Drönarförsäkring

Här visas ReviewScore från Yotpo

Ansvarsförsäkring för drönare

Personnummer

Flygansvarsförsäkring för drönare

Skadedrabbade ger oss toppbetyg

Snabb och smidig skadereglering


Försäkring för dig med passion för drönare

Fler och fler upptäcker passionen i att flyga en drönare. Oavsett om det är en ren hobby eller för  kommersiella syften är det viktigt att förstå vikten av säkerhet och planering av sin flygning. Har man otur och olyckan är framme kan det bli kostsamt om man inte har en ansvarsförsäkring som skydd.

Försäkringen ersätter sakskada eller personskada flygningen åsamkat annan.

Flygansvarsförsäkringen ersätter inte skada på den egna drönaren.

Nöjdast kunder fyra år i rad.

Svenskt Kvalitetsindex har för fjärde året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste fordonsförsäkringskunder för privatmarknad. Självklart har vi samma höga ambitioner för alla produkter vi försäkrar. Nöjda kunder, oavsett vem det är.

Behöver jag en försäkring?

Att flyga utan flygansvarsförsäkring kan bli väldigt dyrt om du får ett haveri på drönaren och den kraschar bland människor eller på annans egendom.

Privat

Inget krav på försäkring, men de flesta försäkringsbolag undantar skador orsakade av drönare i sin hemförsäkring.

Företag

Om du flyger på uppdrag av någon eller flyger i kommersiellt syfte måste du ha ansvarsförsäkring enligt EU-förordning.


Vilka regler gäller?

Vid flygning med drönare finns regler att förhålla sig till, oavsett om man flyger som privatperson eller företagare. Olika kategorier för flygning har olika regelverk. På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa om vad som gäller för din flygning. Som privatperson kan du endast försäkra dig för flygning i Öppen kategori.

Tänk på detta vid flygning

Se till att drönaren är märkt med ägarens namn, telefonnummer och operatörs-id (om sådant krävs). Om det är möjligt att programmera drönaren med dessa uppgifter ska detta göras.

Planera flygningen. Gärna med hjälp av en flygkarta, för att säkerställa inom vilken typ av luftrum och omgivning som flygningen kommer att utföras.

Upprätta ett flyg- och säkerhetsområde med avseende på avstånd till människor, djur och egendom, så att ingen eller inget kan komma till skada.

Säkerställa att drönaren och dess system fungerar som det ska.

Flygningar ska ske så att drönaren är väl inom synhåll för dig (utan hjälp av visuella hjälpmedel såsom kikare eller FPV-glasögon) och inom drönarens operativa räckvidd.

Flygning ska ske på ett sådant sätt att störningar för människor och djur minimeras och så att ingen eller inget kan komma till skada.

Flygning i okontrollerat luftrum ska ske på maximalt 120 meters (400 feet) höjd över mark eller vatten. 

Om drönaren är utrustad med automatisk flygning ska det alltid finnas en möjlighet att ta över styrningen för att göra en undanmanöver.

Drönaren får inte flygas närmare än 5 km från någon del av flygplatsens start- och landningsbanor. Drönarens hastighet får inte överstiger 25 meter/sekund (50 knop eller 90 kilometer/timme). Flyghöjden får inte överstiga 50 meter över marken. Vid flygning i trafikzon, trafikinformationszon, trafikinformationsområde eller i närheten av militära flygplatser gäller andra regler.

Flygning närmare än 1 000 m från helikopterflygplatser får endast ske i samråd med berörd helikopterflygplats.

Det finns också restriktionsområden i Sverige där det är förbjudet att flyga, till exempel över fängelser, kärnkraftverk och nationalparker. Flygning får inte ske på sådant avstånd eller på sådant sätt att det kan störa pågående räddningsinsats.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformation och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.