Sök på Svedea.se

Bil kör på regnvåt landsväg omgiven av skog och grönska

Halvförsäkring för bil

Vilken försäkring för bilen är bäst för dig, hel- eller halvförsäkring? Med en halvförsäkring för din bil lägger du dig i mitten av skalan mellan fullgott försäkringsskydd och eget ansvar. Här går vi igenom hur det funkar.

Vad täcker en halvförsäkring? 

En halvförsäkring är en bilförsäkring som täcker mer än en trafikförsäkring men mindre än en helförsäkring. Halvförsäkringen täcker mycket, men inte allt.   

Med en halvförsäkring har du ett bättre skydd än om du tecknar enbart trafikförsäkringen. Samtidigt väljer du bort en del av det försäkringsskydd som ingår i en helförsäkring. Du får en billigare försäkring, men om olyckan är framme kan du få en hög engångskostnad för skador som halvförsäkringen inte täcker.

Vad ingår i halvförsäkringen? 

Vad som ingår i en halvförsäkring skiljer sig inte så mycket från försäkringsbolag till försäkringsbolag, men en och annan detalj kan ändå vara olika.  

På Svedea ingår följande moment i halvförsäkringen: 

Se pris och teckna halvförsäkring

Ange dina uppgifter nedan och börja räkna på halvförsäkring.

Ditt person-/org. nummer

Vad täcker inte halvförsäkringen?

Den stora biten som inte ingår i en halvförsäkring är det som kallas vagnskada. Det handlar bland annat om skador på din egen bil som uppstår vid en kollision där du är vållande. Vagnskador täcks av något som kallas vagnskadeförsäkring, och den ingår när du tecknar en helförsäkring. 

Vad kostar en halvförsäkring?  

På Svedea tillämpar vi personlig prissättning. Det betyder att vi väger in all kunskap vi har om dig och din bil och räknar fram ett pris som är så ”rätt” som möjligt. Priset på en försäkring är tänkt att återspegla hur stor risken är för de olika kostnader som kan uppstå. Genom att priset på din halvförsäkring är personligt uträknat slipper du ”subventionera” andra förare som har större risker och högre kostnader än du. Det tycker vi är rättvist.  

Vilken försäkring ska man välja? 

Vilken grad av försäkringsskydd som passar dig bäst beror på flera olika faktorer, till exempel värdet på din bil och hur bra ekonomi du har totalt sett. Fundera på om du är beredd att riskera den engångskostnad som kan uppstå om du råkar ut för en trafikolycka och saknar vagnskadeförsäkring. Om tanken känns obekväm kanske en helförsäkring är rätta modellen för dig? 

Facebook

Instagram