Sök på Svedea.se

Byggförsäkring

  • Skade­drabbade kunder ger oss topp­betyg

  • Inga fyr­kantiga paket­lösningar

  • 99 % av alla ärenden hanteras inom ett dygn

Starta vår guide till rätt företagsförsäkring

Organisationsnummer

Skadedrabbade kunder ger oss toppbetyg

När vi frågar våra kunder som drabbats av en skada ger de flesta oss högsta betyg.

Inga fyrkantiga paketlösningar

Våra försäkringar anpassas efter dig – inte tvärtom. En försäkring från oss är alltid speciellt framtagen för ditt företag.

99 % av alla ärenden hanteras inom ett dygn

Om en skada inträffar vill du ha snabb hjälp. Vi ser till att verksamheten rullar på så snart det är möjligt.

Vad tycker våra kunder?

4.9

Baserat på 161 omdömen
Alla kunder som haft en skada får ranka oss och ge ett omdöme vilka märks med ”verifierad kund”. Omärkta omdömen har lämnats direkt på webben och behöver inte vara gjorda av kunder. Samtliga omdömen granskas innan publicering och stötande eller kränkande innehåll tas bort, men antalet stjärnor behålls.

Försäkring för dig som jobbar inom bygg

Alla företag är unika med sina egna behov, även när det gäller försäkrings­lösningar.

Vi erbjuder ett upplägg där du själv får välja skydd anpassat efter din verksamhet – oavsett om du till exempel arbetar som elektriker, målare eller golvläggare.

På så sätt betalar du dessutom bara för de försäkringar ni verkligen behöver.

Anpassat för dig inom bygg

Basskydd oavsett verksamhet

Alla verksamheter behöver ett basskydd, oavsett bransch. Detta består av ansvarsförsäkring, avbrottsförsäkring, egendomsförsäkring och rättsskyddsförsäkring.

Inom vissa branscher kan verksamheter behöva ytterligare grundskydd.

Skydd anpassat för bygg

Genom vår erfarenhet av hur skador kan uppstå inom bygg och hantverk rekommenderar vi ett antal olika typer av skydd. Gör du bedömningen att de inte behövs kan du välja bort dessa.

Tryggt för dig

Vi förstår vilka utmaningar och risker du står inför. Vad händer om du under ett snickeriarbete borrar i ett vattenrör som orsakar en vattenskada, det uppstår dispyter med en byggledare eller om du får inbrott och dina verktyg blir stulna?

Vi guidar dig så att ni kan känna er säkra med ert försäkringsskydd.

Innehåll och tillval

Tillsammans tar vi fram ett anpassat skydd för ditt bygg­företag. Listan här nedanför innehåller ett urval av bas­skydd och lämpliga skydd för dig inom bygg och hantverk. För att du ska få ett anpassat förslag för just din verksamhet behöver du göra vår köp­guide.

Basskydd

Ansvarsförsäkring – sak- och personskada

Försäkringen gäller om någon kräver skadestånd av ditt företag på grund av sak- eller person­skada. Den omfattar även skadestånd till följd av levererad produkt, så kallat produkt­ansvar. Kostnader för utredning, ombud och ersättning av eventuellt skadestånd omfattas också av försäkringen.

Ansvars­försäkringen ger även ett utökat skydd för omhändertagen egendom, inklusive nyckel­förlust, och ansvar för hyrd lokal eller byggnad.

Ett exempel är om du lägger tak och ett läckage uppstår som orsakar omfattande vattenskador på en lägenhet, och ägaren av lägenheten måste flytta under reparationsarbetet. Ansvarsförsäkringen ersätter kostnaderna för återställandet av lägenheten samt hyran för lägenhetsägarens tillfälliga boende.

Läs mer om ansvarsförsäkring

Avbrottsförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning för ditt företags fasta kostnader och utebliven vinst vid ett avbrott i verksamheten till följd av ersättningsbar egendomsskada.

