Se pris på din
hundförsäkring

Här visas ReviewScore från Yotpo

Hundras
event
Hundens födelsedatum
info_outline info_outline

Medicin ingår alltid

9 av 10 rekommenderar oss

Snabb och smidig skadereglering

Rabatter för billigare hundförsäkring


Svedea tar hand om din hund

Du får samma omfattande innehåll oavsett försäkringsbelopp och kan själv välja vilken fast och rörlig självrisk du vill ha. Medicin ingår och vi har fri flytträtt.

Bli otroligt nöjd med Svedea!

Svenskt Kvalitetsindex har för tredje året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste fordonsförsäkringskunder. Men, det är inte målet. Bara början!

Vad ingår i en hundförsäkring?

En hundförsäkring består av flera olika försäkringar. Veterinärvårdsförsäkring ingår alltid. Utöver det kan man välja olika tilläggsförsäkringar för extra trygghet.

Veterinärvårdsförsäkring

En veterinärvårdsförsäkring är grunden i försäkringsskyddet. Den ersätter kostnader för undersökning, utredning och behandling av din hund vid sjukdom eller skada.

 • Fria besök hos FirstVet
 • 130 dagars självriskperiod
 • 20 % juniorrabatt upp till 16 månader

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du få ersättning om din hund dör, måste avlivas, blir stulen eller springer bort. Försäkringen gäller för alla id-märkta hundar. För att kunna köpa livförsäkring behöver hunden ha en veterinärvårdsförsäkring hos oss.

 • Ingen självrisk
 • Ersätter inköpsvärdet
 • Höj din hunds livförsäkring när den tagit meriter

Extra trygghet med våra tillägg

Rehabiliteringsförsäkring

Om du och din hund har en aktiv livsstil är en rehabiliteringsförsäkring bra att ha. Den ersätter till exempel stretchning, simning och massage vid bland annat muskelskada eller fraktur. Tecknas som tillägg till veterinärvårdsförsäkringen.

Avelsförsäkring

Avelsförsäkring är för dig som har tik eller hane som du tänker använda i avel. Du kan till exempel få ersättning för fertilitetsutredning, förlorad avelsförmåga och vård av sjuk valp. Tecknas som tillägg till veterinärvårdsförsäkringen.

Användbarhetsförsäkring

Användbarhetsförsäkringen är för hundar som arbetar eller tävlar och kan ersätta dig om hunden förlorar sin användbarhet, blir stulen eller kommer bort. Tecknas som tillägg till livförsäkringen.


Har du sett vår jakthundsförsäkring?

Din hund ska ha en bra försäkring när ni är ute och jagar. Därför finns vår jakthundsförsäkring för dig som har ett statligt jaktkort och jagar eller tränar inför jakt med din hund. Är du medlem i Jägarnas Riksförbund (JRF) får du 5 procents rabatt på försäkringen.

Vanliga frågor och svar

Försäkringen kan ersätta dig för kostnader du har i samband med att din hund blir sjuk eller skadad och måste uppsöka veterinär. Utöver detta finns tillval du kan göra för att anpassa försäkringsskyddet för just dina och din hunds behov, exempelvis avelsförsäkring och livförsäkring.  

Det viktigaste är att du har en bra veterinärvårdsförsäkring för din hund. Veterinärvårdsförsäkringen ligger till grund för alla hundförsäkringar vi erbjuder. Även om vi har generellt friska och starka hundar i Sverige så visar branschstatistiken på att minst var fjärde svensk hund besöker veterinären minst en gång per år, något som kan bli mycket kostsamt.

När du köper försäkring bör du fundera på vad du planerar att ha din hund till. Det finns flera olika försäkringsalternativ som passar för dig som planerar att avla, arbeta, tävla, jaga eller resa med din hund. 

Det allra bästa är om den blir försäkrad så tidigt så möjligt i livet, dock tidigast vid 6 veckors ålder och helst inom 4 månaders ålder för att du ska få bästa tänkbara försäkringsskydd. 

När du köper din hundförsäkring så börjar den gälla för olycksfall från och med det datum och den tid du tecknar försäkringen. För sjukdomar har försäkringen en karens på 15 dagar. Läs mer i våra fullständiga villkor.

Veterinärvårdsförsäkringen kan du köpa för en id-märkt hund som är minst sex veckor. Det finns ingen övre åldersgräns för veterinärvårdsförsäkringen.

Rehabiliteringsförsäkringen kan du köpa från att hunden är 6 veckor gammal till livets slut, så länge hunden är veterinärvårdsförsäkrad hos oss.

