Teckna din båtförsäkring här. Nu ännu enklare!

Se ditt pris

Du kan även se pris på vattenskoterförsäkring eller Sportfiskarnas båtförsäkring.

Sveriges nöjdaste privatkunder - SKI 2019

Jämför innehållet och påverka priset på din försäkring

På Svedea jobbar experter inom både båt och försäkring. Det gör att vi kan erbjuda försäkring för motorbåtar och segelbåtar till konkurrenskraftiga priser och en snabb skadeservice som verkligen gör skillnad. Priset på försäkringen kan du påverka själv, bland annat beroende på hur du skyddar din båt från stöld och hur du förvarar den över vintern. Nyhet! Nu har vi gjort båtförsäkringen enklare och billigare för dig.

Läs mer

Billigare försäkring för dig som skyddar din båt

Det bästa sättet att undvika skador på din båt är att skydda den. Därför kan du få upp till 30 % rabatt på båtförsäkringen om du har stöldskydd på båten. Dessutom får du 10 % av din aktuella självrisk för sjöskador avsatt till ett självriskkonto efter varje skadefritt år hos oss. Pengarna kan du sen använda till att betala en del av eller hela självrisken vid en skada.

Läs mer

Märkesförsäkringar till bra priser

Våra märkesförsäkringar är speciellt framtagna för dig som köper en Anytec, Arronet, BRIG, Micore, Ryds, Sea Ray eller båt med Suzuki-motor eller Yamaha-motor hos en auktoriserad återförsäljare. Våra försäkringar är framtagna i nära samarbete med märkets tillverkare eller generalagent vilket innebär ett av marknadens bredaste grundskydd med snabbare ersättning vid stöld. Dessutom har vi en särskilt anpassad försäkring för dig som hyr ut din båt vi RTC.

Läs mer

Svedea har Sveriges nöjdaste kunder!

Vi har ända sedan starten jobbat med en kundcentrerad kultur och målmedvetet arbetat för att få branschens nöjdaste kunder. I Svenskt Kvalitetsindex mätning av nöjdheten bland fordonsförsäkringskunder 2019 tar vi topplaceringen med ett av de högst uppmätta värdena någonsin. Vi tackar ödmjukt våra kunder och lovar jobba ännu hårdare för att försvara vår tätposition.

Läs mer

Starthjälpen – båtutflyktens räddare

Assistanshjälp ingår normalt inte när du ligger i hemmahamn. Så när den efterlängtade båtutflykten inte ens hinner påbörjas för att motorn vägrar, då står man där. Det händer allt för många, så vi tänkte till och utvecklade Starthjälpen för att göra vår båtförsäkring XL och XXL ännu bättre. Ett telefonsamtal som kan rädda din båttur.

Läs mer

 "Tre timmar senare var allt fixat. Helt otroligt!"


Båtsäsongen är kort och att tvingas ha båten på varv när solen skiner och vågorna glittrar är inte ok tycker vi.

Se filmen och läs mer

Det här ingår i din båtförsäkring

Försäkringen gäller för den försäkrade båten med tillbehör och motor. Du väljer mellan tre olika försäkringspaket som täcker de flesta båtägares behov. För dig som har specifika försäkringsbehov, till exempel om du vill hyra ut din båt eller färdas i Nordsjön eller Medelhavet, finns möjlighet att utöka försäkringen.

Innehåll L XL XXL

XXL-försäkringen kan du teckna om du har en båt med motor som är max 10 år gammal. Den gäller sedan fram till att motorn är 20 år gammal.  

Vanliga frågor & svar

Om försäkringen

Ja, alla våra båtförsäkringar gäller året runt. Men under perioden 1 november till 31 mars är det dubbel självrisk för skador i sjön och för stöld av utombordsmotor som sitter kvar på båt som förvaras på land.

Försäkringen gäller året om men för att kunna få ersättning för skador orsakade av till exempel is, frost och snö på båt som ligger i sjön på vintern måste följande förutsättningar uppfyllas.

 • Om båten förvaras i sjön när det finns risk för frysning ska båten ligga i isfri hamn och vara uppvärmd över fryspunkten.
 • Landströmsförsörjningen ska vara försedd med aktiverat avbrottslarm.
 • Vid larm ska båten omedelbart ses till och felet åtgärdas.

Under perioden 1 november till och med 31 mars är det dubbel självrisk för skador i sjön och för stöld av utombordsmotor som sitter kvar på båt som förvaras på land.

