Sök på Svedea.se

Sjukavbrottsförsäkring

Skulle du bli sjuk eller råka ut för en olycka som egenföretagare påverkas ju inte bara din privatekonomi – det kan påverka hela ditt företag. Därför är en sjukavbrottsförsäkring ett väldigt tryggt alternativ.

Skydda företagets ekonomi!

Sjukavbrottsförsäkringen kliver i korthet in och betalar företagets fasta kostnader eller merkostnader till följd avbrott vid sjukdom eller olycksfall. Exempel på kostnader är lokalhyra, fasta el- och telekostnader, fasta ränte- och leasingkostnader.

I princip fungerar försäkringen så att ett månadsbelopp betalas ut till ditt företag från och med att du varit borta från arbetet under en månad. Tiden för hur länge ersättningen kan betalas ut, samt vad maxbeloppet för denna tid, bestäms när du skaffar försäkringen.

Vi räknar ut vilka fasta kostnader du bär i företaget per månad och hur många månader som skall ersättas vid sjukdom eller olycksfall. Ersättning betalas sedan ut per månad.

Om det är lämpligt/möjligt att ersätta den som försäkrats med en vikarie ersätts den skäliga merkostnaden för att upprätthålla den försäkrades del i verksamheten.

Exempel

En nyckelperson i företaget får diskbråck som måste opereras och kan därför inte utföra sina arbetsuppgifter. Personen bär fasta kostnader på 10 000 kr per månad.

En försäkring med 12 månaders ansvarstid har tecknats till max ersättning 120 000 kr. Går det att ersätta personen med en vikarie under sjukskrivningen kan det vara ett alternativ. 

Försäkringen i detalj

Försäkringen tecknas per person, i normala fall för en max ersättningstid på 12 månader (även vanligt med 6 eller 18 månaders ersättningstid).

Ersättningsnivån är de fasta kostnaderna som den försäkrade bär per månad. Exempel på fasta kostnader:

Klarar ditt företag av att du eller någon nyckelanställd är borta från verksamheten? Vår sjukavbrottsförsäkring kan vara skillnaden om företaget klarar sig eller ej. 

Se ditt pris på företagsförsäkring

Ange dina uppgifter och börja räkna.

Organisationsnummer

Facebook

Instagram