Sök på Svedea.se

Vilken självrisk blir det vid skada?

Här ser du vilka självrisker som gäller för vår bilförsäkring.

Trafikskada*

0 kr

Allrisk

2 000 kr

Brand

2 000 kr

Glasbyte

2 500 kr

Glaslagning

0 kr

Maskin och elektronik**

2 500 kr / 5 000 kr / 10 000 kr

Rättsskydd

20 % av kostnaderna, lägst 2 000 kr

Stöld

2 000 kr

Vägassistans

2 000 kr

Vagnskada*

4 000 kr / 7 000 kr / 10 000 kr

Djurkollision

2 000 kr / 3 500 kr / 5 000 kr

Skadegörelse

2 000 kr / 3 500 kr / 5 000 kr

Om föraren är under 25 år och vållande till en skada, gäller försäkringen med en förhöjd självrisk på 2 000 kr utöver ordinarie självrisk.Maskin och elektronik gäller för bil som är högst 10 år gammal räknat från bilens första registreringsdag och som körts högst 15 000 mil och upphör så snart någon av gränserna passerats. Den lägsta självrisken 2 500 kr gäller om bilen har körts högst 6 000 mil. Mellansjälvrisken 5 000 kr gäller om bilen har körts högst 12 000 mil. För direktimporterad bil gäller maskin och elektronik med dubbel självrisk, dock högst 12 000 kr.

Stöldskydd kan ta bort självrisken

Om du skyddar din bil med stöldskyddsmärkning eller spårsändare slipper du betala självrisk om bilen blir stulen och sedan återfinns med hjälp av stöldskyddet.

Se pris och köp bilförsäkring

Ditt person-/org. nummer

Facebook

Instagram