Sök på Svedea.se

Sportfiskarnas båtförsäkring

 • Skadedrabbade ger oss toppbetyg

 • Hållbart fiske för flera generationer

 • Rabatt för dig som skyddar din båt

Två män i en mörkgrå fiskebåt på lugnt vatten, en står upp och håller i ett fiskespö och den andra sitter och styr båten Två män i en mörkgrå fiskebåt på lugnt vatten, en står upp och håller i ett fiskespö och den andra sitter och styr båten
Pratbubbla med texten Nöjdast kunder

Se pris och köp båtförsäkring

Ditt personnummer

Skadedrabbade ger oss toppbetyg

När vi frågar våra kunder som drabbats av en skada ger de flesta oss högsta betyg. Se själv vad våra kunder säger och jämför oss gärna!

Hållbart fiske för flera generationer

Vi stöttar Sportfiskarnas verksamhet med ett bidrag på 100 000 kronor varje år. Pengarna går till arbetet med att främja fiske- och naturintresset hos barn och ungdomar.

Rabatt för dig som skyddar din båt

Det bästa sättet att undvika skador på din båt är att skydda den. Därför kan du få upp till 30 % rabatt på båtförsäkringen om du har stöldskydd på båten.

Försäkring för dig som är medlem i Sportfiskarna

För oss som älskar att fiska gör Sportfiskarna storverk och vi är stolta över att få erbjuda dig som är medlem en riktigt bra båtförsäkring, speciellt anpassad för sportfiske.

Vi ser Foppa i vattnet med våtdräkt.

Nöjdast kunder fem år i rad

För oss finns inget viktigare än nöjdare kunder. Därför arbetar vi varje dag för att kunna erbjuda dig branschledande kundservice och snabb skadereglering. Och vi är på rätt väg! För femte året i rad har Svenskt Kvalitetsindex utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste fordonsförsäkringskunder. Men, det är inte målet. Bara början!

Läs mer

Det här får du med försäkringen

Vår båtförsäkring gäller året runt och ger utökat skydd för din fiskeutrustning. Dessutom ingår trailerförsäkring.

Fiska året runt

Gillar du vinterfiske? Då kommer du att uppskatta att försäkringen gäller året runt i sjön, utan förhöjd självrisk vid sjöskada.

Utökat skydd för din fiskeutrustning

Med Sportfiskarnas båtförsäkring får du bland annat bättre skydd för din fiskeutrustning. Försäkringen täcker nämligen fast monterad utrustning som trollingrigg eller spöhållare och dessutom täcker den lös utrustning som spön, drag och kläder upp till 30 000 kr när du inte ligger i hemmahamnen.

Trailerförsäkring ingår

Lägg till din trailer till försäkringen så är den försäkrad upp till 30 000 kronor.

Du stöttar Sportfiskarna

Första året går 5 % av premien direkt tillbaka till Sportfiskarnas verksamhet.

Vanliga frågor och svar

Om försäkringen
Gäller era båtförsäkringar året runt?

Ja, alla våra båtförsäkringar gäller året runt. Men under perioden 1 november till 31 mars är det dubbel självrisk för stöld av utombordsmotor som sitter kvar på båt som förvaras på land. Däremot tillämpas ingen dubbel självrisk för sjöskador.

Gäller försäkringen om jag vinterförvarar båten i sjön och finns det i så fall några speciella regler kring detta?

Försäkringen gäller året om men för att kunna få ersättning för skador orsakade av till exempel is, frost och snö på båt som ligger i sjön på vintern måste följande förutsättningar uppfyllas.

Om båten förvaras i sjön när det finns risk för frysning ska båten ligga i isfri hamn och vara uppvärmd över fryspunkten.
Landströmsförsörjningen ska vara försedd med aktiverat avbrottslarm.
Vid larm ska båten omedelbart ses till och felet åtgärdas.

Under perioden 1 november till och med 31 mars är det dubbel självrisk för stöld av utombordsmotor som sitter kvar på båt som förvaras på land. Däremot tillämpas ingen dubbel självrisk för sjöskador.

Var gäller försäkringen?

Våra båtförsäkringar gäller i Sverige, Danmark, Finland och i respektive länders territorialvatten. Den gäller dessutom inom Norges fastland och dess territorialvatten, i Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav samt i Skagerack och Kattegatt öster om en linje mellan Hanstholm-Lindesnes.

Vill du köra din båt i Nordsjön eller Medelhavet läs mer om våra tilläggsförsäkringar.

Gäller försäkringen för min elmotor?

