På Svedea försäkrar vi inte allt. Men det vi försäkrar är vi riktigt bra på.

Tre goda skäl att välja Svedea

  • Sveriges snabbaste och mest kompetenta skadereglering

    När Svenskt Kvalitetsindex hösten 2017 undersökte hur nöjda kunderna är med försäkringsbranschens skadeservice så var Svedea bolaget med den snabbaste och mest kompetenta skadeservicen. Detta är vi naturligtvis väldigt stolta över!

  • Billigare försäkring ju mindre risk

    Att sätta rätt pris för rätt risk är vad försäkring borde gå ut på.  Men så fungerar det inte hos de stora försäkringsbolagen som låter mer försiktiga kunder betala för de kunder som står för flest skador. Vi tänker lite annorlunda. Tillhör du en grupp som sällan drabbas av skador hittar du med största sannolikhet en billigare försäkring hos oss.

  • 9 av 10 rekommenderar oss

    Alla försäkringsbolag säger att de sätter kunderna i centrum men hur ser det ut i verkligheten? Ja, paradoxalt nog är våra nöjdaste kunder de som har haft en skada. Frågar du dem så skulle 9 av 10 rekommendera oss vidare. Och vi ger oss inte förrän även den tionde är riktigt nöjd.