Sök på Svedea.se

Drönarförsäkring

  • Flygansvar samt egendomsförsäkring för företagsägd drönare

  • Skadedrabbade ger oss toppbetyg

  • Snabb och smidig skadereglering

En stor drönare med svarta rotorblad flyger högt ovanför bergiga terränger i disig atmosfär, en teknologisk pryl i naturens lugn En stor drönare med svarta rotorblad flyger högt ovanför bergiga terränger i disig atmosfär, en teknologisk pryl i naturens lugn

Se pris och köp drönarförsäkring

Ditt person-/org. nummer

Flygansvarsförsäkring för drönare

Ersätter det skadestånd som kan riktas mot dig om du råkar skada en annan människa eller någon annans egendom.

Skadedrabbade ger oss toppbetyg

När vi frågar våra kunder som drabbats av en skada ger de flesta oss högsta betyg. Se själv vad våra kunder säger och jämför oss gärna!

Snabb och smidig skadereglering

Allt handlar om att ha nöjda kunder – inget annat är viktigare. Därför arbetar vi varje dag för att kunna erbjuda dig bransch­ledande kundservice och snabb skadereglering.

Försäkring för dig med passion för drönare

Fler och fler upptäcker passionen i att flyga en drönare. Oavsett om det är en ren hobby eller för  kommersiella syften är det viktigt att förstå vikten av säkerhet och planering av sin flygning. Har man otur och olyckan är framme kan det bli kostsamt om man inte har en ansvarsförsäkring som skydd.

Försäkringen ersätter sakskada eller personskada flygningen åsamkat annan.

Flygansvarsförsäkringen ersätter inte skada på den egna drönaren.

Foppa står och tittar mot oss

Nöjdast kunder fem år i rad

­Svenskt Kvalitetsindex har för femte året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste fordonsförsäkringskunder för privatmarknad. Självklart har vi samma höga ambitioner för alla produkter vi försäkrar. Nöjda kunder, oavsett vem det är.

Läs mer

Behöver jag en försäkring?

Privat

Att flyga utan flygansvarsförsäkring kan bli väldigt dyrt om du får ett haveri på drönaren och den kraschar bland människor eller på annans egendom.

Flyger du privat är det finns det inget krav på försäkring, men tänk på att de flesta hemförsäkringar inte täcker skador orsakade av drönare.

Företag

Flyger du på uppdrag av någon eller flyger i kommersiellt syfte måste du ha ansvarsförsäkring enligt EU-förordning.

Pratbubbla med texten Viktigt att veta

Vilka regler gäller?

Vid flygning med drönare finns regler att förhålla sig till, oavsett om man flyger som privatperson eller företagare. Olika kategorier för flygning har olika regelverk. På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa om vad som gäller för din flygning. Som privatperson kan du endast försäkra dig för flygning i Öppen kategori.

Läs mer

Tänk på detta vid flygning

Innan du flyger
Se till att drönaren är märkt

Se till att drönaren är märkt med ägarens namn, telefonnummer och operatörs-id (om sådant krävs). Om det är möjligt att programmera drönaren med dessa uppgifter ska detta göras.

Planera flygningen

Planera flygningen. Gärna med hjälp av en flygkarta, för att säkerställa inom vilken typ av luftrum och omgivning som flygningen kommer att utföras.

Upprätta säkerhetsområde

Upprätta ett flyg- och säkerhetsområde med avseende på avstånd till människor, djur och egendom, så att ingen eller inget kan komma till skada.

Kontrollera utrustningen

Säkerställa att drönaren och dess system fungerar som det ska.

När du flyger
Flyg inom synhåll

Flygningar ska ske så att drönaren är väl inom synhåll för dig (utan hjälp av visuella hjälpmedel såsom kikare eller FPV-glasögon) och inom drönarens operativa räckvidd.

Håll avstånd till människor och djur

Flygning ska ske på ett sådant sätt att störningar för människor och djur minimeras och så att ingen eller inget kan komma till skada.

Respektera flyghöjden

Flygning i okontrollerat luftrum ska ske på maximalt 120 meters (400 feet) höjd över mark eller vatten. 

Vid automatisk flygning

Om drönaren är utrustad med automatisk flygning ska det alltid finnas en möjlighet att ta över styrningen för att göra en undanmanöver.

Flyg inte i närheten av flygplatser

Drönaren får inte flygas närmare än 5 km från någon del av flygplatsens start- och landningsbanor. Drönarens hastighet får inte överstiger 25 meter/sekund (50 knop eller 90 kilometer/timme). Flyghöjden får inte överstiga 50 meter över marken. Vid flygning i trafikzon, trafikinformationszon, trafikinformationsområde eller i närheten av militära flygplatser gäller andra regler.

Flygning närmare än 1 000 m från helikopterflygplatser får endast ske i samråd med berörd helikopterflygplats.

Respektera restriktionsområden

Det finns också restriktionsområden i Sverige där det är förbjudet att flyga, till exempel över fängelser, kärnkraftverk och nationalparker. Flygning får inte ske på sådant avstånd eller på sådant sätt att det kan störa pågående räddningsinsats.

Villkor och information

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Se våra villkor

Facebook

Instagram