Sök på Svedea.se

Svart bil kör på en smal landsväg omgiven av gröna fält och skog i bakgrunden.

Helförsäkring för bil

En helförsäkring för din bil ger dig det mest omfattande skyddet på vägarna. Med denna försäkring undviker du stora reparationskostnader och skyddar din bil mot de flesta skador, inklusive stöld, brand och vagnskada.

Vad är en helförsäkring?

Helförsäkringen inkluderar alla skydd som finns i en trafikförsäkring och halvförsäkring, samt extra skydd i form av en vagnskadeförsäkring. Den täcker plåt- och lackskador på bilen, även om du själv har orsakat dem.

Med en helförsäkring kan du också få ersättning för skador som uppstått vid yttre olyckshändelser som att ett träd faller över bilen eller att bilen träffas av fallande is eller snö.

En helförsäkring ger dig alltså ett bra skydd för nästan alla typer av skador på din egen bil, både genom olyckor och yttre påverkan.

Tre fördelar med helförsäkring

Bilförsäkringar erbjuds i tre olika nivåer, där helförsäkring är det mest omfattande försäkringsalternativet för din bil. Med en helförsäkring får du:

Störst trygghet med helförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk för bilar i trafik. Med försäkringen får du ersättning för skador på förare, passagerare, medtrafikanter, andra fordon och annans egendom.
 
Halvförsäkringen ger ett större skydd än trafikförsäkringen. Den täcker många olika skador som kan uppstå på din bil, men inte allt.

En helförsäkring innebär ett försäkrings­skydd som är ännu mer heltäckande och tryggt. Skillnaden mellan halv- och hel­försäkring är det som kallas vagnskadeförsäkring

Se pris och teckna helförsäkring

ABC 123

Vagnskadeförsäkring

När du köper en ny bil hos en svensk general­agent ingår vanligtvis en vagnskadegaranti. Oftast sträcker den sig över tre år. Då är en halvförsäkring på din personbil tillräcklig.

När vagnskadegarantin har gått ut är det klokt att uppgradera till en helförsäkring där vagnskadeförsäkring ingår. Med en vagnskadeförsäkring kan du få ersättning för plåt- och lackskador samt för skador som uppstått vid till exempel yttre olyckshändelse.

Vagnskadeförsäkringen är den del av helförsäkringen som specifikt täcker skador på din egen bil, även skador som du orsakar själv.

Helförsäkringen ger med andra ord dig det mest omfattande skyddet ute på vägarna.

Vad täcker helförsäkringen?  

Följande delar ingår i helförsäkringen när du tecknar en försäkring för din bil hos Svedea:

Vad kostar en helförsäkring?  

Priset på en helförsäkring styrs av flera faktorer. Det inkluderar information om ägaren, som till exempel ålder och boendeort, samt uppgifter om bilen och hur mycket den används.

Om bilens värde är så högt att du inte kan eller vill täcka kostnaderna själv vid en skada kan en helförsäkring vara ett klokt val. Även om premien är högre minimerar du din kostnad vid en eventuell skada på bilen.

Utöver försäkringspremien bör du titta på självrisken för olika typer av skador. Hos Svedea kan du få en billigare bilförsäkring genom att välja en högre självrisk, och tvärtom. 

Se pris och teckna helförsäkring

ABC 123

Ska jag välja hel- eller halvförsäkring?

Valet mellan hel- och halvförsäkring beror på dina behov och din bils värde. 

Helförsäkring är lämplig om du vill ha ett mer heltäckande skydd och minimera risken för höga reparationskostnader. En halvförsäkring är ett mellanalternativ som täcker mycket, men inte allt.

Att välja rätt försäkring handlar om att balansera kostnaden för premien med risken för dyra reparationer. Helförsäkring är dyrare än halvförsäkring, men kan vara värd kostnaden för den extra trygghet det ger. 

Fundera därför på vad som passar dig bäst, och se till att välja helförsäkring om du önskar det mest omfattande skyddet.

Jämför helförsäkring

Innehåll och självrisker

Trafikskada

Allrisk

Brand

Glas

Maskin och elektronik

Rättsskydd

Stöld

Vägassistans

Vagnskada

Djurkollision

Skadegörelse

Tillägg till helförsäkringen

En helförsäkring täcker mycket, men om du vill ha ett ännu mer heltäckande skydd kan du teckna vår tilläggsförsäkring XL. I den ingår:

XL-tillägg till din helförsäkring

Hyrbil

Om din bil inte kan användas på grund av en ersättningsbar skada eller en skada som ersätts genom vagnskadegaranti står vi för 75 % av hyrbilskostnaden i upp till 65 dagar. 

Om du väljer att avstå från att hyra bil får du i stället en ersättning på 200 kronor per dag. Det ger dig flexibilitet att själv välja det alternativ som passar dig bäst.

Kris

Om du eller dina passagerare skulle drabbas av en trafikolycka eller rån av din försäkrade bil erbjuder vår försäkring kristerapi hos en legitimerad psykolog upp till 25 000 kronor. Detta för att hjälpa er att hantera den psykiska påfrestningen och bidra till att ni kan hämta er från traumat snabbare.

Olycksfall

Vid en olycka kan både förare och passagerare få ersättning för personskador. En engångsersättning om 10 000 kronor var betalas ut om förare eller passagerare blir akut inlagda på sjukhus för medicinsk vård i minst tre nätter i följd. Vid medicinsk invaliditet och/eller psykisk funktionsnedsättning kan ytterligare ersättning ges om minst ett år passerat sedan olyckan och en bestående invaliditetsgrad på minst 25 procent inträtt inom tre år.

Dödsfall

I det tragiska fallet av ett dödsfall lämnar försäkringen ersättning till förarens och/eller passagerarens dödsbo med 100 000 kronor vardera. Ersättningen är avsedd att underlätta de ekonomiska påfrestningarna hos de efterlevande.

Självriskeliminering

Med vår tilläggsförsäkring XL får du fördelar som vägassistans utan självrisk vid upp till tre skadetillfällen per försäkringsår. 

Vid parkeringsskador som godkänts av Trafikförsäkringsföreningen ersätter vi självrisken. 

Har du dessutom en helförsäkring i kombination med XL gäller vagnskadedelen utan självrisk vid skadegörelse och kollisioner med djur som oväntat dyker upp på vägen.

Är det värt att ha helförsäkring på en gammal bil?

När du bestämmer vilken försäkring du ska ha på bilen är det bra att fundera lite extra på:

Att ha en helförsäkring på en gammal bil kan vara värt det om bilens värde och dina behov av skydd mot vagnskador är höga. För äldre bilar kan reparationskostnader snabbt komma att överstiga bilens värde.

Om bilens värde däremot är lågt och reparationskostnader kan hanteras utan försäkring kan du överväga att endast ha en halvförsäkring.

Ändra från halv- till helförsäkring

Om du börjar använda din bil mer eller om dina ekonomiska förutsättningar förändras kanske du funderar på att utöka det skydd som din bilförsäkring ger. 

Att byta bilförsäkring är enkelt.

På vår webbplats kan du snabbt och smidigt fylla i dina uppgifter och direkt se vad en helförsäkring skulle kosta. Se till att jämföra kostnaderna och det utökade skyddet så att det matchar dina nuvarande behov och förutsättningar.

Om du är försäkrad hos oss och önskar göra ändringar kan du ringa oss på 0771-160 190 så hjälper vi dig vidare.

 

Publicerad:
2018-05-14

Senast uppdaterad:
2024-06-25

Facebook

Instagram