Sök på Svedea.se

En kvinna som fått motorstopp pratar i telefon med en öppen motorhuv i bakgrunden

Vägassistans – hur funkar det?

Vägassistans innebär hjälp när du har blivit stående med bilen och ingår som ett delmoment i halv- och helförsäkringen hos Svedea. Här går vi igenom vad vägassistans innebär och vilka självriskerna är.

Vägassistansförsäkring (även kallad räddningsförsäkring eller assistansförsäkring) hjälper till om något skulle inträffa när du är ute och kör, till exempel om du får en punktering, bränslestopp, motorstopp eller ett plötsligt mekaniskt eller elektroniskt fel på bilen.

Är du ofta ute på vägarna långt hemifrån eller har en begränsad förmåga att själv hantera problem med bilen är assistansförsäkring att rekommendera.

Men innan du tackar ja till extraförsäkringar från andra assistansbolag kan det vara bra att titta igenom din nuvarande försäkring. Extraskyddet du vill ha kanske redan ingår.

Många biltillverkare och generalagenter erbjuder också assistansförsäkringar som en del av sitt försäkringspaket, förutsatt att man håller sig till auktoriserade märkesverkstäder för service och reparationer. Villkoren skiljer sig åt så det kan vara värt att kolla upp om du köper en ny bil.

Vad ingår i vägassistans?

Om felet inte kan åtgärdas på plats, eller om du blir plötsligt sjuk och därför inte kan fortsätta köra, får du hjälp med bärgning och transport av dig själv, passagerare och bagage.

Ofta gäller denna del av försäkringen även utomlands, vilket du bör kontrollera med ditt försäkringsbolag i förväg.

Assistansförsäkringen täcker dock inte kostnader för reservdelar och bränsle. Assistansförsäkring ingår oftast i bilens halv- eller helförsäkring men kan även tecknas separat.

Har du fått punktering kan vägassistans hjälpa dig byta till reservhjul eller hjälpa dig laga det trasiga däcket på plats med bilens lagningssats.

Behöver bilen bärgas till en verkstad för mer ingående reparationer, brukar en lokal bärgningsfirma stå för bärgningen.

Vi på Svedea hjälper dig få kontakt med bärgaren och att täcker kostnaderna för bärgning till närmaste lämpliga verkstad. Om bilen måste lämnas för reparation kan du få en ersättningsbil för eventuell hemtransport eller fortsatt färd.

Vad kostar bärgning?

Vad bärgningen kostar beror på olika saker. Dels hur långt från verkstaden du har blivit stående med bilen, dels hur mycket jobb som krävs för att få upp bilen på bärgaren, till exempel efter en dikeskörning. Här kan du läsa mer om bärgning.

Tiden på dygnet spelar också in och olika bärgningsbolag har olika tariffer. Har du XL-tillägget är dock bärgningen kostnadsfri upp till tre skadetillfällen per försäkringsår.

Hos Svedea ingår bärgning i halv- och helförsäkringen som en del av Vägassistansen. Är du försäkrad hos oss behöver du bara betala självrisk som alltid är 2 000 kr. Har du tecknat vårt XL tillägg betalar du 0 kr i självrisk. Har du en hel- eller halvförsäkring så har du tillgång till vägassistans dygnet runt.

När du tecknar en bilförsäkring hos oss kan du själv välja mellan olika självrisknivåer för vagnskada. Här kan du läsa mer om våra självrisker.

Vad gör räddningstjänsten?

Räddningstjänsten är en statlig eller kommunal organisation med ansvar för att hjälpa medborgarna i olika kritiska situationer.

Den kommunala räddningstjänsten förknippas oftast med brandkåren, men även polis, sjöräddning, kustbevakning och andra deltar i räddningstjänstens arbete.

Är du i behov av vägassistans?

Behöver du hjälp når du vår bärgningsjour dygnet runt på telefonnummer 0771-160 190

Se pris och köp bilförsäkring

Ditt person-/org. nummer

Vad gör räddningstjänsten?

Räddningstjänsten är en statlig eller kommunal organisation med ansvar för att hjälpa medborgarna i olika kritiska situationer. Den kommunala räddningstjänsten förknippas oftast med brandkåren, men även polis, sjöräddning, kustbevakning och andra deltar i räddningstjänstens arbete. 

Facebook

Instagram