Ditt personnummer

Utrustning och tillbehör ingår

Ersättning för maskinskada

Lägre pris med stöldskydd


Riktigt bra ATV-försäkringar

Vi vill att det ska vara lätt för dig att försäkra din ATV och att du ska känna dig trygg när du är ute och kör i skog och mark.

Nöjdast kunder fem år i rad

Svenskt Kvalitetsindex har för femte året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste fordonsförsäkringskunder. Men, det är inte målet. Bara början!

Det här ingår i försäkringen

Försäkringspaket i tre nivåer

Välj omfattning och självrisk som passar dig, allt för ett tryggare ägande.

Maskinskada

Ersättning för maskinskada om din ATV är högst sex år gammal och körd högst 1 500 mil eller 500 timmar.

Ersättning för utrustning

Skydd för tillbehör och utrustning upp till 40 000 kr i grundförsäkringen.


Köp XL till både halv- och helförsäkring

För 290 kr/år får du upp till 80 000 kronor i ersättning för ATV:ns tillbehör och utrustning samt 100 kr/dag i stilleståndsersättning om ATV:n hamnar på verkstad på grund av en försäkringsskada. Dessutom ingår en kris- och olycksfallsförsäkring för både förare och passagerare.

Det här ingår

Hel

Helförsäkring

Halv

Halvförsäkring

Trafik

Trafikförsäkring

check
check
check

Trafikskada

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag när din ATV är i trafik. Den ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka. Försäkringen ersätter även skador på annans egendom som du orsakar med din ATV.

check
check
clear

Brand

Du kan få ersättning om din ATV skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. Försäkringen gäller även för skada som uppstår på grund av kortslutning i elektriska kablar.

check
check
clear

Bärgningsersättning

Ersätter omkostnader för åtgärder som vidtas för att fordonet ska nå vägnätet om du råkar ut för en olycka eller drabbas av driftstopp.

check
check
clear

Maskinskada

Du kan till exempel få ersättning för skador på motor och kraftöverföring. Maskinförsäkringen gäller för ATV som är högst sex år gammal och som körts högst 1 500 mil eller 500 gångtimmar. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats.

check
check
clear

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av ATV:n.

check
check
clear

Stöld

Du får ersättning om din ATV stjäls, rånas eller skadas vid stöldförsök. Även utrustning och tillbehör till ATV:n omfattas av försäkringen. Om din ATV inte återfinns får du ersättning 30 dagar efter att du gjort anmälan till oss och polisen.

check
clear
clear

Vagnskada

Du kan få ersättning för skador på ATV:n som uppstår på grund av trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Försäkringen gäller även när ATV:n transporteras på släp.

Vanliga frågor och svar

Hos oss kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura. Väljer du e-faktura kan du betala per helår, halvår eller månad. För månadsbetalning måste årskostnaden överstiga 800 kr. Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår eller halvår.

Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer månadsbetalning. För pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 45 kr. 

När du tecknar en ny försäkring eller ändrar din försäkring ska försäkringen vara betald senast 21 dagar efter att vi skickat din faktura. Förfallodatumet är dock aldrig tidigare än samma dag som försäkringen börjar gälla. När du förnyar din försäkring ska försäkringen vara betald senast samma dag som din nya försäkringsperiod börjar.

För 290 kr/år kan du utöka din halv- eller helförsäkring med vårt XL-tillägg. Innehåll:

- Maxersättningen för utrustning och tillbehör höjs till 80 000 kr
- Olycksfallsförsäkring kan ge upp till 1 000 000
- Krisförsäkring kan ge upp till 25 000 kr
- Stilleståndsersättning med 100 kr/dag om ATV:n behöver tas till verkstad till följd av ersättningsbar skada
- Hyr-ATV som alternativ till stilleståndsersättning (75 % av dygnskostnaden i upp till tre dygn)
- Ingen självrisk vid bärgningsersättning

När ATV:n lämnas ska tändningslåset vara låst. Utöver tändningslåset ska ATV:n även vara låst genom någon av fordonets ramdelar och annat fast föremål med kätting och lås, lägst klass 3 eller C. Låskravet gäller inte om ATV:n förvaras i eget låst garage som enbart du som försäkringstagare och din familj har tillgång till.

Om ATV:n är placerad på släp ska även släpet vara låst med ett godkänt kulkopplingslås eller kättinglås, lägst klass 3 eller C.

När ägarbytet har gått igenom får vi information om detta från Transportstyrelsen och vi avslutar då din försäkring. Har du en garageförsäkring måste du dock själv kontakta oss och säga upp försäkringen. När försäkringen är avslutad betalar vi tillbaka eventuell återstående del av din premie. Vill du ha pengarna insatta på ett konto ber vi dig kontakta oss och lämna ett kontonummer.

Ja, den ingår i alla priser du får av oss.

Försäkringen gäller inom EES-området (EU, Island, Liechtenstein och Norge), i Schweiz samt i ett antal Medelhavsländer. Här kan du läsa mer om i vilka länder som försäkringen gäller samt vilka länder som kräver grönt kort.

Ett grönt kort är ett bevis på att ATV:n är försäkrad och att försäkringen är betald. Vissa länder kräver att du har ett grönt kort vid inresa. Vi kan kostnadsfritt utfärda ett grönt kort till dig som är kund hos oss. Här kan du läsa mer om i vilka länder som försäkringen gäller samt vilka länder som kräver grönt kort.

Priset på försäkring styrs av åldern på ATV:n, modell samt var du bor. Även upprepade skador kan påverka vårt erbjudande.

Om du skyddar din ATV med stöldskyddsmärkning eller spårsändare så kan du få rabatt på din försäkring. Läs mer om vilka skydd vi godkänner.

Om du ska köpa en ATV behöver du teckna en egen försäkring innan du hämtar ATV:n då föregående ägares försäkring upphör i samma stund som ägarbytet sker. Ägarbytet sker från det datum som ni anger till Transportstyrelsen och det är alltså från det datumet du behöver ha en försäkring. Om du avvaktar med att teckna försäkring åker du runt oförsäkrad samtidigt som du kommer att få betala straffavgift till Trafikförsäkringsföreningen, TFF. Läs mer om ägarbyte hos Transportstyrelsen på www.transportstyrelsen.se/agarbyte.

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos Svedea. Där får du en sammanställning av dina försäkringar hos oss.

På Mina sidor kan du:

- Ladda ner försäkringsbrev och villkor
- Se betalningssätt och årskostnad för din försäkring
- Se din huvudförfallodag
- Uppdatera dina kontaktuppgifter och eventuellt konto för återbetalningar

Du loggar in på Mina sidor genom att klicka på logga in uppe i högra hörnet på sidan eller genom att gå direkt till app.svedea.se/mina-sidor. För att kunna logga in behöver du ha ett Mobilt BankID. 

Har du inte Mobilt BankID? Här kan du läsa om hur du kommer igång.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformation och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Behöver du hjälp?

Ring oss på 0771 160 190