Allrisk & drulleförsäkring för bil – vad är det?

Drulleförsäkringen kallas även allriskförsäkring, eller otursförsäkring. Den täcker saker som händer fast de inte borde hända som när någon tankar fel drivmedel, tappar sin bilnyckel eller spiller färg i bilen.

Vad ingår i en allriskförsäkring för bil? 

I korthet kan man säga att allriskförsäkringen, eller otursförsäkringen, täcker in skador på tre olika delar av bilen: 

  • Bilens inredning – Om det blir fläckar eller skador på tyger och annan inredning. 
  • Bilnycklarna – Om du tappar bort en nyckel eller nyckeln går sönder. 
  • Bränsletanken – Om du råkar ut för en feltankning. 

Vad täcker drulleförsäkringen för bilen?

Allriskdelen i försäkringen gäller i situationer som dessa: 

  • Du välter ut en kopp kaffe i sätet. 
  • En burk målarfärg välter i kofferten.
  • Du tankar bensin i dieselbilen. 

Vad täcker inte drulleförsäkringen? 

Om du beter dig klumpigt i trafiken och kör på något eller orsakar en kollision, då täcks det INTE av bilens drulleförsäkring. I sådana situationer är det istället vagnskadeförsäkringen och trafikförsäkringen som träder in. Om någon annan än du själv har orsakat skadan på din bil, brukar detta täckas av den personens ansvarsförsäkring, som är en del i hemförsäkringen. 

Enligt villkoren gäller drulleförsäkringen för händelser som är ”plötsliga och oförutsedda”. I svåra fall blir det en bedömningsfråga hur händelsen ska betraktas. Om skadan beror på förhållanden som pågick under en längre tid eller om det är en händelse som du borde ha kunnat förutse, då minskar chansen att få skadan klassad som drulle.  

Vad kostar en drulleförsäkring? 

Hos oss på Svedea ingår drulleförsäkringen i halvförsäkringen. Du behöver alltså inte teckna en helförsäkring för att skydda dig mot slarv och otur, och du behöver inte köpa till några extra tilläggsförsäkringar för att få allrisk. 

Kom ihåg! Skulle oturen vara framme måste du däremot betala en självrisk. Nivån på självrisken väljer du själv när du tecknar din försäkring hos Svedea. Högre självrisk ger billigare försäkring. Det kan du läsa mer om här. 

Skriv in dina uppgifter och laborera med olika nivåer på självrisken så ser du vad en hel- eller halvförsäkring skulle kosta för just din bil. 

Vad kostar det att försäkra min bil?

Ditt personnummer