Du kan till exempel få ersättning om du går miste om vinst för att företagets lager brinner upp, eller om detsamma händer din verkstad där du monterar material som ska ingå i entreprenaden. Då kan avbrottsförsäkringen ersätta dina fasta kostnader.  

Läs mer om avbrottsförsäkring

Egendomsförsäkring

För maskiner och varor gäller försäkringen med allriskomfattning. Det betyder att du kan få ersättning för plötslig och oförutsedd fysisk skada på, eller förlust av, försäkrad egendom. Försäkringen omfattar till exempel alla maskiner, inventarier, varor, kunders och anställdas egendom.

Egendomsförsäkringen kan ge ersättning om det exempelvis inträffar en brand som förstör dina verktyg och maskiner eller ett inbrott där verktygen blir stulna.

Entreprenad­försäkring

Oavsett vilken byggverksamhet du bedriver har du behov av egendoms­­försäkring på arbets­område.

Försäkringen lämnar ersättning för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom enligt nedan:

  • Arbeten – utförd arbets­prestation och tillfört material.
  • Befintlig egendom – egendom som tillhör bygg­herren, hyres­gäst eller bostadsrätts­havare. 
  • Hjälpmedel – till exempel hand­verktyg och mindre maskiner.

Rättsskyddsförsäkring

Om ditt företag hamnar i tvist med någon, till exempel en kund, hyres­värd eller leverantör och tvisten måste avgöras i rättsinstans hjälper rättsskydds­försäkringen till med ombudskostnaderna för att driva tvisteprocessen.

Exempelvis kan rättsskydds­försäkringen ge ersättning om du som byggentreprenör har beställt byggvaror och dessa inte levereras i tid. Om du stämmer din leverantör kan rättsskydds­försäkringen ersätta kostnaderna för den utredning som krävs och för advokaten.

Läs mer om rättsskyddsförsäkring

Skydd anpassat för dig inom bygg

Extrakostnadsförsäkring

Försäkringen gäller för extrakostnader som kan uppstå för att hålla företaget igång vid skada.

Det kan till exempel handla om brand i lokalerna där företagets administration sköts och att du snabbt måste flytta administrationen till andra lokaler för att upprätthålla verksamheten. Försäkringen täcker då extrakostnader som uppstår på grund av detta.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen gäller för skada som drabbar den försäkrade genom att arbetstagare gör sig skyldig till förmögenhetsbrott i tjänsten.

Försäkringen gäller även för den skadeståndsskyldighet som kan föreligga för försäkrad genom att arbetstagare i tjänsten bevisligen gör sig skyldig till förmögenhetsbrott mot annan.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning om anställd skadas i samband med tjänsten eller under färd direkt till och från arbete.

Krisförsäkring

Försäkringen gäller för terapihjälp för anställda som drabbas av psykisk kris på grund av traumatisk händelse som inträffat i samband med tjänsten.

Ersättning lämnas för upp till tio behandlingar, dock med högst 0,5 prisbasbelopp per anställd.

Maskinavbrottsförsäkring

Försäkringen ersätter förlust av täcknings­bidrag som uppstår till följd av ersättningsbar maskinskada. Det innebär ersättning för både fasta kostnader och utebliven vinst.

Maskinförsäkring

Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd inifrån kommande skada.

Mediahanteringsförsäkring

Försäkringen ersätter skäliga kostnader för att anlita extern pr-konsult i syfte att skydda ditt varumärke vid en ersättningsbar skada.

Ett exempel på detta är om du har en tvist med en kund där rättskydds­försäkringen används, och i samband med tvisten går kunden till media och förmedlar sitt missnöje.

Sjukavbrottsförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning om en i försäkringsbrevet angiven nyckel­person blir sjuk­skriven. Ersättning lämnas för verksamhetens fasta kostnader eller merkostnader på grund av sjukskrivningen.

