Sök på Svedea.se

Skadad främre stötfångare på en bil nära ett hjul

Vagnskadeförsäkring – vad är det?

En vagnskadeförsäkring täcker plåt- och lackskador på bilen och är tryggt att ha när vagnskadegarantin gått ut. Här reder vi ut begreppen kring vår vagnskadeförsäkring, som bland annat ger dig reducerad självrisk vid viltkollision.

Vad är vagnskada?

Vagnskadeförsäkringen ersätter plåt- och lackskador på bilens kaross. En vagnskadeförsäkring täcker skador på bilen som kan uppstå i vissa situationer, till exempel vid kollisioner, skadegörelse och yttre olyckshändelser. Tecknar du en vagnskadeförsäkring till din halvförsäkring så får du en helförsäkring. 

Vad täcker vagnskadeförsäkringen?

Med en helförsäkring har du ett brett skydd som hjälper dig med allt från reparation av bilen till vägassistans om bilen behöver bärgas. Vagnskadeförsäkringen gäller till exempel om:

Vagnskadeförsäkringen gäller inte för konstruktionsfel eller skador som uppstår på grund av rost. Den gäller heller inte om någon annan orsakar en olycka, då är det den vållande personens trafikförsäkring som täcker skadorna på din bil. 

Vad kostar en vagnskadeförsäkring?

Priset på din vagnskadeförsäkring beror på olika faktorer som bilens modell och ålder och hur mycket du kör per år. Men även din egen ålder och var du bor spelar roll. Som vanligt finns det en självrisk (alltså ett belopp som du själv står för) medan försäkringen täcker övriga kostnader. Som kund hos Svedea väljer du själv vilken självrisk du vill ha, och priset på din försäkring anpassas därefter. Om du väljer en högre självrisk får du en billigare försäkring.

Med en helförsäkring hos Svedea behöver du dessutom bara betala halva självrisken vid en viltkollision eller om bilen utsätts för skadegörelse! 

Se ditt pris här

Ditt person-/org. nummer

Vad är vagnskadegaranti?

Köper du en ny bil av en svensk generalagent ingår nästan alltid vagnskadegaranti. Du har då samma skydd som en helförsäkring och behöver alltså inte teckna till en vagnskadeförsäkring. Först när vagnskadegarantin går ut (oftast efter tre år) är det aktuellt med en vagnskadeförsäkring.

Facebook

Instagram