits, blivit stulen, kommit bort eller har avlidit kan du säga upp din kattförsäkring. Om du av någon annan anledning vill säga upp din kattförsäkring kan du göra det på din huvudförfallodag. När den är kan du se på ditt försäkringsbrev. Det är endast du som försäkringstagare som kan avsluta försäkringen.

Du kan höja livvärdet på din katts försäkring när som helst under pågående försäkringsår. Tänk på att värdet du väljer ska motsvara marknadsvärdet på din katt, det vill säga vad det idag skulle kosta att köpa en likvärdig katt. Marknadsvärdet är oftast det samma som kattens inköpspris. Om din katt har meriterat sig genom utställning kan din katt ha ett högre marknadsvärde än inköpspriset. Meriter värderar vi utifrån SVERAK:s värderingstabell, kontakta oss om du behöver hjälp att värdera din katt.

Den fasta självrisken är ett belopp du har valt när du köpte försäkringen och det betalar du en gång per självriskperiod (130 dagar). För kostnaden som överstiger den fasta självrisken betalar du en rörlig självrisk. Även den rörliga självrisken väljer du när du köper försäkring. Självriskerna är den del av kostnaden för vården som du som försäkringstagare ska stå för. Resterande kostnader ersätter vi, förutsatt att det är en ersättningsbar skada.

Både den fasta och den rörliga självrisken påverkar priset på försäkringen. Ju högre självrisk, desto lägre premie och tvärtom.

Försäkringsbeloppet är ett belopp som du väljer när du köper en veterinärvårdsförsäkring. Beloppet är vad du maximalt kan få ut i ersättning för veterinärkostnader varje år. Beloppet följer katten hela livet och sänks aldrig vid stigande ålder på din katt. Du kan välja mellan 30 000 kr, 60 000 kr och 90 000 kr. 

En hälsodeklaration är ett frågeformulär där du besvarar frågor om din katts nuvarande hälsa och skade- och sjukdomshistorik. Denna används för att kunna få en så bra bild av din katt så möjligt när du köper försäkringen eller gör ändringar i din försäkring. Informationen som vi får av dig i hälsodeklarationen ligger till grund för din försäkring.

MR-undersökning innebär att man undersöker katten med en magnetkamera. Tekniken används för att upptäcka, lägesbestämma och klassificera vissa sjukdomar och skador som kan vara  dolda eller svåra att se vid röntgen- eller datortomografiundersökning, till exempel tumörer, artärbråck och ögonsjukdomar. Magnetkamera kan också användas för att undersöka olika organ och mjukdelar samt vid vissa skelettsjukdomar.

CT-undersökning, även kallad DT-undersökning och på svenska skiktröntgen är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kattens organ. Till skillnad från vanliga röntgenbilder ger den här tekniken en bild i tre dimensioner.

Scintigrafi, eller gammakameraundersökning, är en undersökning där man med hjälp av ett radioaktivt ämne mäter upptaget i ett specifikt organ. Undersökningen visar var det finns onormal aktivitet i kattens skelett.

Liv- och veterinärvårdsförsäkringen gäller i Sverige. Försäkringarna gäller också i 12 månader i övriga EU/EFTA-länder och Storbritannien räknat från den dag du lämnar Sverige.

Karens är en tidsperiod när försäkringen inte ersätter kostnader för vissa skadetyper eller sjukdomar. Om en skada eller sjukdom omfattas av karens framgår det av villkoret där det även står hur lång karenstiden är. 

Drabbas din katt av en skada eller sjukdom under karenstiden kommer inte försäkringen att ersätta kostnader för undersökning, behandling eller vård av sjukdomen eller skadan vare sig under eller efter karenstiden.

Med en dolda fel-försäkring kan du få ersättning om det visar sig att din katt har ett dolt fel som den behöver vård för. För att något ska anses som ett dolt fel ska det vara en sjukdom eller defekt som utvecklades innan besiktning och leverans men som inte var känd eller hade visat symptom. Läs mer under frågan Vad menas med dolt fel?

