Så behandlar vi dina personuppgifter

Hantering enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)*

När du lämnar dina personuppgifter till oss på Svedea vill vi att du ska känna dig trygg med att uppgifterna används på ett säkert sätt och bara i syften som vi informerar om. I den här texten kan du läsa om hur Svedea behandlar personuppgifter och vilka som är dina rättigheter i detta sammanhang.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@svedea.se.

* Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, adress och mejladress.

Svedea använder personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och för att kontakta våra kunder. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv – när du kontaktar oss, använder Mina Sidor eller någon annan av Svedeas tjänster.

Exempel på vad vi använder personuppgifter till:

  • För att kunna beräkna premier, ta fram statistik, bevilja försäkringar samt för att reglera skador använder vi namn, adress, registreringsnummer och hälsouppgifter.
  • För att kunna skicka informationsbrev och erbjudanden, göra kundundersökningar eller kontakta dig per telefon.
  • När vi svarar på frågor via webben, telefon eller chatt behandlas personuppgifter i form av till exempel namn, mejladress och telefonnummer.
  • För att säkerställa att du får de förmåner du har rätt till som medlem i en organisation behandlar vi uppgifter om medlemskap.
  • För att ge en så god användarupplevelse som möjligt när du besöker vår webbplats samlar vi in uppgifter om till exempel ip-adress, operativsystem och geografisk placering.
  • I de fall vi får in personuppgifter för personer med vilka vi saknar ett avtalsförhållande, exempelvis i samband med skadeutredningar, används uppgifterna endast i avsett syfte.
  • I samband med tävlingar och stipendieansökningar hanterar vi personuppgifter för att kunna kommunicera med de som anmäler sig.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut, med beaktande av reglerna om sekretess, till andra bolag inom vår koncern och samarbetspartners för något av ovan nämnda ändamål eller för att erbjuda dig förmåner som försäkringstagare. I vissa fall är vi även skyldiga enligt lag att lämna ut uppgifter till myndigheter, bland andra Finansinspektionen och Skatteverket. Personuppgifterna kan komma att kompletteras med uppgifter ur offentliga register, främst statens person- och adressregister (SPAR).

Enligt lag har Svedea en dokumentationsskyldighet. Den innebär att vi är skyldiga att spara personuppgifter så länge det krävs för administrering av försäkringar och reglering av skador. Personuppgifterna sparas inte längre tid än nödvändigt och behandlas bara om det finns lagligt stöd.

Personuppgifterna lagras primärt inom EU/EES. I den mån personuppgifterna överförs och bearbetas i ett land utanför EU/EES sker detta i enlighet med gällande lagstiftning. Svedea kommer då vidta alla rimliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras lika säkert som inom EU/EES.

Svedea är skyldigt att följa de sanktioner som EU:s ministerråd har utfärdat angående personers inblandning i terroristhandlingar, samröre med terrorister och anknytning till vissa regimer utanför EU. I samband med skadeersättning eller premieåterbetalning kommer vi därför att korsköra kundernas personuppgifter mot FN:s och EU:s sanktionslistor för att säkerställa att utbetalningar sker på ett korrekt sätt.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade, raderade, begränsade och flyttade samt att göra invändningar mot behandling. Du har närsomhelst möjlighet att avregistrera dig från reklam eller andra utskick från Svedea. Var dock uppmärksam på att om du bett om att bli raderad hos oss, så finns du fortfarande kvar i allmänna register, varför Svedea kan komma att köpa in dina uppgifter därifrån. 

Om du vill tillvarata någon av dessa rättigheter är du välkommen att skicka en skriftlig begäran, undertecknad av dig, till adressen nedan.

Vill du inte ha direktreklam från Svedea kan du enklast avregistrera dig genom att mejla info@svedea.se.

Som registrerad hos oss har du även rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen. Information om hur du går tillväga får du på datainspektionen.se eller genom att ringa 08-657 61 00.

Personuppgifter behandlas av Svedea i enlighet med gällande Dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR).

Även vår försäkringsgivare, HDI Global Specialty SE, hanterar dina personuppgifter enligt GDPR och fungerar i vissa fall som personuppgiftsansvarig.

Svedea AB
Org.nr 556786-1678
Box 3489
103 69 Stockholm

För att få kontakt med vårt Dataskyddsombud, mejla dataskyddsombud@svedea.se eller ring 08–790 03 00.

Även vår försäkringsgivare, HDI Global Specialty SE, hanterar dina personuppgifter enligt GDPR och fungerar i vissa fall som personuppgiftsansvarig

HDI Global Specialty SE, Sverige filial
Org. nr HRB 211924 (Reg. i Tyskland)
Box 22085 104 22 Stockholm

Information om hur HDI Global Specialty hanterar personuppgifter

Prata
med
oss!
Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.