Delkasko

Delkasko är ett samlingsnamn för de olika delar som ingår i halvförsäkringen för din bil, bortsett från den obligatoriska trafikförsäkringen.

Vacker landskap inifrån en bil

Själva ordet kasko kommer ursprungligen från spanskans casco “fartygsskrov” och betyder i sjöförsäkringssammanhang “värdet av själva fartyget”. En kaskoförsäkring är numera en försäkring av olika slags transportmedel, t.ex. fartyg, flygplan och bilar.

Vad är delkaskoförsäkring?

En bils halvförsäkring består av delkasko och den obligatoriska trafikförsäkringen. En delkaskoförsäkring består vanligtvis av sex olika försäkringar. Det innebär att du kan ha rätt till ersättning om ditt fordon råkar ut för stöld-, glas-, brand- eller maskinskador. Även räddning och rättsskydd ingår. Hos Svedea ingår även allriskförsäkring eller drulleförsäkring som det ofta kallas.

Vad ingår i en delkaskoförsäkring?

  • Stöldskada – täcker stöld av fordonet och de skador som fordonet kan få i samband med detta. Även stöld av biltillbehör täcks av denna försäkring, exempelvis dina extraljus eller ljudanläggning. Andra lösa föremål i bilen täcks av hemförsäkringen.
  • Brandskada – täcker exempelvis blixtnedslag, brand i motorrummet vid kortslutning eller brand vid bensinläckage.
  • Glasskada – täcker skador på glas, exempelvis vid stenskott.
  • Maskinskada – ersätter skador på motor och elektronik upp till en viss ålder eller en viss körsträcka.
  • Räddning – tillgång till bärgning vid olycka under färd och gäller för både transport av förare, passagerare och själva fordonet.
  • Rättsskydd – ersätter kostnader för advokat eller rättegångskostnader vid tvister.
  • Allrisk – skada i kupé och bagageutrymme. Skadad, stulen eller förlorad bilnyckel eller bilnyckelkort. Sanering av bränsletank vid feltankning.  

Fördelar med delkaskoförsäkring

Med delkaskoförsäkring har både du och din bil ett bättre skydd än om du enbart tecknar trafikförsäkring.

Om det räcker med en delkaskoförsäkring beror på värdet på ditt fordon samt hur stor skillnaden är mellan premien för halv- och helförsäkring. Om ditt fordon är äldre än 10 år bör du fundera på om du kanske ska nöja dig med en halvförsäkring.

Köper du en ny bil har du normalt sett en vagnskadegaranti och då räcker det med en halvförsäkring för att få bilen helförsäkrad. Tips! Håll koll på när din vagnskadegaranti går ut, så att du i god tid uppgraderar till en helförsäkring.

Jämförelse med andra typer av bilförsäkringar

Trafikförsäkringen, som ingår i din halvförsäkring, gäller för skador på personer i och utanför din bil. Försäkringen gäller för andra fordon och andras egendom som din bil kan skada, men inte skador på din egen bil.

Delkasko är en prisvärd försäkring, men du väljer också bort en del av det skydd som ingår i en helförsäkring. Om olyckan är framme kan du få en hög engångskostnad som delkaskoförsäkringen inte täcker. 

Vanliga frågor om delkaskoförsäkring

Gäller delkasko om min elbil stannar på vägen?

– Ja, i delkaskoförsäkringen ingår bärgning vid driftstopp, oavsett om du kör slut på bränsle eller el.

Gäller delkaskoförsäkring om jag krockar?

– Med delkaskoförsäkring kan du få ersättning för skador på fordonet, till exempel genom stöld och brand, men inte genom trafikolycka.

Jag upptäcker en buckla på min parkerade bil, täcker delkasko skadan?

– Delkasko ersätter många skador på din bil, men inte om något bucklat till din parkerade bil eller skador som uppstått i samband med en krock.

Läs gärna mer och jämför försäkringar på vår sida om halvförsäkring