Om du är uppfödare och säljer en kattunge till en privatperson har du ett ansvar enligt konsumentköplagen för fel som kattungen kan ha. Det innebär att du som säljare, om det visar sig vara något fel på kattungen, är skyldig att antingen rätta till felet, stå för kostnader för att rätta till felet, erbjuda en likvärdig kattunge, ge prisavdrag eller häva köpet och lämna tillbaka pengarna.  Dolda fel-försäkringen kan stå för dessa kostnader.

Om det istället är köp mellan två privatpersoner eller två näringsidkare är det köplagen som gäller. Denna lag är inte tvingande och går att avtala bort, men om det inte görs så gäller samma ansvar för dig som säljare som i konsumentköplagen.  Även i detta fall gäller dolda fel-försäkringen.

Med ett dolt fel menar vi sjukdom eller defekt som har börjat utvecklas före besiktning och leverans av en katt, men som inte har visat symtom eller varit känd. Sjukdomar eller defekter som upptäcks eller borde ha upptäckts vid en veterinärbesiktning av katten är inte ersättningsbara.

Dolda fel kan vara svårbedömda då det kan handla om allt från mjällkvalster till allvarlig leverdefekt. Med andra ord allt från enklare, lättåtgärdade fel till livshotande sjukdomar. Det viktiga är dock att sjukdomen/defekten inte visat symtom innan försäkringen började gälla eller finns som anmärkning i besiktningsintyget. 

En självriskperiod är en period, i vårt fall 130 dagar, under vilken du bara betalar en fast självrisk. Vi börjar räkna självriskperioden från det första behandlingsdatumet för skadan som du ansöker om ersättning för. Under en självriskperiod betalar du bara en fast självrisk, men du betalar den rörliga självrisken vid varje behandlingstillfälle som du söker ersättning för.

För att du ska kunna få ersättning från försäkringen måste du kontakta eller uppsöka veterinär så snart så möjligt om din katt blir sjuk, skadas eller visar symtom på sjukdom eller tecken på slöhet eller avmagring. Detsamma gäller om din katts hälsa inte förbättras av pågående behandling, eftervård och rehabilitering.

Med direktreglering menas att du på kliniken endast behöver betala dina självrisker och det försäkringen inte ersätter. Du behöver alltså inte ligga ute med några pengar och vänta på ersättning från Svedea, utan allt sköts automatiskt på plats. Ersättningen för behandlingen betalar vi direkt till kliniken. Smidigt och enkelt!

Du måste betala försäkringen senast 21 dagar efter fakturadatumet. Detsamma gäller om du köper en tilläggsförsäkring eller gör andra förändringar som gör att priset på försäkringen höjs. 

Betalar du inte försäkringen i tid har vi rätt säga upp din försäkring från det datum som den köptes eller förnyades. Om vi säger upp försäkringen får du ett skriftlig meddelande från oss. Detta innebär i praktiken att om du betalar försäkringen för sent, så kommer vi att tolka din inbetalning som en ny försäkringsansökan. Om katten då har haft tidigare skador eller sjukdomar har vi rätt att neka fortsatt ersättning för dessa eftersom katten då inte varit oavbrutet försäkrad. Det kan innebära att försäkringen får ett särskilt villkor. 

Hos oss kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura. Väljer du e-faktura kan du betala per helår, halvår eller månad. För månadsbetalning måste årskostnaden överstiga 800 kr. Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår eller halvår.

Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer månadsbetalning. För pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 45 kr.

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos Svedea. Där får du en sammanställning av dina försäkringar hos oss.

På Mina sidor kan du:

  • Ladda ner försäkringsbrev och villkor
  • Se betalningssätt och årskostnad för din försäkring
  • Se din huvudförfallodag
  • Uppdatera dina kontaktuppgifter och eventuellt konto för återbetalningar

Du loggar in på Mina sidor genom att klicka på logga in uppe i högra hörnet på sidan eller genom att gå direkt till app.svedea.se/mina-sidor. För att kunna logga in behöver du ha ett Mobilt BankID. 

Har du inte Mobilt BankID? Här kan du läsa om hur du kommer igång.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformation och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Behöver du hjälp?

Ring oss på 0771 160 190