Ja, försäkringen gäller även för elmotor förutsatt att den specificerats i försäkringen. Elmotor som inte tas med ska låsas med låsutrustning av lägst klass 2.

Vad täcks utöver båten?
Motor inklusive elmotor

Försäkringen täcker motor samt eventuell elmotor. Dessa behöver vara angivna i försäkringen för att omfattas.

Båttillbehör och nautisk utrustning

Fast monterad utrustning, exempelvis plotter, ekolod och stereo.
Verktyg, reservdelar, kikare och liknande utrustning. Detta ersätts endast om värdet av sakerna är inkluderade i båtens försäkringsvärde och står i rimlig proportion till båtens storlek och värde.

Personlig lösegendom

Personlig lösegendom, det vill säga de personliga saker du har ombord. Detta ersätts upp till ditt särskilda försäkringsbelopp för personlig lösegendom.

Stöttnings- och täckningsmaterial samt oregistrerad båtvagn

Stöttnings- och täckningsutrustning samt oregistrerad båtvagn. Detta ersätts endast vid brandskada och med max 10 000 kronor.

Trailer

Försäkringen lämnar ersättning upp till 30 000 kronor för vagn-, stöld- och brandskada på din trailer. Försäkringen gäller för registrerad trailer, eller fabrikstillverkad trailer med serienummer. Trailern behöver vara angiven i försäkringen för att vara omfattad av försäkringen. Trailer med ett värde som överstiger 30 000 kronor kan försäkras mot en tilläggspremie.

Betalning
Vilka betalningsalternativ erbjuder ni?

Hos oss kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura. Väljer du e-faktura kan du betala per helår, halvår eller månad. För halvårsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 000 kr och för månadsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 500 kr. Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår eller halvår. För halvårsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 000 kr.

Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer månadsbetalning. För pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 45 kr.

Observera att premien är säsongsvarierad. Det innebär att den större delen av årspremien är beräknad för sommarhalvåret och den lägre delen för vinterhalvåret. Om du delar upp din betalning kommer därför beloppet på fakturorna att variera, men årspremien är densamma.

Jag har valt att dela upp min betalning, varför är mina fakturor på olika belopp?

Vår premie är säsongsvarierad vilket innebär att man betalar mer på sommaren jämfört med på vintern. Anledningen till detta är att vi räknar med att en båt används främst på sommarhalvåret och risken för skador är därmed större under den perioden.

Uthyrning
Får jag hyra ut min båt?

Ja, du kan hyra ut din båt om du köper en tilläggsförsäkring för detta. Försäkringen gäller då oavsett om du hyr ut båten via uthyrningsföretag eller privat. Tillägget för att hyra ut båten är 20 % av årspremien per vecka, det vill säga att om du betalar 4 000 kronor per år för din försäkring så kostar det 800 kronor per vecka som du vill hyra ut båten. Vill du hyra ut din båt i 5 veckor eller mer dubbleras din årspremie.

Rabatter
Hur fungerar självriskkontot?

Efter varje skadefritt år avsätts 10 % av din självrisk för sjöskador till ett självriskkonto. Om du får en skada som överstiger din självrisk kan du använda pengarna på självriskkontot för att betala en del av eller hela självrisken. Som mest kan du spara ihop till den självrisk för sjöskador som du har valt och som står i ditt försäkringsbrev.

Varför får jag ingen rabatt för förarintyg?

Vi ger rabatt för kustskepparexamen och högre utbildningar, eftersom dessa alltid innefattar praktiska utbildningsmoment till sjöss. 

Vilka rabatter ger ni för utombordare?

 • Klass 3 låsning: 8 %
 • Söksystem*: 10 %
 • Securmark stöldmärkning, motor: 5 %
 • Securmark stöldmärkning, båt: 3 %
 • Båtlift: 10 %
 • Kustskepparexamen eller högre: 5 %
 • Medlem i SBU-ansluten båtklubb: 5 %
 • Maximal rabatt är 20 %
 • Vinterförvaring inlåst: 15 %
 • Maximal rabatt är 35 % (vinterförvaring inlåst 15 % + 20 % för övriga rabatter).

* För godkända söksystem, se lista.

Vilka rabatter ger ni för övriga båtar?

 • Klass 3 låsning: 8 %
 • Söksystem*: 10 %
 • Securmark stöldmärkning, motor: 5 %
 • Securmark stöldmärkning, båt: 3 %
 • Båtlift: 10 %
 • Kustskepparexamen eller högre: 5 %
 • Medlem i SBU-ansluten båtklubb: 5 %
 • Maximal rabatt är 20 %.

* För godkända söksystem, se lista.

