Färsk statistik från NyföretagarCentrum

Svedea är sedan 2010 nationell partner till NyföretagarCentrum. Organisationen finns i dag i över 200 kommuner med syftet att hjälpa till med att starta, stötta och utveckla företag för att dessa ska bli livskraftiga och nå högre lönsamhet.

Förutom att erbjuda rådgivning, handledning och kurser delar NyföretagarCentrum löpande med sig av statistik och trender om nyföretagandet i Sverige. Svedea följer denna löpande och ser den som en bra värdemätare på företagarklimatet i landet. Det här vill vi gärna dela med oss av till dig, med förhoppningen att den kan ge dig och ditt företag värdefull information.

Så var företagaråret 2022

Nyföretagandet har pendlat kraftigt under hela året och landade på minus 5,9 % jämfört med 2021 – totalt registrerades 74 090 nya företag under 2022. Det visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige, där du själv kan knappa in län och tidsperiod.

Nyföretagarbarometern hittar du här.