Försäkra din vattenskoter

Här visas ReviewScore från Yotpo

Försäkring för din vattenskoter

search
Sök vattenskotermodell
Ange årsmodell
Personnummer

Skadedrabbade ger oss toppbetyg

Billigare om du skyddar din skoter

Snabb och smidig skadereglering


Marknadens bredaste försäkring

Nu är vår vattenskoterförsäkring ännu bättre. Från 1 februari 2021 ingår maskinförsäkring som gäller tills vattenskotern blir 8 år gammal eller gått 500 timmar. Komplettera med vårt XL-tillägg så får du marknadens bredaste skydd.

Nöjdast kunder fem år i rad

Svenskt Kvalitetsindex har för femte året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste fordonsförsäkringskunder där även vattenskoter ingår. Men, det är inte målet. Bara början!

Det här ingår i försäkringen

Nyvärdesersättning

Nyvärdesersättning första året för förlorad eller totalskadad vattenskoter och de två första åren för delar till vattenskotern.

Skadejour, dygnet runt

Vi erbjuder skadejour dygnet runt för akut räddning eller bärgning.


Maskinförsäkring

Maskinförsäkring som gäller tills vattenskotern blir 8 år eller gått 500 timmar.


Extra skydd med XL

Köp vårt nya XL-tillägg för din vattenskoter och du får marknadens mest heltäckande försäkringsskydd för din vattenskoter.

L
check

Sjöskada

Du kan få ersättning för grundstötning, kollision, kantring, strandning och annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. 

check

Uppläggnings- och transportskada

Försäkringen ersätter om din vattenskoter skadas vid lyft, transport eller uppställning om skadan uppstår genom en plötslig, oförutsedd och utifrån kommande händelse.

check

Stöld och skadegörelse

Du kan få ersättning om vattenskotern, motor eller tillbehör stjäls eller utsätts för skadegörelse.

check

Brand

Du kan få ersättning om din vattenskoter skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. 

check

Ansvar

Försäkringen ersätter skada på annan person eller egendom om du blir skadeståndsskyldig. 

check

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av vattenskotern.

check

Maskinskada

Ersätter skada på motor och dess elektronik orsakad av plötslig och oförutsedd händelse.

Vanliga frågor och svar

Ja, den gäller året runt. Men under perioden 1 november till 31 mars är det dubbel självrisk för skador i sjön. Tänk också på att det finns ett aktsamhetskrav som säger att vattenskotern ska skyddas mot frysning, snö, frost, is, smältvatten.

En vattenskoter ska naturligtvis inte ligga kvar i sjön över vintern. Skulle den ändå ligga i när det fryser så gäller samma regler som för båtar:
Försäkringen gäller året om men för att kunna få ersättning för skador orsakade av till exempel is, frost och snö på båt som ligger i sjön på vintern måste följande förutsättningar uppfyllas.

 • Om båten förvaras i sjön när det finns risk för frysning ska båten ligga i isfri hamn och vara uppvärmd över fryspunkten.
 • Landströmsförsörjningen ska vara försedd med aktiverat avbrottslarm.
 • Vid larm ska båten omedelbart ses till och felet åtgärdas.

Under perioden 1 november till och med 31 mars är det dubbel självrisk för skador i sjön.

Vår vattenskoterförsäkring gäller i Sverige, Danmark, Finland och i respektive länders territorialvatten. Den gäller dessutom inom Norges fastland och dess territorialvatten, i Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav samt i Skagerack och Kattegatt öster om en linje mellan Hanstholm-Lindesnes.

Med våra försäkringar kan du förutom att få ersättning för din vattenskoter även få ersättning för:

 • Motor, båttillbehör och nautisk utrustning.
 • Fast monterad stereo, CD, DVD samt verktyg, reservdelar, kikare och liknande utrustning. Detta ersätts endast om värdet av sakerna är inkluderade i vattenskoterns försäkringsvärde och står i rimlig proportion till skoterns storlek och värde.
 • Personlig lösegendom, det vill säga de personliga saker du har ombord. Detta ersätts upp till ditt särskilda försäkringsbelopp för personlig lösegendom.
 • Stöttnings- och täckningsutrustning samt båtvagn. Detta ersätts endast vid brandskada och med max 10 000 kronor.

Hos oss kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura. Väljer du e-faktura kan du betala per helår, halvår eller månad. För halvårsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 000 kr och för månadsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 500 kr. Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår eller halvår. För halvårsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 000 kr.

Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer månadsbetalning. För pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 45 kr.