Vad krävs för att jag ska kunna få rabatt för utombordare som vinterförvaras inlåst?

För att du ska kunna få rabatt måste utombordsmotorn eller hela ekipaget förvaras i låst lokal som endast du eller din familj har nyckel till. Alternativt kan du lämna in motorn/ekipaget till en handlare och då gäller att endast handlaren får ha nyckel till den lokal där båtarna förvaras.

För båt som normalt förvaras på trailer ska motorn/ekipaget förvaras inlåst minst under den tid som det ligger is i din hemort. Förvaringen måste dock vara minst 2 månader för att du ska kunna få rabatt. Om båten förvaras inlåst slipper du också dubbel självrisk under vinterperioden.

Rabatten är 15 % och totalt kan du få max 35 % rabatt på din försäkring.

Skador och skadehantering
Hur går jag tillväga vid en skada?

Om du får en skada gör du en skadeanmälan här på webben eller skriver ut en skadeblankett som du fyller i och skickar in till oss - läs mer på sidan Anmäl skada. Behöver du hjälp eller vill ha råd är du välkommen att kontakta oss på 0771-160 190. Om din båt behöver repareras lämnar du båten på ett varv och ber dem lämna kostnadsförslag till oss. När båten är reparerad hämtar du ut den och betalar då din självrisk och andra eventuella avdrag till varvet som sedan fakturerar resterande kostnad till oss. Det är alltid du som ägare till båten som är beställare av arbetet och eventuella reklamationer av arbetet gör du till varvet.

Vad måste jag som kund betala vid en skada?

Du behöver betala en självrisk vid skada. Hur stor självrisken är ser du på ditt försäkringsbrev eller i försäkringsvillkoren och den kan variera beroende på vilken typ av skada du råkar ut för. Du kan också behöva betala eventuella åldersavdrag och aktsamhetsavdrag.

Finns det tillfällen när jag inte kan få ersättning för en skada?

Ja, det finns undantag i försäkringen när den inte lämnar någon ersättning. Du kan läsa mer om undantagen i villkorssammanfattningen eller i de fullständiga villkoren.

Kan ersättningen för en skada minskas?

Ja, ersättningen kan minskas med 25–100 % om du inte har följt de aktsamhetskrav som finns. Det finns också skador som kan innebära dubbel självrisk för dig, se punkterna 3.1.4 och 3.3.5 i villkoret.

Hur värderar ni min båt?

Vid en skada värderar vi båten efter det marknadsvärde som gällde omedelbart före att skadan inträffade med hänsyn taget till ålder, skick och utrustning. Tänk på att det är båtens marknadsvärde som du kan få ersättning för vid en totalskada även om försäkringsvärdet skulle vara högre.

Hur värderar ni min utrustning om den förstörs eller stjäls?

Vi värderar din förstörda/stulna utrustning utifrån ålder. Du hittar en tabell över detta i vårt villkor, under punkt 8.2.2. Tabellen är ett schabloniserat sätt att bestämma marknadsvärdet av begagnad utrustning och avgöra vilken ersättning du har rätt att få. Vid allriskskada värderas personlig lösegendom enligt tabell under punkt 6.4.4.

Är självrisken för brand och stöld samma som för sjöskada?

Nej, du väljer din självrisk för sjöskada och den kan vara upp till 100 000 kronor, men självrisken för brand och stöld blir aldrig högre än 5 000 kronor. 

Vad kan jag göra på Mina sidor?

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos Svedea. Där får du en sammanställning av dina försäkringar hos oss.

På Mina sidor kan du:

 • Ladda ner försäkringsbrev och villkor
 • Se betalningssätt och årskostnad för din försäkring
 • Se din huvudförfallodag
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter och eventuellt konto för återbetalningar.

Hur loggar jag in på Mina sidor?


Du loggar in på Mina sidor genom att klicka på logga in uppe i högra hörnet på sidan eller genom att gå direkt till 
Mina sidor. För att kunna logga in behöver du ha ett Mobilt BankID.

Har du inte Mobilt BankID? Här kan du läsa om hur du kommer igång.

Villkor och information

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Se våra villkor

Så säger våra kunder

Vi är stolta över våra höga betyg på kundnöjdhet! Så här hanterar vi kundomdömen: Alla kunder som haft en skada får ranka oss och ge ett omdöme vilka märks med ”verifierad kund”. Omärkta omdömen har lämnats direkt på webben och behöver inte vara gjorda av kunder. Samtliga omdömen granskas innan publicering och stötande eller kränkande innehåll tas bort, men antalet stjärnor behålls.

4.8

Baserat på 905 omdömen

Facebook

Instagram