På Svedea försäkrar vi inte allt. Men det vi försäkrar är vi riktigt bra på.