Livförsäkringen, avelsförsäkringen och användbarhetsförsäkringen kan du köpa för hund som är minst sex veckor gammal men som inte har fyllt sex år. För att kunna köpa försäkringarna behöver hunden även vara veterinärvårdsförsäkrad hos oss. 

Livvärdet ska spegla hundens marknadsvärde och är ofta det samma som inköpspriset. Det går också att försäkra hunden för ett högre belopp om den har meriter som styrker detta, vi utgår då från Svenska Kennelklubbens värderingstabell. Livvärdet är den summa du maximalt kan få i ersättning om din hund skulle bli så pass sjuk eller skadad att den dör eller måste avlivas. Du kan även få ersättning ur livförsäkringen om din hund blir stulen eller kommer bort. 

Beroende på vilken ras din hund är kommer livförsäkringen att upphöra från och med det år din hund fyller åtta, tio eller tolv år – se frågan Vilken åldersgrupp gäller för min hund?

Vi delar in hundar i tre olika åldersgrupper, utifrån rasens genomsnittliga livslängd. Åldersgruppen styr vilket år hundens livförsäkring upphör att gälla.

ÅLDERSGRUPP ÅTTA ÅR: Berner sennen, Grand danois, Irländsk varghund, Leonberger, Newfoundland, Pyrenéer, Mastino napoletano, S:t bernhard, Skotsk hjorthund och Clumber spaniel.

ÅLDERSGRUPP TIO ÅR: Alla de raser som inte räknas upp i åldersgrupp åtta och tolv år.

ÅLDERSGRUPP TOLV ÅR: Bichon havanais, Borderterrier, Cairnterrier, Chihuahua, Chinese crested, Dvärgschnauzer, Finsk lapphund, Finsk spets, Foxterrier, Isländsk fårhund, Jack russel, Lhasa apso, Toy-, dvärg- och mellanpudel, Münsterländer, Norrbottenspets, Norsk buhund, Papillon, Phalène, Schnauzer, Shih tzu, Softcoated wheaten terrier, Tibetansk spaniel, Tibetansk terrier, Västgötaspets, Welsh springer spaniel, West highland white terrier och Whippet.

Vi behöver få in veterinärintyg i följande fall:

 • om du vill försäkra en hund som blivit importerad från ett land utanför norden de senaste sex månaderna
 • om du vill försäkra en hund som är äldre än sju år som är oförsäkrad idag
 • om du vill teckna en livförsäkring med försäkringsbelopp över 20 000 kronor

Intyget får inte vara äldre än 30 dagar när du ansöker om försäkring.

Hundförsäkringen ersätter inte skada som din hund orsakar på någon annan person eller på egendom. I sådana fall kan du ofta få ersättning från din hemförsäkring.  

Strikt ägaransvar innebär att du som hundägare kan bli skadeståndsskyldig, oavsett omständigheter, för de skador som din hund orsakar på person, annat djur eller egendom. Det innebär att du som hundägare ansvarar för de skador din hund orsakar oavsett om det är på grund av ditt eget eller någon annans agerande.

Självklart kan du få ett nytt försäkringsbrev om du har tappat bort det. Kontakta bara kundnavet så hjälper vi dig.

 • Priset på försäkringen påverkas av vilken raspremiegrupp din hundras tillhör. Vi har nämligen delat in alla hundraser i nitton olika grupper där raspremiegrupp ett är billigast att försäkra och raspremiegrupp nitton är dyrast. Hur raserna placeras beror på veterinärmedicinsk erfarenhet och skadestatistik, både tidigare och kommande. Tanken med raspremiegrupperna är att prissättningen för varje hund ska bli så rättvis som möjligt.
 • Priset påverkas även av åldern på din hund. Statistik visar att skadekostnaderna ökar från sju års ålder och därför går priset upp vid den åldern för att vi ska kunna ge samma skydd för hunden. På detta vis behöver inte ägare med yngre hundar subventionera kostnaden för de äldre hundarna.
 • Även var i landet du bor påverkar ditt pris. Bor du i en storstad är priset något högre än om du bor på landet vilket beror på att vården generellt är dyrare i storstäder.
 • Vilket kön din hund har är också en faktor som påverkar hur mycket försäkringen kostar. En tik är i regel dyrare att försäkra än en hanhund eftersom en tik statistiskt sett löper större risk att drabbas av skador. Har du en kastrerad tik så får du en rabatt som gör att försäkringen kostar detsamma som försäkringen för en hanhund.

Du påverkar också priset på försäkringen genom ditt val av självrisk och maxbelopp. Tumregeln är att högre självrisk och lägre maxbelopp ger lägre pris. Vi rekommenderar dock att du inte bara tittar på vad försäkringen kostar utan framförallt ser till innehållet – ta dig tid att jämföra de olika bolag som erbjuder en försäkring för din bästa vän. 

