Sök på Svedea.se

En man och en kvinna pratar framför en dator

Skydda företaget mot skadestånd och rättstvister

Alla företag, oavsett bransch, kan hamna i situationer som i värsta fall kan leda till skadeståndskrav eller rättsprocesser. Orsaken till situationen kan ha varit helt utanför din kontroll, men konsekvenserna kan ändå bli lika allvarliga om ditt företag inte är skyddat på rätt sätt.

Ansvarsförsäkring och Rättsskyddsförsäkring är två av grundbultarna i vår företagsförsäkring och finns där som ett viktigt skydd om ditt företag ställs till svars. Ansvarsförsäkring är viktig att ha om ett skadeståndsansvar riktas mot dig. Rättsskyddsförsäkringen hjälper dig om du hamnar i tvist med någon och tvisten måste avgöras i domstol. 

Ansvarsförsäkring

Vad gör du om du eller en anställd råkar ha sönder något hos en kund eller en kund skadas vid besök hos er på företaget? Vad gör du om dina saker eller produkter på något sätt orsakar en skada som gör att du kan bli skadeståndsskyldig? En ansvarsförsäkring skyddar dig vid situationer som dessa med både juridiskt stöd och ersättning för skadestånd. Därför är ett ansvarsskydd så viktigt, oavsett vilken typ av företag du driver.

Rättsskyddsförsäkring

Ett företag kan hamna i tvist med en motpart av en mängd olika skäl. Det kan handla om utebliven betalning för ett utfört uppdrag, ändrade villkor i hyresvillkor eller hyresavtal, ersättning för skadad egendom eller en taxeringstvist med Skatteverket. Exemplen är många men oavsett orsak, så kan en rättslig tvist bli en mycket dyr affär för ditt företag. Förlorar du målet kan du nämligen bli tvingad att betala både skadestånd, rättegångskostnader och advokatkostnader för både dig och din motpart. Därför kan en rättsskyddsförsäkring göra en livsviktig skillnad för ditt företag:

Vi kan ge ditt företag ett företagsskydd som du skräddarsyr själv. På så sätt betalar du inte för något du inte behöver och kan alltid känna dig säker på att det som betyder mest är bäst skyddat.

Se ditt pris på företagsförsäkring

Ange dina uppgifter och börja räkna.

Organisationsnummer

Facebook

Instagram