Vägassistans – hur funkar det?

Vägassistans handlar om hjälp – hjälp när du har blivit stående med bilen. Vägassistans ingår som ett delmoment i halvförsäkringen hos Svedea. Här går vi igenom vad vägassistans innebär, och vad det kan kosta att få bilen bärgad om man inte är försäkrad.

Vägassistans – hur funkar det? Svedea förklarar.

Vad ingår i vägassistans? 

Om du har fått punktering kan vägassistansen hjälpa dig byta till reservhjul, eller hjälpa dig laga det trasiga däcket på plats med bilens lagningssats.  Ofta behövs bilen bärgas till en verkstad för mer ingående reparationer. Det brukar vara en lokal bärgningsfirma som står för bärgningen. Vi på Svedea hjälper dig få kontakt med bärgaren och att täcka kostnaderna för bärgning. Om bilen måste lämnas för reparation kan du får en ersättningsbil för eventuell hemtransport eller fortsatt färd.

Vad kostar bärgning? 

Vad bärgningen kostar beror på lite olika saker. Dels hur långt från verkstaden du har blivit stående med bilen. Dels hur mycket jobb som krävs för att få upp bilen på bärgaren, till exempel efter en dikeskörning. Tiden på dygnet spelar också in, och olika bärgningsbolag har olika tariffer. Har du XL-tillägget är dock bärgningen kostnadsfri.

Hos Svedea ingår bärgning i halvförsäkringen, i momentet som kallas just Vägassistans. Om du är försäkrad behöver du bara betala självrisk som alltid är 2 000 kr eller 0 kr om du har XL. När du tecknar en bilförsäkring hos oss kan du själv välja mellan olika självrisknivåer för vagnskada. Här kan du läsa mer om våra självrisker!

Är du i behov av vägassistans?
Det går alltid att nå oss på telefonnummer 0771-160 190.

Vad gör räddningstjänsten? 

Räddningstjänsten är en statlig eller kommunal organisation med ansvar för att hjälpa medborgarna i olika kritiska situationer. Den kommunala räddningstjänsten förknippas oftast med brandkåren, men även polis, sjöräddning, kustbevakning och andra deltar i räddningstjänstens arbete.