Observera att premien är säsongsvarierad. Det innebär att den större delen av årspremien är beräknad för sommarhalvåret och den lägre delen för vinterhalvåret. Om du delar upp din betalning kommer därför beloppet på fakturorna att variera, men årspremien är densamma.

Vår premie är säsongsvarierad vilket innebär att man betalar mer på sommaren jämfört med på vintern. Anledningen till detta är att vi räknar med att en vattenskoter används främst på sommarhalvåret och risken för skador är därmed större under den perioden.

Nej, vattenskotrar kan inte tilläggsförsäkras för uthyrning. Det innebär att din försäkring inte gäller om du ändå skulle hyra ut den.

Ja, trailerförsäkringen ingår i vår tilläggsförsäkring XL och ersätter upp till 30 000 kr. Den innehåller allrisk, olycksfallsförsäkring, stillestånd, assistans och krisförsäkring. XL kostar 390 kr per år.

Efter varje skadefritt år avsätts 10 % av din självrisk för sjöskador till ett självriskkonto. Om du får en skada som överstiger din självrisk kan du använda pengarna på självriskkontot för att betala en del av eller hela självrisken. Som mest kan du spara ihop till den självrisk för sjöskador som du har valt och som står i ditt försäkringsbrev.

 • Securmark-märkning på skrov ger 5 % rabatt.
 • Godkänt söksystem (se lista) ger 10 % rabatt och 0 kronor i självrisk vid stöld om söksystemet är aktiverat.
 • Förvaring av vattenskotern på båtlift ger 10 % rabatt.
 • Inlåst nattetid (22-07) ger 20 % rabatt.
 • Maximal total rabatt är 30 %.

Om du får en skada gör du en skadeanmälan här på webben eller skriver ut en skadeblankett som du fyller i och skickar in till oss - läs mer på sidan Anmäl skada. Behöver du hjälp eller vill ha råd är du välkommen att kontakta oss på 0771-160 190. Om din vattenskoter behöver repareras lämnar du skotern på ett varv och ber dem lämna kostnadsförslag till oss. När skotern är reparerad hämtar du ut den och betalar då din självrisk och andra eventuella avdrag till varvet som sedan fakturerar resterande kostnad till oss. Det är alltid du som ägare till skotern som är beställare av arbetet och eventuella reklamationer av arbetet gör du till varvet.

Du behöver betala en självrisk vid skada. Hur stor självrisken är ser du på ditt försäkringsbrev eller i försäkringsvillkoren och den kan variera beroende på vilken typ av skada du råkar ut för. Du kan också behöva betala eventuella åldersavdrag och aktsamhetsavdrag.

Ja, det finns undantag i försäkringen när den inte lämnar någon ersättning. Du kan läsa mer om undantagen i villkorssammanfattningen eller i de fullständiga villkoren.

Ja, ersättningen kan minskas med 25–100 % om du inte har följt de aktsamhetskrav som finns. Det finns också skador som kan innebära dubbel självrisk för dig, se punkterna 3.1.4 och 3.3.5 i villkoret.

Vid en skada värderar vi skotern efter det marknadsvärde som gällde omedelbart före att skadan inträffade med hänsyn taget till ålder, skick och utrustning. Tänk på att det är skoterns marknadsvärde som du kan få ersättning för vid en totalskada även om försäkringsvärdet skulle vara högre.

Vi värderar din förstörda/stulna utrustning utifrån ålder. Du hittar en tabell över detta i vårt villkor, under punkt 9.2.2. Tabellen är ett schabloniserat sätt att bestämma marknadsvärdet av begagnad utrustning och avgöra vilken ersättning du har rätt att få.

Nej, du väljer din självrisk för sjöskada och den kan vara upp till 10 000 kronor, men självrisken för brand och stöld blir aldrig högre än 5 000 kronor.

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos Svedea. Där får du en sammanställning av dina försäkringar hos oss.

På Mina sidor kan du:

 • Ladda ner försäkringsbrev och villkor
 • Se betalningssätt och årskostnad för din försäkring
 • Se din huvudförfallodag
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter och eventuellt konto för återbetalningar

Du loggar in på Mina sidor genom att klicka på logga in uppe i högra hörnet på sidan eller genom att gå direkt till app.svedea.se/mina-sidor. För att kunna logga in behöver du ha ett Mobilt BankID. 

Har du inte Mobilt BankID? Här kan du läsa om hur du kommer igång.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformation och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Behöver du hjälp?

Ring oss på 0771 160 190