Sök på Svedea.se

Allrisk & drulleförsäkring

Drulleförsäkringen kallas även allriskförsäkring, eller otursförsäkring. Den täcker saker som händer fast de inte borde hända som när någon tankar fel drivmedel, tappar sin bilnyckel eller spiller färg i bilen.

Vad ingår i en allriskförsäkring för bil? 

I korthet kan man säga att allriskförsäkringen, eller otursförsäkringen, täcker in skador på tre olika delar av bilen: 

Vad täcker drulleförsäkringen för bilen?

Allriskdelen i försäkringen gäller i situationer som dessa: 

Om du beter dig klumpigt i trafiken och kör på något eller orsakar en kollision, då täcks det INTE av bilens drulleförsäkring. I sådana situationer är det istället vagnskadeförsäkringen och trafikförsäkringen som träder in. Om någon annan än du själv har orsakat skadan på din bil, brukar detta täckas av den personens ansvarsförsäkring, som är en del i hemförsäkringen. 

Enligt villkoren gäller drulleförsäkringen för händelser som är ”plötsliga och oförutsedda”. I svåra fall blir det en bedömningsfråga hur händelsen ska betraktas. Om skadan beror på förhållanden som pågick under en längre tid eller om det är en händelse som du borde ha kunnat förutse, då minskar chansen att få skadan klassad som drulle.  

Vad kostar en drulleförsäkring? 

Hos oss på Svedea ingår drulleförsäkringen i halvförsäkringen. Du behöver alltså inte teckna en helförsäkring för att skydda dig mot slarv och otur, och du behöver inte köpa till några extra tilläggsförsäkringar för att få allrisk.

Kom ihåg! Skulle oturen vara framme måste du däremot betala en självrisk.

Se ditt pris på bilförsäkring

Ditt person-/org. nummer

Facebook

Instagram