Sök på Svedea.se

Konsult­försäkring

  • Bästa betyg från kunder som drabbats

  • Inga generella lösningar

  • Vi hanterar ditt ärende inom ett dygn

En man med kort blont hår sitter på en soffa och ler medan han arbetar på sin laptop En man med kort blont hår sitter på en soffa och ler medan han arbetar på sin laptop

Starta vår guide till rätt företagsförsäkring

Organisationsnummer

Bästa betyg från kunder som drabbats

Vi kan stolt säga att de av våra kunder som drabbats av en skada blivit ännu nöjdare kunder efteråt.

Inga generella lösningar

Vi vet att alla företag har olika behov och förutsättningar och därför är våra försäkrings­lösningar lika individuella.

Vi hanterar ditt ärende inom ett dygn

En olycka inträffar ofta hastigt och då krävs lika snabb hjälp. Därför ser vi till att ditt ärende hanteras inom ett dygn.

Vad tycker våra kunder?

4.9

Baserat på 161 omdömen
Alla kunder som haft en skada får ranka oss och ge ett omdöme vilka märks med ”verifierad kund”. Omärkta omdömen har lämnats direkt på webben och behöver inte vara gjorda av kunder. Samtliga omdömen granskas innan publicering och stötande eller kränkande innehåll tas bort, men antalet stjärnor behålls.
Person sitter i en soffa och arbetar på en bärbar dator med en mobiltelefon liggandes bredvid sig på soffan.

Försäkring för dig som är konsult

En traditionell företagsförsäkring kan fungera i många fall, men den är aldrig unik. Det är lite konstigt eftersom alla företag har unika behov. 

I stället för en generell lösning guidar vi dig så att du själv kan välja rätt försäkring för just ditt företag, oavsett om du är programmerare, arkitekt, stöttar företag i strategifrågor – eller något däremellan.

Anpassat för konsultlivet

Basskydd oavsett verksamhet

Oavsett verksamhet måste alla företag ha en ansvars­­­­försäkring, avbrotts­­­försäkring, egendoms­­­försäkring och rättsskydds­­försäkring. För vissa konsult­er kan en extrakostnads­­försäkring passa bättre än en avbrotts­­försäkring. En del företag kan även behöva ytterligare bas­­skydd.

Skydd för dig som konsult

Vi ger rekommendationer som bygger på vår erfarenhet av hur skador kan uppstå inom konsultbranschen. Tilläggsförsäkringarna är bra att komplettera med, men inte obligatoriska, så du bestämmer själv vilka du tycker passar dig.

Vi förstår vad en konsult behöver

Vad händer om du får fel på datorn eller drabbas av inbrott?

Vi guidar dig till ett försäkringsskydd som får dig och din verksamhet att känna er trygga.

Fler fördelar för dig

Hos oss är din egendom både fullvärdes- och allriskförsäkrad, och vi har generellt låga självrisker som oftast anges i kronor i stället för procent av basbelopp som kan vara svårt att relatera till. Allt för att göra livet som företagare enklare, och för att du ska känna att verksamheten är i trygga händer om olyckan är framme. Fler fördelar med vår konsult­försäkring är:

Allriskförsäkring för mobil, surfplatta och bärbar dator

Skyddet gäller i hela Norden oavsett om du är i tjänst eller inte, med en självrisk om 1 500 kronor. Även andra enskilda objekt, till exempel mätinstrument, inkluderas i allriskförsäkringen.

Ersättning för maskinskada

Vid maskinskada på till exempel dator eller skrivare kan ersättning lämnas upp till 50 000 kronor.

Försäkring för hemmakontoret

Allriskomfattning gäller även på hemmakontoret, upp till 100 000 kronor. Skyddskraven för lås på ytterdörrar och fönster är samma som i en normal hem- eller villaförsäkring.

Pratbubbla med texten Har du sett?

Tips för småföretagare

Oavsett om du driver eller precis har startat en firma finns det frågor som kan vara svåra att ha koll på. Därför har vi samlat en hel del nyttiga tips som kan göra ditt liv som företagare enklare.

