Sök på Svedea.se

Man står på kontor lutad mot en vägg med telefon i handen och tittar in i kameran.

Unika försäkringar för grupper

Vi erbjuder gruppsakförsäkringar som skapas utifrån gruppens önskemål och behov.

Svedea har specialiserat sig inom grupplösningar sedan starten 2010. Vi försäkrar idag över 100 grupper med varierande upplägg och inom många olika branscher. Att alltid vara snabba, flexibla och ge hög service är det viktigaste för oss. Det i kombination med vår skadereglering i toppklass gör att vi kan leverera grupplösningar som är bland de bästa i branschen. 

Unika lösningar

Vårt fokus på grupplösningar innebär att vi inte har några färdiga försäkringar på lager. Istället tar vi fram unika lösningar för varje grupp, oftast tillsammans med en försäkringsförmedlare. Våra försäkringsvillkor är särskilt anpassade för gruppförsäkring och är bland de bästa på marknaden.

Vi som arbetar med förmedlad affär

)

Från vänster till höger i bild: Kaj, Linda, Ferhat, Helena, Mahyar och Viktor.

Anja Stein Underwriter Grupp
070-764 78 75 | 08-128 994 69
anja.stein@svedea.se

Helena Fagerberg Underwriter Grupp
072-142 69 62 | 08-790 03 65
helena.fagerberg@svedea.se

Kaj Lamme Affärsansvarig Grupp
072-732 49 01 | 08-790 03 50
kaj.lamme@svedea.se 

Linda Ahlsén Seirup Underwriter Grupp
072-243 03 46 | 08-790 03 46
linda.ahlsen.seirup@svedea.se

Har du redan försäkring via en grupp?

Har du frågor om din gruppförsäkring hänvisar vi dig till din organisations webbplats eller försäkringsförmedlare. Eller så skickar du ett mejl till koncept@svedea.se så hjälper vi dig.

Hållbarhet

Sedan dag ett har vi arbetat långsiktigt och konsekvent med hållbara värden som påverkar både oss som arbetar här, våra kunder, partners, leverantörer och inte minst miljön. Hållbarhet utgör en del av kärnan i vår företagskultur.

Svedea har identifierat tre områden inom vilka hållbarhetsarbetet ska ske:

Inom klimat och resurseffektivitet ska vi senast 2045 ha netto noll klimatutsläpp i både den egna verksamheten och i hela värdekedjan. Vi ska också ha branschens mest engagerade och medvetna medarbetare. Slutligen ska vi även skapa en långsiktig lönsamhet och bidra till en hållbar utveckling av samhället. Läs mer om Svedeas hållbarhetsarbete här.

Anpassade villkor

Våra försäkringsvillkor är framtagna för att tillhöra de bästa på marknaden. Vill du diskutera villkoren? Hör gärna av dig till oss!

Få tillgång till vår mäklarwebb

Som förmedlare får du tillgång till vår mäklarwebb, ett verktyg där du som förmedlare bland annat kan göra följande:

Produkttillsyn

Här hittar du som försäkringsförmedlare information om Svedeas produktgodkännandeprocess och målgrupper för våra försäkringsprodukter.

Facebook

Instagram