Våra båtförsäkringar gäller i Sverige, Danmark, Finland och i respektive länders territorialvatten. Den gäller dessutom inom Norges fastland och dess territorialvatten, i Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav samt i Skagerack och Kattegatt öster om en linje mellan Hanstholm-Lindesnes. Vill du köra din båt i Nordsjön eller Medelhavet läs mer om våra tilläggsförsäkringar.

Med våra försäkringar kan du förutom att få ersättning för din båt även få ersättning för:

 • Motor, båttillbehör och nautisk utrustning.
 • Fast monterad TV, stereo, CD, DVD samt verktyg, reservdelar, kikare och liknande utrustning. Detta ersätts endast om värdet av sakerna är inkluderade i båtens försäkringsvärde och står i rimlig proportion till båtens storlek och värde.
 • Personlig lösegendom, det vill säga de personliga saker du har ombord. Detta ersätts upp till ditt särskilda försäkringsbelopp för personlig lösegendom.
 • Stöttnings- och täckningsutrustning samt oregistrerad båtvagn. Detta ersätts endast vid brandskada och med max 10 000 kronor.
 • Jolle som tillhör båten om den står med i försäkringsbrevet.
 • Vid allriskskada kan du få ersättning för förlust av eller skada på lös båtutrustning och personlig lösegendom. Maximal ersättning är 40 000 kronor.

Ja, vår försäkring gäller vid kappsegling, utan premietillägg eller extra självrisk.

Ja, försäkringen täcker skador på mast, segel och rigg som uppkommit när medelvinden är minst 10 m/s. För bedömning av vindstyrkan används den av SMHI:s mätstationer som ligger närmast platsen där skadan inträffat.

Betalning

Hos oss kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura.

Väljer du e-faktura kan du betala per helår, halvår eller månadsvis. För att kunna betala halvårsvis behöver din årskostnad överstiga 1 000 kronor och för att kunna betala månadsvis behöver din årskostnad överstiga 2 000 kronor. Det tillkommer ett tillägg på 2 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer månadsbetalning. 

Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår eller halvår. Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis. För pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 29 kr.

Observera att premien är säsongsvarierad vilket innebär att den större delen av årspremien är beräknad för sommarhalvåret och den lägre delen för vinterhalvåret. Om du delar upp din betalning kommer därför beloppet på fakturorna att variera men årspremien är densamma.

Vår premie är säsongsvarierad vilket innebär att man betalar mer på sommaren jämfört med på vintern. Anledningen till detta är att vi räknar med att en båt används främst på sommarhalvåret och risken för skador är därmed större under den perioden.

Uthyrning

Ja, du kan hyra ut din båt om du köper en tilläggsförsäkring för detta. Försäkringen gäller då oavsett om du hyr ut båten via uthyrningsföretag eller privat. Tillägget för att hyra ut båten är 20 % av årspremien per vecka, det vill säga att om du betalar 4 000 kronor per år för din försäkring så kostar det 800 kronor per vecka som du vill hyra ut båten. Vill du hyra ut din båt i 5 veckor eller mer dubbleras din årspremie.

Försäkring av jolle och trailer

Ja, trailer med registrerings- eller tillverkningsnummer kan försäkras för brand- och stöldskador mot en tilläggspremie på 25 kronor per 1 000 kronor i försäkringsvärde. Så har du en trailer som är värd 15 000 kronor så kostar det 375 kronor extra att försäkra den.

Om du har en segelbåt eller en motorbåt med inombordsmotor ingår jolle i försäkringen upp till ett värde av max 20 000 kronor. För jolle som är värd mer än så kan du köpa en tilläggsförsäkring.

Rabatter

Efter varje skadefritt år avsätts 10 % av din självrisk för sjöskador till ett självriskkonto. Om du får en skada som överstiger din självrisk kan du använda pengarna på självriskkontot för att betala en del av eller hela självrisken. Som mest kan du spara ihop till den självrisk för sjöskador som du har valt och som står i ditt försäkringsbrev.

