Sök på Svedea.se

Välkommen alla förmedlare

Hos oss får du som försäkringsförmedlare hjälp med att ta fram offerter på företagsförsäkring för små och medelstora företag. Du får alltid snabba svar när du skickar förfrågningsunderlag till oss!

Vi är snabba och enkla att ha att göra med

På Svedea erbjuder vi ett högt engagemang, kompetens och en personlig servicenivå som sticker ut. Relationen med dig som förmedlare är viktig för oss. Målsättningen är att vår servicenivå med korta svarstider kan hjälpa dig i din service och dina åtaganden till dina kunder. 

Kontakta Mäklardisken vid frågor eller funderingar på 0771-790 500 eller mejla oss på maklardisken@svedea.se.

Snabb skadehantering

Vi som jobbar på Svedea har lång erfarenhet av försäkringar och vet hur viktigt det är med rätt kunskap när det kommer till skador. Hos oss finns skadeexpertis inom alla områden vilket gör att vi kan reglera skador snabbt och korrekt.

Vi som arbetar med Förmedlad affär

)

Från vänster till höger i bild: Kaj, Linda, Ferhat, Helena, Mahyar och Viktor.

Kaj Lamme Affärsansvarig Grupp
072-732 49 01 | 08-790 03 50
kaj.lamme@svedea.se 

Linda Ahlsén Seirup Underwriter Grupp
072-243 03 46 | 08-790 03 46
linda.ahlsen.seirup@svedea.se

Helena Fagerberg Underwriter Grupp
072-142 69 62 | 08-790 03 65
helena.fagerberg@svedea.se

Viktor Skalin Affärsansvarig Mäklardisken
072-732 49 02 | 08- 790 03 52
viktor.skalin@svedea.se

Ferhat Seydan Underwriter Mäklardisken
070-888 93 83 | 08-790 04 36
ferhat.seydan@svedea.se

Mahyar Ghandian Underwriter Mäklardisken
076-697 52 02 | 08-128 994 29
mahyar.ghandian@svedea.se 

Hållbarhet

Sedan dag ett har vi arbetat långsiktigt och konsekvent med hållbara värden som påverkar både oss som arbetar här, våra kunder, partners, leverantörer och inte minst miljön. Hållbarhet utgör en del av kärnan i vår företagskultur.

Svedea har identifierat tre områden inom vilka hållbarhetsarbetet ska ske:

Inom klimat och resurseffektivitet ska vi senast 2045 ha netto noll klimatutsläpp i både den egna verksamheten och i hela värdekedjan. Vi ska också ha branschens mest engagerade och medvetna medarbetare. Slutligen ska vi även skapa en långsiktig lönsamhet och bidra till en hållbar utveckling av samhället. Läs mer om Svedeas hållbarhetsarbete här.

Villkor

Våra försäkringsvillkor är framtagna för att tillhöra de bästa på marknaden. Vill du diskutera innehållet i villkoren får du gärna höra av dig till oss. Här kan du se de aktuella villkoren.

Produkttillsyn

Här hittar du som försäkringsförmedlare information om Svedeas produktgodkännandeprocess och målgrupper för våra försäkringsprodukter. 

Facebook

Instagram