Upptäck mer

Innehåll och tillval

Vi guidar dig hela vägen så att du kan välja rätt försäkrings­lösning för just din verksamhet. Listan med basskydd och anpassade skydd här nedanför är ett urval. För att du ska få ett anpassat förslag för ditt företag behöver du göra vår köpguide.

Basskydd

Ansvarsförsäkring – ren förmögenhetsskada

Försäkringen gäller om någon kräver skade­stånd av ditt företag på grund av ren förmögenhets­skada du orsakat i din rådgivande verksamhet.

Läs mer om ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring – sak- och personskada

Försäkringen gäller om någon kräver skadestånd av ditt företag på grund av sak- eller person­skada. Den omfattar även skadestånd till följd av levererad produkt, så kallat produkt­ansvar. Kostnader för utredning, ombud och ersättning av eventuellt skadestånd omfattas också av försäkringen.

Ansvars­försäkringen ger även ett utökat skydd för omhändertagen egendom, inklusive nyckel­förlust, och ansvar för hyrd lokal eller byggnad.

Om du till exempel är på besök hos en uppdragsgivare och råkar riva ner deras nyinköpta digitala skärm aktiveras ansvarsförsäkringen.

Läs mer om ansvarsförsäkring

Egendomsförsäkring – maskiner och varor

Försäkringen gäller med allriskomfattning. Det betyder att du kan få ersättning för plötslig och oförutsedd fysisk skada på, eller förlust av, försäkrad egendom. Försäkringen omfattar till exempel alla maskiner, inventarier, varor, kunders och anställdas egendom.

Du kan exempelvis få ersättning om din dator eller telefon blir stulna vid ett inbrott på ditt kontor.

Läs mer om egendomsförsäkring

Extrakostnadsförsäkring

Försäkringen gäller för extrakostnader som kan uppstå för att hålla företaget igång vid skada.

Det kan till exempel handla om brand i lokalerna där företagets administration sköts och att du snabbt måste flytta administrationen till andra lokaler för att upprätthålla verksamheten. Försäkringen täcker då extrakostnader som uppstår på grund av detta.

Rättsskyddsförsäkring

Om ditt företag hamnar i tvist med någon, till exempel en kund, hyresvärd eller leverantör och tvisten måste avgöras i rättsinstans hjälper rättsskyddsförsäkringen till med ombudskostnaderna för att driva tvisteprocessen.

Ett exempel är om du hamnar i tvist med uppdragsgivaren om ditt avtal för att ni tolkar vad som ska ingå i uppdraget på olika sätt. 

Läs mer om rättsskyddsförsäkring

Skydd anpassat för dig som är konsult

Allriskförsäkring – dator, mobil, surfplatta och andra enskilda objekt

Försäkringen gäller med allrisk­omfattning. Det betyder att ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på, eller förlust av, försäkrade bärbara datorer, mobiltelefoner, surfplattor och andra enskilda objekt, till exempel mätinstrument.

Ett exempel kan vara att ditt mät­instrument skadas när du är ute på kunduppdrag.

Tjänstereseförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning för kostnader som uppkommer till följd av sjukdom eller olycksfall under tjänsteresa. 

Ersättning lämnas bland annat för dödsfall, försening, invaliditet, kidnappning, kris, reseavbrott och överfall. 

Ersättning lämnas även för skada på medfört privat bagage och företagets egendom.

Som exempel kan nämnas att ditt bagage försvinner under en flygresa på väg till en konferens.

Maskinförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning för plötslig och oförutsedd inifrån kommande skada, till exempel kortslutning i en dator.

Sjukavbrottsförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning om en i försäkringsbrevet angiven nyckelperson blir sjukskriven. Ersättning lämnas för verksamhetens fasta kostnader eller merkostnader på grund av sjukskrivningen.

Försäkringen gäller med karenstid, vilket innebär att ersättningen börjar betalas ut när karenstiden är passerad. Ingen ersättning betalas ut om sjukskrivningen är kortare än karenstiden.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen gäller för skada som drabbar den försäkrade eller uppdrags­givare, genom att arbetstagare gör sig skyldig till förmögenhets­brott i tjänsten.

