Försäkring för din vattenskoter

Se ditt pris

Du kan även se pris på båtförsäkring.

Marknadens bredaste försäkring för vattenskoter

Nu blir vår vattenskoterförsäkring ännu bättre. Från 1 mars 2018 ingår maskinförsäkring som gäller tills vattenskotern blir 5 år gammal eller gått 500 timmar. Komplettera med vårt XL-tillägg så får du marknadens bredaste skydd.

Läs mer

Spar pengar genom att skydda din vattenskoter

Få upp till 30 % rabatt på din försäkring om du har stöldskydd och låser in din vattenskoter på natten. Dessutom får du 10 % rabatt av din aktuella självrisk för sjöskador avsatt till ett självriskkonto efter varje skadefritt år hos oss. Pengarna kan du sen använda till att betala en del av eller hela självrisken vid en skada.

Läs mer

Gör försäkringen ännu bättre med XL

Vill du verkligen vara på den säkra sidan köper du vårt XL-tillägg för endast 390 kr. Då ingår trailerförsäkring, olycksfallsförsäkring, stilleståndsförsäkring och allriskförsäkring.

Läs mer

Märkesförsäkringar till bra priser

Våra märkesförsäkringar är speciellt framtagna för dig som kör Kawasaki, Sea-Doo och Yamaha. Våra försäkringar är framtagna i nära samarbete med märkets tillverkare och generalagent vilket innebär ett av marknadens bredaste grundskydd med snabbare ersättning vid stöld.

Läs mer

Vårt mål – Sveriges nöjdaste kunder!

När Svenskt Kvalitetsindex hösten 2018 undersökte nöjdheten bland fordonsförsäkringskunder placerade sig Svedea som nummer två, endast en tiondel efter ettan. Och inom flera frågeområden var det vi som toppade undersökningen. Kul och sporrande – nu jobbar vi ännu hårdare för att göra våra kunder till de mest nöjda i Sverige.

Läs mer

Det här ingår i din vattenskoterförsäkring

Försäkringen gäller för vattenskoter med backväxel, godkänd startspärr och SFF-godkänd lås av klass 3. Du kan utöka försäkringen genom att köpa tillägg för brand-, vagn- och stöldskador på din trailer.

Innehåll L

Vanliga frågor och svar

Om försäkringen

Ja, den gäller året runt. Men under perioden 1 november till 31 mars är det dubbel självrisk för skador i sjön. Tänk också på att det finns ett aktsamhetskrav som säger att vattenskotern ska skyddas mot frysning, snö, frost, is, smältvatten.

En vattenskoter ska naturligtvis inte ligga kvar i sjön över vintern. Skulle den ändå ligga i när det fryser så gäller samma regler som för båtar:
Försäkringen gäller året om men för att kunna få ersättning för skador orsakade av till exempel is, frost och snö på båt som ligger i sjön på vintern måste följande förutsättningar uppfyllas.

 • Om båten förvaras i sjön när det finns risk för frysning ska båten ligga i isfri hamn och vara uppvärmd över fryspunkten.
 • Landströmsförsörjningen ska vara försedd med aktiverat avbrottslarm.
 • Vid larm ska båten omedelbart ses till och felet åtgärdas.

Under perioden 1 november till och med 31 mars är det dubbel självrisk för skador i sjön.

Vår vattenskoterförsäkring gäller i Sverige, Danmark, Finland och i respektive länders territorialvatten. Den gäller dessutom inom Norges fastland och dess territorialvatten, i Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav samt i Skagerack och Kattegatt öster om en linje mellan Hanstholm-Lindesnes.

Med våra försäkringar kan du förutom att få ersättning för din vattenskoter även få ersättning för:

 • Motor, båttillbehör och nautisk utrustning.
 • Fast monterad stereo, CD, DVD samt verktyg, reservdelar, kikare och liknande utrustning. Detta ersätts endast om värdet av sakerna är inkluderade i vattenskoterns försäkringsvärde och står i rimlig proportion till skoterns storlek och värde.
 • Personlig lösegendom, det vill säga de personliga saker du har ombord. Detta ersätts upp till ditt särskilda försäkringsbelopp för personlig lösegendom.
 • Stöttnings- och täckningsutrustning samt båtvagn. Detta ersätts endast vid brandskada och med max 10 000 kronor.

Betalning

Hos oss kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura.

Väljer du e-faktura kan du betala per helår, halvår eller månadsvis. För att kunna betala halvårsvis behöver din årskostnad överstiga 1 000 kronor och för att kunna betala månadsvis behöver din årskostnad överstiga 2 000 kronor. Det tillkommer ett tillägg på 2 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer månadsbetalning. 

Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår eller halvår. Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis. För pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 29 kr.

Observera att premien är säsongsvarierad vilket innebär att den större delen av årspremien är beräknad för sommarhalvåret och den lägre delen för vinterhalvåret. Om du delar upp din betalning kommer därför beloppet på fakturorna att variera men årspremien är densamma.

Vår premie är säsongsvarierad vilket innebär att man betalar mer på sommaren jämfört med på vintern. Anledningen till detta är att vi räknar med att en vattenskoter används främst på sommarhalvåret och risken för skador är därmed större under den perioden.

Uthyrning

Nej, vattenskotrar kan inte tilläggsförsäkras för uthyrning. Det innebär att din försäkring inte gäller om du ändå skulle hyra ut den.

Försäkra trailer

Trailerförsäkringen ingår i vår tilläggsförsäkring XL till ett värde av 30 000 kr. Den kostar 390 kr, i tilläggsförsäkringen XL ingår även allrisk, olycksfallsförsäkring och stillestånd.

Rabatter

Efter varje skadefritt år avsätts 10 % av din självrisk för sjöskador till ett självriskkonto. Om du får en skada som överstiger din självrisk kan du använda pengarna på självriskkontot för att betala en del av eller hela självrisken. Som mest kan du spara ihop till den självrisk för sjöskador som du har valt och som står i ditt försäkringsbrev.

 • Securmark-märkning på skrov ger 5 % rabatt.
 • Godkänt söksystem (se lista) ger 10 % rabatt och 0 kronor i självrisk vid stöld om söksystemet är aktiverat.
 • Förvaring av vattenskotern på båtlift ger 10 % rabatt.
 • Inlåst nattetid (22-07) ger 20 % rabatt.
 • Maximal total rabatt är 30 %.

Skador och skadehantering

Om du får en skada gör du en skadeanmälan här på webben eller skriver ut en skadeblankett som du fyller i och skickar in till oss - läs mer på sidan Anmäl skada. Behöver du hjälp eller vill ha råd är du välkommen att kontakta oss på 0771-160 190. Om din vattenskoter behöver repareras lämnar du skotern på ett varv och ber dem lämna kostnadsförslag till oss. När skotern är reparerad hämtar du ut den och betalar då din självrisk och andra eventuella avdrag till varvet som sedan fakturerar resterande kostnad till oss. Det är alltid du som ägare till skotern som är beställare av arbetet och eventuella reklamationer av arbetet gör du till varvet.

Du behöver betala en självrisk vid skada. Hur stor självrisken är ser du på ditt försäkringsbrev eller i försäkringsvillkoren och den kan variera beroende på vilken typ av skada du råkar ut för. Du kan också behöva betala eventuella åldersavdrag och aktsamhetsavdrag.

Ja, det finns undantag i försäkringen när den inte lämnar någon ersättning. Du kan läsa mer om undantagen i villkorssammanfattningen eller i de fullständiga villkoren.

Ja, ersättningen kan minskas med 25–100 % om du inte har följt de aktsamhetskrav som finns. Det finns också skador som kan innebära dubbel självrisk för dig, se punkterna 3.1.4 och 3.3.5 i villkoret.

Vid en skada värderar vi skotern efter det marknadsvärde som gällde omedelbart före att skadan inträffade med hänsyn taget till ålder, skick och utrustning. Tänk på att det är skoterns marknadsvärde som du kan få ersättning för vid en totalskada även om försäkringsvärdet skulle vara högre.

Vi värderar din förstörda/stulna utrustning utifrån ålder. Du hittar en tabell över detta i vårt villkor, under punkt 9.2.2. Tabellen är ett schabloniserat sätt att bestämma marknadsvärdet av begagnad utrustning och avgöra vilken ersättning du har rätt att få.

Nej, du väljer din självrisk för sjöskada och den kan vara upp till 10 000 kronor, men självrisken för brand och stöld blir aldrig högre än 5 000 kronor.

Mina sidor

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos Svedea. Där får du en sammanställning av dina försäkringar hos oss.

På Mina sidor kan du:

 • Ladda ner försäkringsbrev och villkor
 • Se betalningssätt och årskostnad för din försäkring
 • Se din huvudförfallodag
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter och eventuellt konto för återbetalningar

Du loggar in på Mina sidor genom att klicka på logga in uppe i högra hörnet på sidan eller genom att gå direkt till svedea.se/logga-in/mina-sidor. För att kunna logga in behöver du ha ett Mobilt BankID. 

Har du inte Mobilt BankID? Här kan du läsa om hur du kommer igång.

Våra försäkringsvillkor

I villkorssammanfattningen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

 

 

Mer om vattenskoterförsäkring

Prata
med
oss!
Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.