Sök på Svedea.se

Ordlista

I vår ordlista förklarar vi försäkringsbegrepp och termer kopplade till försäkringsbranschen och Svedeas försäkringar.

Pyometra

Pyometra är en allvarlig och potentiellt livshotande infektion i livmodern hos hondjur, oftast hos icke-steriliserade honkatter och hundar. Ordet "pyometra" kommer från grekiska där "pyo" betyder pus ...

Föreläggande

Om säkerheten brister hos ett fordon kan Transportstyrelsen utfärda ett föreläggande. Det innebär att fordonets ägare måste åtgärda det som är fel.

Demontering

Att demontera ett fordon innebär att montera isär det till dess beståndsdelar. Detta sker oftast i samband med skrotning. Vissa delar kan då återvinnas eller återanvändas och andra tas om hand för att...

Förteckning

En förteckning är en lista eller ett register över någonting.

Ombud

Ett ombud är en person som, för ett försäkringsbolags räkning, förmedlar olika försäkringar till dig som kund.

1

Facebook

Instagram