Kollektiv olycksfalls­försäkring

Ersättning lämnas för kostnader och eventuell invaliditet som uppkommer till följd av olycksfall som drabbar dig eller dina anställda i tjänsten.  

Ett exempel på när försäkringen aktiveras är om du, på väg till ett kunduppdrag, halkar på en isfläck och bryter benet.

Krisförsäkring

Försäkringen gäller för terapihjälp för dig och dina anställda som drabbas av psykisk kris på grund av traumatisk händelse som inträffat i samband med tjänsten. Ersättning lämnas för upp till tio behandlingar.

Som exempel kan nämnas att en anställd efter en allvarlig olycka är i behov av att träffa en psykolog för att bearbeta händelsen.

Kundolycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för olycksfall som lett till personskada som drabbat kund eller besökare i försäkringstagarens lokaler, till exempel om en av dina kunder snubblar under ett besök på ditt kontor och skadar sitt knä.

Mediahanteringsförsäkring

Försäkringen ersätter skäliga kostnader för att anlita extern pr-konsult i syfte att skydda ditt varumärke vid en ersättningsbar skada.

Ett exempel på detta är om du har en tvist med en kund där rättskydds­försäkringen används, och i samband med tvisten går kunden till media och förmedlar sitt missnöje.

Vd-/styrelseansvarsförsäkring

Ett försäkringsskydd för det personliga betalningsansvaret som kan uppkomma för vd, styrelseledamot och ledande befattningshavare i försäkrat företag, till följd av misstag eller felaktigt agerande.

Läs mer om vd- och styrelseansvarsförsäkring här.

Vanliga frågor och svar

Vilka försäkringar behöver jag som konsult?

För att du ska få ett exakt svar, baserat på dina behov och verksamhet, rekommenderar vi att du använder dig av vår köpguide. Svaret varierar nämligen beroende på vilken typ av konsult du är.

Många konsulter har behov av någon form av professionsansvar som skyddar om du till exempel skulle ge en kund felaktiga råd. Det kan gälla ett fel i bokföringen som leder till merkostnader för kunden eller ett programmeringsfel som orsakar merarbete, exempelvis att kunden måste göra ett extra kundutskick. 

Exemplen är många, men oavsett vilka val du gör kan du alltid ändra dem om förutsättningarna förändras.

Vad kostar en konsultförsäkring?

För att vi ska kunna ge dig rätt pris baserat på dina behov och din verksamhet rekommenderar vi att du tar hjälp av vår köpguide. Då kan vi presentera ett förslag som är anpassat efter dig.

Gäller försäkringen om tekniska fel uppstår under kunduppdrag?

Skulle ett misstag orsakat av dig uppstå under ett kunduppdrag som innebär merkostnader för kunden ersätter en försäkring för förmögenhetsskada dessa merkostnader.

Hur skyddar försäkringen mig under längre tjänsteresor?

Ibland händer det att bagage försvinner på flygplatser. Då kan en tjänstereseförsäkring aktiveras. Den ersätter primärt de akuta kostnaderna för inköp av kläder och hygienartiklar. Anses bagaget senare vara försvunnet för gott ges ytterligare ersättning för resväskan och dess innehåll.

Täcker försäkringen en längre sjukskrivning?

Är du egenföretagare och blir sjukskriven under en längre tid kan en sjukavbrotts­försäkring träda in. Efter 30 dagars karens får du ersättning för den resterande sjukperiodens fasta kostnader samt uteblivna vinst.

Våra villkor

Läs mer om våra försäkringar i för- och efterköpsinformationen och i de fullständiga villkoren. Kontakta oss gärna om du undrar över något.

Läs mer

Så säger våra kunder

Vi är stolta över våra höga betyg på kundnöjdhet! Så här hanterar vi kundomdömen: Alla kunder som haft en skada får ranka oss och ge ett omdöme vilka märks med ”verifierad kund”. Omärkta omdömen har lämnats direkt på webben och behöver inte vara gjorda av kunder. Samtliga omdömen granskas innan publicering och stötande eller kränkande innehåll tas bort, men antalet stjärnor behålls.

4.9

Baserat på 161 omdömen
Visa alla omdömen

Facebook

Instagram