Sök på Svedea.se

Skoterförsäkring

 • 10 % rabatt för klubbmedlemmar

 • Unik maskinförsäkring

 • Extra rabatt för ryggskydd

Fyra personer sitter på snö med snöskotrar, grillar och umgås i vinterlandskap. Fyra personer sitter på snö med snöskotrar, grillar och umgås i vinterlandskap.
Pratbubbla med texten Nöjdast kunder

Se pris och köp snöskoterförsäkring

ABC 123
Ditt personnummer

10 % rabatt för klubbmedlemmar

Sveriges skoterklubbar håller våra leder i topptrim! Som tack ger vi medlemmar rabatt på premien och klubbarna får 1 miljon kronor genom Skoterfonden.

Unik maskinförsäkring för motorskador

Vi är ensamma i branschen med att lämna ersättning för skador på motor och kraftöverföring i hela 8 år eller 1 500 mil.

Extra rabatt för ryggskydd

Vi belönar dig som tar det säkra före det osäkra. Kör du med CE-märkt ryggskydd eller överkroppsskydd betalar du lägre pris för din skoterförsäkring.

Vad tycker våra kunder?

4.9

Baserat på 730 omdömen
Alla kunder som haft en skada får ranka oss och ge ett omdöme vilka märks med ”verifierad kund”. Omärkta omdömen har lämnats direkt på webben och behöver inte vara gjorda av kunder. Samtliga omdömen granskas innan publicering och stötande eller kränkande innehåll tas bort, men antalet stjärnor behålls.

Norrländsk skadereglering

Våra specialister i Hammarstrand har skoteråkning i blodet. Därför vet de hur viktigt det är för dig att få snabb skadereglering och hög service när du behöver. Ingen skoterälskare vill ju vänta i onödan när säsongen är i gång!

Mer om snöskoterförsäkring
Foppa står leende framför två snöskotrar som kör i bakgrunden.

Nöjdast kunder fem år i rad

Svenskt Kvalitetsindex har för femte året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste kunder inom fordons­försäkring. Men, det är inte målet. Bara början!

Läs mer

Det här ingår i försäkringen

Försäkringspaket i tre nivåer

Välj omfattning och självrisk som passar dig, allt för ett tryggare skoterägande.

Maskinskada

Ersättning för maskinskada om din skoter är högst åtta år gammal och körd högst 1 500 mil.

Nyvärdesersättning

Nyvärdesersättning första året om du har en ny skoter.

Ersättning för utrustning

Vi ger ersättning för tillbehör och utrustning, till exempel skoterpulka.

Pratbubbla med texten XL

Köp XL till både halv- och helförsäkring

Utöver det ordinarie skyddet ingår:

 • Ersättning med 100 kr/dag om din skoter står på verkstad
 • Höjd maxersättning för utrustning och tillbehör
 • Kris- och olycksfallsförsäkring ingår
 • Ingen självrisk vid bärgningsersättning

Endast 290 kr/år

Försäkringens innehåll

Innehåll och självrisker

Trafikskada

Brand

Bärgningsersättning

Lyktglas

Maskinskada

Rättsskydd

Stöld

Vindruta

Vagnskada

Snöskoter som kör i snö

Lägre pris för äldre snöskotrar

För snöskotrar som är 20 år eller äldre kan vi nu erbjuda en särskild Classic­försäkring. Ett bra skydd för en äldre skoter till ett riktigt bra pris!

Läs mer om vår Classicförsäkring

Vanliga frågor och svar

Försäkringen
Hur länge gäller maskinförsäkringen?

Den gäller för snöskotrar som är upp till åtta år gamla och som är körda högst 1 500 mil. Du kan till exempel få ersättning för skador på motor och kraftöverföring.

Vad innebär stilleståndsersättning?

Stilleståndsersättning är en ersättning som du kan få om du tecknat vårt tillägg XL och skotern på grund av en ersättningsbar skada hamnar på verkstad under högsäsong (1 nov–30 april). Ersättningen är 100 kr/dag och betalas i upp till 45 dagar. Istället för stilleståndsersättning kan ersättning för hyrskoter lämnas med 75 % av dygns- och kilometerkostnaden under max 3 dygn.

Vem ska stå som försäkringstagare på försäkringen?

Det är alltid den som står som registrerad ägare till fordonet hos Transportstyrelsen som ska stå som försäkringstagare. En person som inte äger fordonet kan inte heller försäkra det.

Observera att försäkringen endast gäller om du är snöskoterns verklige ägare och huvudsaklige brukare. Det innebär att ingen del av egendomsförsäkringen gäller om du låter någon annan stå som ägare och försäkringstagare till din snöskoter.

Är era skoterförsäkringar avställningsbara?

Nej, försäkringen är en så kallad årsförsäkring och gäller med samma villkor året runt. Premien är säsongsvarierad vilket innebär att man betalar mer på vintern jämfört med på sommaren. Vid avställning hos Transportstyrelsen återbetalas ingen premie.

När kan jag avsluta min försäkring?

Du kan säga upp försäkringen vid försäkringstidens slut eller om du säljer eller skrotar fordonet.

Får vem som helst köra skotern?

I de flesta fall får alla som har ett förarbevis alternativt ett körkort taget innan den 1 januari 2000 köra skotern. För vissa skotrar har vi dock ett särskilt villkor och då måste föraren vara över 30 år för att alla delar av försäkringen ska gälla. Är det en förare under 30 som kör så är skotern endast trafikförsäkrad.

För en del skotermodeller gäller vagnskadeförsäkringen med en extra självrisk på 10 000 kr utöver vald grundsjälvrisk om man lånar ut skotern till någon annan än sin make/maka eller sambo. Detta framgår i så fall av försäkringshandlingarna.