 • Klass 3-låsning (kätting, stävögla och lås) ger 8 % rabatt.
 • Securmark-märkning ger 3 % rabatt för båt och 5 % för motor.
 • Godkänt söksystem (se lista) ger 10 % rabatt och 0 kronor i självrisk vid stöld om söksystemet är aktiverat.
 • Förvaring av båten på båtlift ger 10 % rabatt.
 • Vinterförvaring av utombordare i låst lokal ger 15 % rabatt. För specifika krav kring denna rabatt, se separat fråga nedan. 
 • Max rabatt är: 35 % (Inlåst vinterförvaring 15 % + stöldskydd och övriga rabatter 20 %)
 • Klass 3-låsning (kätting, stävögla och lås) ger 8 % rabatt.
 • Securmark-märkning ger 3 % rabatt för båt och 5 % för motor.
 • Godkänt söksystem (se lista) ger 10 % rabatt och 0 kronor i självrisk vid stöld om söksystemet är aktiverat.
 • Förvaring av båten på båtlift ger 10 % rabatt.
 • Max rabatt är: 30 % se övriga rabatter

För att du ska kunna få rabatt måste utombordsmotorn eller hela ekipaget förvaras i låst lokal som endast du eller din familj har nyckel till. Alternativt kan du lämna in motorn/ekipaget till en handlare och då gäller att endast handlaren får ha nyckel till den lokal där båtarna förvaras.

För båt som normalt förvaras på trailer ska motorn/ekipaget förvaras inlåst minst under den tid som det ligger is i din hemort. Förvaringen måste dock vara minst 2 månader för att du ska kunna få rabatt. Om båten förvaras inlåst slipper du också dubbel självrisk under vinterperioden.

Rabatten är 15 % och totalt kan du få max 30 % rabatt på din försäkring.

Skador och skadehantering

Om du får en skada gör du en skadeanmälan här på webben eller skriver ut en skadeblankett som du fyller i och skickar in till oss - läs mer på sidan Anmäl skada. Behöver du hjälp eller vill ha råd är du välkommen att kontakta oss på 0771-160 190. Om din båt behöver repareras lämnar du båten på ett varv och ber dem lämna kostnadsförslag till oss. När båten är reparerad hämtar du ut den och betalar då din självrisk och andra eventuella avdrag till varvet som sedan fakturerar resterande kostnad till oss. Det är alltid du som ägare till båten som är beställare av arbetet och eventuella reklamationer av arbetet gör du till varvet.

Du behöver betala en självrisk vid skada. Hur stor självrisken är ser du på ditt försäkringsbrev eller i försäkringsvillkoren och den kan variera beroende på vilken typ av skada du råkar ut för. Du kan också behöva betala eventuella åldersavdrag och aktsamhetsavdrag.

Ja, det finns undantag i försäkringen när den inte lämnar någon ersättning. Du kan läsa mer om undantagen i villkorssammanfattningen eller i de fullständiga villkoren.

Ja, ersättningen kan minskas med 25–100 % om du inte har följt de aktsamhetskrav som finns. Det finns också skador som kan innebära dubbel självrisk för dig, se punkterna 3.1.4 och 3.3.5 i villkoret.

Vid en skada värderar vi båten efter det marknadsvärde som gällde omedelbart före att skadan inträffade med hänsyn taget till ålder, skick och utrustning. Tänk på att det är båtens marknadsvärde som du kan få ersättning för vid en totalskada även om försäkringsvärdet skulle vara högre.

Vi värderar din förstörda/stulna utrustning utifrån ålder. Du hittar en tabell över detta i vårt villkor, under punkt 8.2.2. Tabellen är ett schabloniserat sätt att bestämma marknadsvärdet av begagnad utrustning och avgöra vilken ersättning du har rätt att få. Vid allriskskada värderas personlig lösegendom enligt tabell under punkt 6.4.4.

Nej, du väljer din självrisk för sjöskada och den kan vara upp till 100 000 kronor, men självrisken för brand och stöld blir aldrig högre än 5 000 kronor. 

Mina sidor

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos Svedea. Där får du en sammanställning av dina försäkringar hos oss.

På Mina sidor kan du:

 • Ladda ner försäkringsbrev och villkor
 • Se betalningssätt och årskostnad för din försäkring
 • Se din huvudförfallodag
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter och eventuellt konto för återbetalningar

Du loggar in på Mina sidor genom att klicka på logga in uppe i högra hörnet på sidan eller genom att gå direkt till svedea.se/logga-in/mina-sidor. För att kunna logga in behöver du ha ett Mobilt BankID. 

Har du inte Mobilt BankID? Här kan du läsa om hur du kommer igång.

Så tycker kunderna om vår Båtförsäkring

Se alla betyg och omdömen

Mer om båtförsäkring

Prata
med
oss!
Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.