Sök på Svedea.se

Mer om bilförsäkring

Här kan du ta del av mer innehåll kopplat till vår försäkring. Du kan bland annat läsa mer om de olika omfattningarna, tillägg och självrisker samt beställa ett grönt kort. 

Trafikförsäkring

En trafikförsäkring är den grundläggande försäkringen som alla bilägare i Sverige måste ha. Den är avsedd att täcka skador eller skador som du som bilägare kan orsaka på andra personer eller deras egendom i händelse av en trafikolycka.

Mer om trafikförsäkring

Halvförsäkring

En halvförsäkring för bil är en försäkring som erbjuder ett mer omfattande skydd än enbart trafikförsäkringen. Den täcker vanligtvis skador på den egna bilen som orsakats av vissa specifika händelser utöver de skador som trafikförsäkringen täcker.

Mer om halvförsäkring

Helförsäkring

En helförsäkring för bil är den mest omfattande typen av bilförsäkring och kombinerar trafikförsäkring med både halvförsäkring och vagnskadeförsäkring. Helförsäkringen erbjuder ett fullständigt skydd och är särskilt lämplig för lite nyare bilar eller för bilägare som vill ha ett komplett skydd för sin bil.

Mer om helförsäkring

Självrisker

Här kan du se alla aktuella självrisker som gäller för vår bilförsäkring.

Mer om självrisker

Grönt kort

Ett grönt kort är ett internationellt försäkringsbevis som visar att en bilägare har den obligatoriska trafikförsäkringen som krävs när man kör i andra länder. Kortet fungerar som ett bevis på att bilen är försäkrad och uppfyller värdlandets krav på trafikförsäkring.

Mer information om grönt kort Beställ grönt kort

Vägassistans

Vägassistans, även kallad för assistansförsäkring, är en tjänst som erbjuder hjälp vid olika typer av problem som kan uppstå när man befinner sig på vägen. Om din bil inte kan repareras på plats, kan vägassistansen hjälpa till med bärgning, alternativ transport, och ibland även övernattning om du befinner dig på en bilresa långt hemifrån.

Mer om vägassistans

Drulleförsäkring

En drulleförsäkring för bil, ofta kallad allriskförsäkring, är en tilläggsförsäkring som ger skydd mot plötsliga och oförutsedda skador på bilen som inte täcks av vanliga bilförsäkringar, såsom trafik-, halv-, eller helförsäkring.

Mer om drulleförsäkring

Delkaskoförsäkring

Delkasko, även känd som halvförsäkring, är ett samlingsnamn för de olika delar som ingår i halvförsäkringen för din bil. Med delkaskoförsäkring har både du och din bil ett bättre skydd än om du enbart tecknar trafikförsäkring.

Mer om delkasko

Vagnskadeförsäkring

En vagnskadeförsäkring för bil är en tilläggsförsäkring som täcker skador som till exempel plåt- och lackskador på bilen i händelse av en trafikolycka oavsett om du själv är skyldig till olyckan eller inte. Det är ett tryggt skydd att ha när vagnskadegarantin gått ut. 

Mer om vagnskadeförsäkring

Avställningsförsäkring

En avställningsförsäkring är en typ av försäkring som är avsedd för bilar som inte är i bruk under en viss period och är avregistrerade från trafik. När en bil är avställd behövs inte den vanliga trafikförsäkringen, men bilen kan fortfarande behöva skydd mot risker som stöld, brand, och vissa typer av skador som kan inträffa även när bilen inte används.

Mer om avställningsförsäkring

Glasförsäkring

En glasförsäkring är en specifik typ av försäkring som täcker skador på glasrutorna på bilen. Denna försäkring är särskilt användbar eftersom rutor kan vara dyra att reparera eller byta ut, och skador kan uppstå lätt från till exempel stenskott.

Mer om glasförsäkring

Stöldförsäkring

En stöldförsäkring skyddar mot ekonomiska förluster som uppstår om bilen eller delar av bilen blir stulna. Denna försäkring täcker vanligtvis inte bara själva fordonet vid stöld, utan kan även inkludera ersättning för stulna delar eller tillbehör så som takbox, GPS-system, och däck.

Mer om stöldförsäkring

Vad täcker försäkringen?

Du kan läsa mer om försäkringen i förköpsinformationen och i de fullständiga villkoren.

Mer om våra villkor

Facebook

Instagram