Sök på Svedea.se

Gul kaross på bil

Stöldförsäkring

Bilen är inte bara ett transportmedel, utan en vital del av vår vardag. Därför är stöldförsäkringen en viktig del av bilägandet. Här berättar vi mer om bilens stöldförsäkring och vad den innehåller.

Vad är stöldförsäkring för bil?

Bilförsäkringen innehåller flera olika delar, där stöldförsäkringen ger skydd och ersättning om bilen eller delar av den skulle bli stulna. Stöldförsäkringen ingår i både helförsäkring och halvförsäkring för bil.

Det här täcker stöldförsäkringen

Stöldförsäkringen ger ersättning om bilen stjäls, skadas vid försök till stöld eller inbrott. Exempel på när du kan få ersättning:

Bra att veta om självrisk

Om din bil blir stulen och återfinns med hjälp av spårsändare eller märkning behöver du inte betala någon självrisk. Det här gäller under förutsättning att du uppfyllt övriga säkerhetsföreskrifter.

Stöldförsäkringen gäller inte

Det finns dock händelser som försäkringen inte gäller:

Om du råkar ut för stöld eller inbrott

Börja alltid med att göra en polisanmälan om du upptäcker att bilen är stulen eller att du fått inbrott i den. Ring då 114 14, så kopplas du till rätt polisstation.

Här hittar du mer information om hur du ska gå till väga vid stöld eller inbrott i bilen.

Se pris och köp bilförsäkring

Ditt person-/org. nummer

Facebook

Instagram