Vad är det för låskrav som gäller på snöskoter?

När snöskotern lämnas ska tändningslåset vara låst. Utöver tändningslåset ska snöskotern även vara låst med snöskoterlås (bygellås för drivmattan), lägst klass 3 eller C. Om snöskoterlås inte används ska snöskotern vara låst genom någon av fordonets ramdelar och annat fast föremål med kätting och lås, lägst klass 3 eller C. Låskravet gäller inte om snöskotern förvaras i eget låst garage som enbart du som försäkringstagare och din familj har tillgång till.

Om snöskotern är placerad på släp ska även släpet vara låst med ett godkänt kulkopplingslås eller kättinglås, lägst klass 3 eller C.

Vad händer med försäkringen när jag säljer min skoter?

När ägarbytet har gått igenom får vi information om detta från Transportstyrelsen och vi avslutar då din försäkring. Har du en garageförsäkring måste du dock själv kontakta oss och säga upp försäkringen. När försäkringen är avslutad betalar vi tillbaka eventuell återstående del av din premie. Vill du ha pengarna insatta på ett konto ber vi dig kontakta oss och lämna ett kontonummer.

Ingår trafikpremieskatten i era priser.

Ja, den ingår i alla priser du får av oss.

Betalning
Vilka betalningsalternativ erbjuder ni?

Hos oss kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura. Väljer du e-faktura kan du betala per helår, halvår eller månad. För halvårsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 000 kr och för månadsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 500 kr. Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår eller halvår. För halvårsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 000 kr.

Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer månadsbetalning. För pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 45 kr.

Observera att premien är säsongsvarierad. Det innebär att den större delen av årspremien är beräknad för vinterhalvåret och den lägre delen för sommarhalvåret. Om du delar upp din betalning kommer därför beloppet på fakturorna att variera, men årspremien är densamma.

Varför får jag olika belopp på mina fakturor?

I en årsförsäkring är premien beräknad utifrån att snöskotern normalt bara används under vintersäsongen. Därför betalar du en större del av premien under vinterhalvåret och en mindre del under sommarhalvåret.

När ska försäkringen vara betald?

När du tecknar en ny försäkring eller ändrar din försäkring ska försäkringen vara betald senast 21 dagar efter att vi skickat din faktura. Förfallodatumet är dock aldrig tidigare än samma dag som försäkringen börjar gälla. När du förnyar din försäkring ska försäkringen vara betald senast samma dag som din nya försäkringsperiod börjar.

Rabatter
Vad innebär skoterklubbsrabatt?

Du får 10 % rabatt på din försäkring om du är medlem i en skoterklubb. Har klubben ett samarbete med oss får klubben också en återbäring på 10 % av det du betalar för din försäkring under första året.

Vad innebär rabatt för ryggskydd?

Du får rabatt på din försäkring om använder ett CE-märkt ryggskydd eller överkroppsskydd när du kör.

Läs mer om ryggskydd

Priser
Varför får jag inte fram något pris på er webb?

Det kan ha flera orsaker, till exempel att det saknas en del teknisk information om fordonet i Vägtrafikregistret. Börja med att kontrollera att du verkligen använder rätt registreringsnummer. Du kan alltid kontakta oss via telefon eller mejl om du behöver hjälp.

Vad tittar ni på när ni räknar fram era priser?

Priset på försäkring styrs av snöskoterns ålder, modell, effekt och vikt samt din ålder. Även upprepade skador kan påverka vårt erbjudande.

Du kan själv påverka priset genom att använda hjälm och ryggskydd/överkroppsskydd när du kör. Även ditt val av självrisknivå för stöld och
vagnskada påverkar priset. Är du dessutom medlem i en skoterklubb får du 10 % rabatt.

Ingår trafikpremieskatten i era priser?

Ja, den ingår i alla priser du får av oss.

Köpa snöskoter
Jag ska köpa en snöskoter, vad behöver jag tänka på när det gäller försäkring?

Om du ska köpa en snöskoter behöver du teckna en egen försäkring innan du hämtar skotern då föregående ägares försäkring upphör i samma stund som ägarbytet sker.

Ägarbytet sker från det datum som ni anger till Transportstyrelsen och det är alltså från det datumet du behöver ha en försäkring. Om du avvaktar med att teckna försäkring åker du runt oförsäkrad samtidigt som du kommer att få betala straffavgift till Trafikförsäkringsföreningen, TFF. Läs mer om ägarbyte hos Transportstyrelsen.

Mina sidor
Vad kan jag göra på Mina sidor?

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos Svedea. Där får du en sammanställning av dina försäkringar hos oss.

På Mina sidor kan du:

 • Ladda ner försäkringsbrev och villkor
 • Se betalningssätt och årskostnad för din försäkring
 • Se din huvudförfallodag
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter och eventuellt konto för återbetalningar

Hur loggar jag in på Mina sidor?

Du loggar in på Mina sidor genom att klicka på logga in uppe i högra hörnet på sidan eller genom att gå direkt till 
Mina sidor. För att kunna logga in behöver du ha ett Mobilt BankID.

Har du inte Mobilt BankID? Här kan du läsa om hur du kommer igång.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Våra villkor

Så säger våra kunder

Vi är stolta över våra höga betyg på kundnöjdhet! Så här hanterar vi kundomdömen: Alla kunder som haft en skada får ranka oss och ge ett omdöme vilka märks med ”verifierad kund”. Omärkta omdömen har lämnats direkt på webben och behöver inte vara gjorda av kunder. Samtliga omdömen granskas innan publicering och stötande eller kränkande innehåll tas bort, men antalet stjärnor behålls.

4.9

Baserat på 730 omdömen
Visa alla omdömen

Facebook

Instagram