Du kan alltid höja livvärdet när som helst under pågående försäkringsår, detsamma gäller om du vill köpa tilläggsförsäkringar. Om du vill byta försäkringsbeloppet på veterinärvårdsförsäkringen eller byta självrisk kan du göra detta en gång per år på försäkringens huvudförfallodag. När den är kan du se på ditt försäkringsbrev. Om du inte hittar försäkringsbrevet kan du alltid få ett nytt. Kontakta kundnavet så hjälper vi dig gärna.

Om din hund har sålts, överlåtits, blivit stulen, kommit bort eller har avlidit kan du säga upp din hundförsäkring. Om du av någon annan anledning vill säga upp din hundförsäkring kan du göra det på din huvudförfallodag. När den är kan du se på ditt försäkringsbrev. Det är endast du som försäkringstagare som kan avsluta försäkringen.

Du kan höja livvärdet på din hunds försäkring när som helst under pågående försäkringsår. Tänk på att värdet du väljer ska motsvara marknadsvärdet på din hund, det vill säga vad det idag skulle kosta att köpa en likvärdig hund. Marknadsvärdet är oftast det samma som hundens inköpspris. Om din hund har meriterat sig genom en utbildning (exempelvis jakt, eftersök) eller vunnit priser och titlar i officiell tävlingsverksamhet kan din hund ha ett högre marknadsvärde än inköpspriset.  Meriter värderar vi utifrån Svenska Kennelklubbens värderingstabell, kontakta oss om du behöver hjälp att värdera din hund.

För vissa hundraser är åldersgränsen för att köpa dessa försäkringar tre år. Det gäller för de raser vars livförsäkring upphör det år som hunden fyller åtta år, se frågan ”Vilken åldersgrupp gäller för min hund?”. 

Den fasta självrisken är ett belopp du har valt när du köpte hundförsäkringen och det betalar du en gång per självriskperiod (130 dagar). För kostnaden som överstiger den fasta självrisken betalar du en rörlig självrisk. Även den rörliga självrisken väljer du när du köper försäkring. Självriskerna är den del av kostnaden för vården som du som försäkringstagare ska stå för. Resterande kostnader ersätter vi, förutsatt att det är en ersättningsbar skada.

Både den fasta och den rörliga självrisken påverkar priset på försäkringen. Ju högre självrisk, desto lägre premie och tvärtom.

Försäkringsbeloppet är ett belopp som du väljer när du köper en veterinärvårdsförsäkring. Beloppet är vad du maximalt kan få ut i ersättning för veterinärkostnader varje år. Beloppet följer hunden hela livet och sänks aldrig vid stigande ålder på din hund. Du kan välja mellan 30 000, 60 000 och 90 000 kr. 

En hälsodeklaration är ett frågeformulär där du besvarar frågor om din hunds nuvarande hälsa och skade- och sjukdomshistorik. Den används för att kunna få en så bra bild av din hund så möjligt när du köper försäkringen eller gör ändringar i din försäkring. Informationen som vi får av dig i hälsodeklarationen ligger till grund för din försäkring.

Med officiell tävlingsverksamhet menar vi tävlingar där hunden kan vinna officiella titlar som läggs till hundens stamtavla. Utställningar räknas i det här fallet inte som tävlingsverksamhet. 

MR-undersökning innebär att man undersöker hunden med en magnetkamera. Tekniken används för att upptäcka, lägesbestämma och klassificera vissa sjukdomar och skador som kan vara  dolda eller svåra att se vid röntgen- eller datortomografiundersökning, till exempel tumörer, artärbråck och ögonsjukdomar. Magnetkamera kan också användas för att undersöka olika organ och mjukdelar samt vid vissa skelettsjukdomar.

CT-undersökning, även kallad DT-undersökning och på svenska skiktröntgen är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av hundens organ. Till skillnad från vanliga röntgenbilder ger den här tekniken en bild i tre dimensioner.

Scintigrafi, eller gammakameraundersökning, är en undersökning där man med hjälp av ett radioaktivt ämne mäter upptaget i ett specifikt organ. Undersökningen visar var det finns onormal aktivitet i hundens skelett.

Liv- och veterinärvårdsförsäkringen gäller i Sverige. Försäkringarna gäller också i 12 månader i övriga EU-länder, Storbritannien, Norge eller Schweiz räknat från den dag du lämnar Sverige.

Reseförsäkringen gäller i samtliga europeiska länder inklusive Kanarieöarna och i USA.

Karens är en tidsperiod när försäkringen inte ersätter kostnader för vissa skadetyper eller sjukdomar. Om en skada eller sjukdom omfattas av karens framgår det av villkoret där det även står hur lång karenstiden är. 

