Sök på Svedea.se

Vår viktiga kultur

På alla företag finns en viss kultur, den uppstår vare sig man vill eller inte. Men långt ifrån alla arbetar löpande och målmedvetet med den för att skapa samsyn bland medarbetare om mål, vision, affärsidé och värderingar. För oss på Svedea är kulturen avgörande för vår framgång.

Om ett lag ska nå sina mål måste man drivas av samma värderingar. Hos oss är den gemensamma företagskulturen ständigt närvarande och präglar allt vi gör. I rekrytering, produktutveckling, kundbemötande, organisationsutveckling och mycket annat är det våra värdeord som leder oss till rätt beteende och beslut. Vi genomför löpande en rad aktiviteter för våra medarbetare – direkt kopplade till vår kultur och de värdeord som beskriver den.

Här är ett axplock:

Svedeas värdeord

De här orden kommer du att leva med från dagen du börjar din anställning hos oss:

Vi är passionerade

Med inställningen att allt är möjligt, att allt går att göra lite bättre och att engagemang smittar av sig blir det lättare att lyckas. Passionerade människor har en naturlig hemvist på Svedea. Och ett passionerat synsätt vill vi applicera på allt vi gör i bolaget – från produktutveckling till kundbemötande. När det blir roligt på jobbet så ökar motivationen och det leder till en positiv spiral där alla dras med. Passion och motivation är helt enkelt två sidor av samma mynt.

Vi utmanar

Vår ambition är att bli nummer ett inom våra prioriterade verksamhetsområden. Därför anstränger vi oss mer och tänker annorlunda. Vi förnyar innehållet i våra försäkringar utifrån marknadens behov och tänker nytt om allt från försäkringssystem till hur våra produkter kan distribueras. Vi utmanar konventionerna i en väldigt traditionell bransch och vi utmanar våra konkurrenter genom att hela tiden försöka ligga steget före. Men framför allt så utmanar vi oss själva varje dag i vårt arbete med att bli bättre och smartare till nytta för våra kunder och partners.

Vi förenklar

En vanlig uppfattning är att försäkring är krångligt. Det vill vi ändra på. Genom att förenkla kan vi göra skillnad och vinna marknadens förtroende. Vårt arbetssätt och våra processer ska vara så enkla som möjligt. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss och förstå oss. Det ska vara enkelt att köpa våra försäkringar och det ska vara enkelt om man drabbas av en skada. Svårare än så är det inte. Vi drivs av övertygelsen att allt går att förenkla och vill vara bäst på att göra det.

Vi reflekterar

Entreprenörsandan är viktig i vårt bolag. Det ska vara kort mellan beslut och handling och det ska vara enkelt och välkommet att testa nya idéer. Men samtidigt som vi håller ett högt tempo framåt ska vi vara kloka nog att ibland stanna upp och tänka till. Kan vi göra det på ett bättre sätt? Kan vi inspireras av andra? Gör vi rätt prioriteringar? Genom att reflektera över det vi gör kan vi lära av våra misstag och successivt förfina och utveckla vår verksamhet. Insikten att allt kan göras bättre kommer att hjälpa oss att nå vår vision.

Vi ser kunden

I vårt bolag är det glasklart vem vi finns till för. Det är kundernas uppfattning om vårt varumärke som utgör dess värde och vi ska alltid sträva efter att överträffa kundernas förväntningar. I allt vi gör är det viktigt att också se saken från kundens håll. Vi behöver kritiskt granska det vi säger och skriver, vi behöver vara lyhörda för kundernas försäkringsbehov och vi måste anstränga oss för att göra kunderna nöjda när de drabbas av en skada. Vår ambition är att ge ett personligt bemötande som gör att kunden känner sig mer sedd hos oss än hos andra bolag. För nöjda kunder är de bästa och mest trovärdiga ambassadörerna för vårt varumärke.

Mer om Svedea

Facebook

Instagram