Försäkringen gäller med karenstid, vilket innebär att ersättningen börjar betalas ut när karens­tiden är passerad. Ingen ersättning betalas ut om sjuk­skrivningen är kortare än karenstiden.

Försäkringen gäller även med ansvars­tid, vilket innebär den längsta tiden från sjuk­skrivningens start som ersättning kan betalas ut.

Tjänstereseförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning för kostnader som uppkommer till följd av sjukdom eller olycksfall under tjänsteresa.

Ersättning lämnas bland annat för dödsfall, försening, invaliditet, kidnappning, kris, reseavbrott och överfall.

Ersättning lämnas även för skada på medfört privat bagage och företagets egendom.

Utställningsförsäkring

Försäkringen ger skydd för dina varor vid transport till, från samt under utställning på exempelvis mässor.

Vd-/styrelseansvarsförsäkring

Ett försäkrings­skydd för det personliga betalnings­ansvaret som kan uppkomma för vd, styrelse­ledamot och ledande befattnings­havare i försäkrat företag.

Verktygsförsäkring

Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på, eller förlust av, försäkrade verktyg och eventuellt försäkrade varor och inredning i service­bil.

Överfallsförsäkring

Försäkringen gäller för anställda som blir utsatta för misshandel eller annat uppsåtligt våld i samband med tjänsten.

Vanliga frågor och svar

Vad kostar en byggförsäkring för enskild firma?

För att vi ska kunna ge dig ett pris baserat på just ditt byggföretags behov rekommenderar vi att du genomför vår köpguide. 

Täcker försäkringen misstag uppkomna under en entreprenad?

Låt oss säga att du lägger ett tak och ett läckage uppstår som orsakar omfattande vatten­skador på vinds­våningens lägenhet och bohag. Skadorna innebär dessutom att ägarna måste flytta ut under reparations­­arbetet. Då ersätter en ansvars­­försäkring kostnaderna för återställandet samt hyran för det tillfälliga boendet.

Vad händer om en leverans leder till en rättstvist?

Av olika skäl kan problem uppstå kring leveranser och betalning som kan leda till att du blir tvungen att stämma din motpart. Då ersätter en rättsskydds­­försäkring kostnaderna för advokaten och för den utredning som krävs.

Täcker försäkringen en längre sjukskrivning?

Skulle du bli sjuk­skriven under en längre tid träder en sjukavbrotts­­försäkring in. Efter 30 dagars karens får du ersättning för den resterande sjuk­­periodens fasta kostnader samt uteblivna vinst.

Hur kan jag minska risken att få mina verktyg stulna?

Godkända lås på arbets­platsen, rörelse­styrd belysning samt lås på container eller skåpbil där verktyg förvaras kan vara bra att ha. 
 
Behöver du investera i nya lås eller andra skade­­förebyggande produkter hittar du det i den säkerhets­­butik som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om samarbetet här.

Här kan också du läsa mer om hur du kan skydda dig mot stölder av verktyg.

Pratbubbla med texten Har du sett?

Tips för småföretagare

Oavsett om du driver eller precis har startat en firma finns det frågor som kan vara svåra att ha koll på. Därför har vi samlat en hel del nyttiga tips som kan göra ditt liv som företagare enklare.

Läs mer

Våra villkor

Läs mer om våra försäkringar i för- och efterköpsinformationen och i de fullständiga villkoren. Kontakta oss gärna om du undrar över något.

Läs mer

Så säger våra kunder

Vi är stolta över våra höga betyg på kundnöjdhet! Så här hanterar vi kundomdömen: Alla kunder som haft en skada får ranka oss och ge ett omdöme vilka märks med ”verifierad kund”. Omärkta omdömen har lämnats direkt på webben och behöver inte vara gjorda av kunder. Samtliga omdömen granskas innan publicering och stötande eller kränkande innehåll tas bort, men antalet stjärnor behålls.

4.9

Baserat på 161 omdömen
Visa alla omdömen

Facebook

Instagram