Drabbas din hund av en skada eller sjukdom under karenstiden kommer inte försäkringen att ersätta kostnader för undersökning, behandling eller vård av sjukdomen eller skadan vare sig under eller efter karenstiden.

Med en dolda fel-försäkring kan du få ersättning om det visar sig att din hund har ett dolt fel som den behöver vård för. För att något ska anses som ett dolt fel ska det vara en sjukdom eller defekt som utvecklades innan besiktning och leverans men som inte var känd eller hade visat symptom. Läs mer under frågan Vad menas med dolt fel?

Om du är uppfödare och säljer valp till en privatperson har du ett ansvar enligt konsumentköplagen för fel som valpen kan ha. Det innebär att du som säljare, om det visar sig vara något fel på valpen, är skyldig att antingen rätta till felet, stå för kostnader för att rätta till felet, erbjuda en likvärdig valp, ge prisavdrag eller häva köpet och lämna tillbaka pengarna.  Dolda fel-försäkringen kan stå för dessa kostnader.

Om det istället är köp mellan två privatpersoner eller två näringsidkare är det köplagen som gäller. Denna lag är inte tvingande och går att avtala bort, men om det inte görs så gäller samma ansvar för dig som säljare som i konsumentköplagen.  Även i detta fall gäller dolda fel-försäkringen.

Med ett dolt fel menar vi sjukdom eller defekt som har börjat utvecklas före besiktning och leverans av en hund, men som inte har visat symtom eller varit känd. Sjukdomar eller defekter som upptäcks eller borde ha upptäckts vid en veterinärbesiktning av hunden är inte ersättningsbara.

Dolda fel kan vara svårbedömda då det kan handla om allt från mjällkvalster till allvarlig leverdefekt. Med andra ord allt från enklare, lättåtgärdade fel till livshotande sjukdomar. Det viktiga är dock att sjukdomen/defekten inte visat symtom innan försäkringen började gälla eller finns som anmärkning i besiktningsintyget. 

En självriskperiod är en period, i vårt fall 130 dagar, under vilken du bara betalar en fast självrisk. Vi börjar räkna självriskperioden från det första behandlingsdatumet för skadan som du ansöker om ersättning för. Under en självriskperiod betalar du bara en fast självrisk, men du betalar den rörliga självrisken vid varje behandlingstillfälle som du söker ersättning för.

För att du ska kunna få ersättning från försäkringen måste du kontakta eller uppsöka veterinär så snart så möjligt om din hund blir sjuk, skadas eller visar symtom på sjukdom eller tecken på slöhet eller avmagring. Detsamma gäller om din hunds hälsa inte förbättras av pågående behandling, eftervård och rehabilitering.

Med direktreglering menas att du på kliniken endast behöver betala dina självrisker och det försäkringen inte ersätter. Du behöver alltså inte ligga ute med några pengar och vänta på ersättning från Svedea, utan allt sköts automatiskt på plats. Ersättningen för behandlingen betalar vi direkt till kliniken. Smidigt och enkelt!

Du måste betala försäkringen senast 21 dagar efter fakturadatumet. Detsamma gäller om du köper en tilläggsförsäkring eller gör andra förändringar som gör att priset på försäkringen höjs. 

Betalar du inte försäkringen i tid har vi rätt säga upp din försäkring från det datum som den köptes eller förnyades. Om vi säger upp försäkringen får du ett skriftlig meddelande från oss. Detta innebär i praktiken att om du betalar försäkringen för sent, så kommer vi att tolka din inbetalning som en ny försäkringsansökan. Om hunden då har haft tidigare skador eller sjukdomar har vi rätt att neka fortsatt ersättning för dessa eftersom hunden då inte varit oavbrutet försäkrad. Det kan innebära att försäkringen får ett särskilt villkor. 

Hos oss kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura. Väljer du e-faktura kan du betala per helår, halvår eller månad. För månadsbetalning måste årskostnaden överstiga 800 kr. Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår eller halvår.

Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer månadsbetalning. För pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 29 kr. 

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos Svedea. Där får du en sammanställning av dina försäkringar hos oss.

På Mina sidor kan du:

 • Ladda ner försäkringsbrev och villkor
 • Se betalningssätt och årskostnad för din försäkring
 • Se din huvudförfallodag
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter och eventuellt konto för återbetalningar

Du loggar in på Mina sidor genom att klicka på logga in uppe i högra hörnet på sidan eller genom att gå direkt till svedea.se/logga-in/mina-sidor. För att kunna logga in behöver du ha ett Mobilt BankID. 

Har du inte Mobilt BankID? Här kan du läsa om hur du kommer igång.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformation och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.