Sök på Svedea.se

Välkommen alla förmedlare

Hos oss får du som försäkringsförmedlare hjälp med att ta fram offerter på företagsförsäkring för små och medelstora företag. Du får alltid snabba svar när du skickar förfrågningsunderlag till oss!

Snabba och enkla att ha att göra med

På Svedea erbjuder vi ett högt engagemang, kompetens och en personlig servicenivå som sticker ut. Relationen med dig som förmedlare är viktig för oss. Målsättningen är att vår servicenivå med korta svarstider kan hjälpa dig i din service och dina åtaganden till dina kunder. 

Kontakta oss vid frågor eller funderingar på maklardisken@svedea.se eller ring oss på 0771-790 500. Vi finns tillgängliga på telefon mellan kl. 08.30–17.00.

Snabb skadehantering

Vi som jobbar på Svedea har lång erfarenhet av försäkringar och vet hur viktigt det är med rätt kunskap när det kommer till skador. Hos oss finns skadeexpertis inom alla områden vilket gör att vi kan reglera skador snabbt och korrekt.

Vi som arbetar med förmedlad affär

Fem anställda från Svedea står tillsammans på en takterrass med en stadsvy i bakgrunden.)

Från vänster till höger i bild: Jacob, Mahyar, Ferhat, Carolin och Viktor.

Jacob Hagström Underwriter Mäklardisken
073-525 75 11 | 08-128 994 72
jacob.hagstrom@svedea.se

Mahyar Ghandian Underwriter Mäklardisken
076-697 52 02 | 08-128 994 29
mahyar.ghandian@svedea.se 

Ferhat Seydan Underwriter Mäklardisken
070-888 93 83 | 08-790 04 36
ferhat.seydan@svedea.se

Carolin Strömgren Assisterande underwriter Mäklardisken
072-717 72 17 | 08-128 994 33
carolin.stromgren@svedea.se

Viktor Skalin Affärsansvarig Mäklardisken
072-732 49 02 | 08- 790 03 52
viktor.skalin@svedea.se

Hållbarhet

Sedan dag ett har vi arbetat långsiktigt och konsekvent med hållbara värden som påverkar både oss som arbetar här, våra kunder, partners, leverantörer och inte minst miljön. Hållbarhet utgör en del av kärnan i vår företagskultur.

Svedea har identifierat tre områden inom vilka hållbarhetsarbetet ska ske:

Inom klimat och resurseffektivitet ska vi senast 2045 ha netto noll klimatutsläpp i både den egna verksamheten och i hela värdekedjan. Vi ska också ha branschens mest engagerade och medvetna medarbetare. Slutligen ska vi även skapa en långsiktig lönsamhet och bidra till en hållbar utveckling av samhället. Läs mer om Svedeas hållbarhetsarbete här.

Villkor

Våra försäkringsvillkor är framtagna för att tillhöra de bästa på marknaden. Vill du diskutera innehållet i villkoren får du gärna höra av dig till oss. Här kan du se de aktuella villkoren.

Produkttillsyn

Här hittar du som försäkringsförmedlare information om Svedeas produktgodkännandeprocess och målgrupper för våra försäkringsprodukter. 

Facebook

Instagram