Sök på Svedea.se

Egendomsförsäkring – skyddar företagets tillgångar

Alla företag, oavsett storlek eller bransch, äger tillgångar som är nödvändiga för verksamheten.

Det kan vara allt från datorer och telefoner till maskiner, varor, inventarier eller hyrd egendom. Men oavsett egendom, så kan din verksamhet råka illa ut om de t ex blir stulna eller på annat sätt obrukbara. Därför är det klokt att skaffa en egendomsförsäkring.

Vi skyddar din egendom

Vår egendomsförsäkring ingår i alla företagsförsäkringar och skyddar alla varor, maskiner, verktyg, datorer och andra föremål som förvaras i dina lokaler. Du får ersättning för skador som orsakas av inbrott, brand, vattenläckor m.m. Försäkringen kan också gälla föremål som du har hyrt eller lånat.

Glöm inte

För att skyddet ska gälla är det viktigt att företaget uppfyller säkerhetsföreskrifterna för brand och inbrott. Det är också viktigt att säkerhetskopiera företagets datainformation dagligen och förvara den skild från originalet.

Se ditt pris på företagsförsäkring

Ange dina uppgifter och börja räkna.

Organisationsnummer

Facebook

Instagram