Helförsäkring för bil

Med en helförsäkring för din nya eller gamla bil har du ett brett och omfattande skydd för olika händelser som kan inträffa. Här går vi igenom vad helförsäkring innebär och hur du gör för att välja rätt typ av försäkring.

Vad ingår i helförsäkringen? 

Bilförsäkringar kommer i tre olika nivåer: 

 • Trafikförsäkring 
 • Halvförsäkring
 • Helförsäkring 

Trafikförsäkringen är obligatorisk och ersätter skador på förare, medtrafikanter, andra fordon och egendom som skadas av din bil. En trafikförsäkring måste alla ha som äger en bil som körs i trafik. 

Halvförsäkringen går längre. Den täcker många olika skador som kan uppstå på din bil, men inte allt.  

Med en helförsäkring får du ett försäkringsskydd som är ännu mer heltäckande. Skillnaden mellan halv- och helförsäkring är det som kallas vagnskadeförsäkring.

Se pris på bilförsäkring

Vad täcker helförsäkringen?  

Följande delar ingår i helförsäkringen när du tecknar en försäkring för din bil hos Svedea: 

 • Trafikskada – ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka.
 • Allrisk – ersätter t. ex. tappad bilnyckel och sanering vid feltankning.
 • Brand – ersätter skada som uppstår till följd av brand, explosion eller blixtnedslag.
 • Glas – ersätter byte av rutor. Behövs bara en reparation är det helt kostnadsfritt.
 • Maskin och elektronik – ersätter med viss begränsning plötslig skada som direkt påverkar bilens funktion, som motorhaveri.
 • Rättsskydd ersätter rättsliga kostnader vid t. ex. köp och försäljning av bilen.
 • Stöld – ersätter om din bil stjäls, rånas eller skadas vid stöldförsök. Inkluderar även tillbehör som vinterdäck.
 • Vägassistans – ersätter bärgning om du får bensinstopp, punktering eller annat driftstopp.
 • Vagnskada – ersätter kostnader för yttre skador på bilen, t. ex. lackskador.

Ska jag ha en hel- eller halvförsäkring för min bil? 

Vilken försäkring har jag bäst nytta av? Vad kostar en helförsäkring? Vad kostar en halvförsäkring? Vilka kostnader kan jag råka ut för om jag inte har en helförsäkring? Jämför bilförsäkring här! 

Löpande kostnader för försäkringen ställs mot risken för höga engångskostnader om din bil måste repareras. Reparationskostnader och andra kostnader beror på vilken sorts bil du har. Prata med din bilverkstad och få en uppfattning om vilka nivåer det kan röra sig om i olika situationer.  

Vilken försäkring ska jag välja till min bil?

När du har skapat dig en bild av priset för olika försäkringar och vilka kostnader som kan uppstå i samband med en olycka är det dags att välja den försäkring som passar dig bäst. Förutom försäkringspremien bör du titta på självrisken för olika typer av skador. Hos Svedea kan du få en billigare bilförsäkring genom att välja en högre självrisk, och tvärtom. 

Vilken försäkring ska man välja då? Det finns inget rätt och fel, utan det beror på hur trygg du vill vara. Om du verkligen vill undvika risken för höga reparationskostnader om oturen är framme, då är en helförsäkring kanske ett bra val för dig. En helförsäkring täcker väldigt mycket men inte precis allt. Vill du ha ett ännu mer heltäckande skydd finns olika typer av tilläggsförsäkringar, till exempel XL.

Hel

Helförsäkring

Halv

Halvförsäkring

Trafik

Trafikförsäkring

check
check
check

Trafikskada

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag när din bil är i trafik. Den ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka. Försäkringen ersätter även skador på annans egendom som du orsakar med din bil.

check
check
clear

Allrisk

Allriskdelen ersätter:

 • skada i kupé och bagageutrymme
 • skadad, stulen eller förlorad bilnyckel och/eller bilnyckelkort
 • sanering av bränsletank vid feltankning
check
check
clear

Brand

Du kan få ersättning om din bil skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. Branddelen gäller även för skada som uppstår på grund av kortslutning i elektriska kablar.

check
check
clear

Glas

Glasdelen gäller vid skador på vindruta, sidoruta eller bakruta. Om vindrutan bara repareras behöver du inte betala någon självrisk.

check
check
clear

Maskin och elektronik

Maskin- och elektronikdelen lämnar ersättning för plötslig och oförutsedd skada som direkt påverkar bilens funktion. Den gäller för bil som är högst 10 år gammal räknat från bilens första registreringsdag och som körts högst 15 000 mil och upphör så snart någon av gränserna passerats.

check
check
clear

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av bilen.

check
check
clear

Stöld

Du får ersättning om din bil stjäls, rånas eller skadas vid stöldförsök. Även utrustning och tillbehör till bilen omfattas, exempelvis sommar- och vinterdäck. Om din bil inte återfinns får du ersättning 30 dagar efter att du gjort anmälan till oss och polisen.

check
check
clear

Vägassistans

Vägassistansdelen ersätter kostnader för transport av personer och bil om du råkar ut för en olycka eller drabbas av driftstopp. Du får även ersättning för:

 • reparation på plats om det kostar mindre än att bärga bilen till närmaste verkstad
 • arbetskostnad vid däckbyte på grund av punktering
 • transport av drivmedel vid bränslebrist
 • bärgningskostnad oavsett fel på bilen
check
clear
clear

Vagnskada

Du får ersättning för skador på bilen vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse.

check
clear
clear

Djurkollision

Vid skada genom kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan reduceras vald självrisk med 50 procent.

check
clear
clear

Skadegörelse

Vid skada genom skadegörelse reduceras vald självrisk med 50 procent.

Vad kostar det att försäkra min bil?

Ditt personnummer