Sök på Svedea.se

Båtförsäkring

 • Allriskförsäkring mot otur

 • Lägre självrisk vid skadefria år

 • Branschens längsta maskin­försäkring

Personer med flytvästar vid brygga, redo att åka ut med motorbåt på sjö. Personer med flytvästar vid brygga, redo att åka ut med motorbåt på sjö.
Pratbubbla med texten Nöjdast kunder

Se pris och köp båtförsäkring

Ditt personnummer

Allrisk­försäkring mot otur

Det är lätt att drulla till det på en båt och kanske tappa mobilen överbord eller något ömtåligt på durken. Då är det skönt med en försäkring mot otur som ersätter upp till 50 000 kronor.

Lägre själv­risk vid skadefria år

Varje skadefritt år belönas med en summa som sätts in på ett självrisk­konto. Pengarna kan betala hela eller delar av själv­risken om du råkar ut för en skada.

Branschens längsta maskin­försäkring

Vi är ensamma i branschen med att lämna ersättning för oförutsedda skador på exempelvis motor, navigations­utrustning eller bog­propeller i hela 20 år.

Vad tycker våra kunder?

4.8

Baserat på 915 omdömen
Alla kunder som haft en skada får ranka oss och ge ett omdöme vilka märks med ”verifierad kund”. Omärkta omdömen har lämnats direkt på webben och behöver inte vara gjorda av kunder. Samtliga omdömen granskas innan publicering och stötande eller kränkande innehåll tas bort, men antalet stjärnor behålls.

Utvalda samarbeten

Sportfiskarna

Med Sportfiskarnas medlems­försäkring får du utökat skydd för din fiskeutrustning och trailer. 
Läs mer och teckna här

Yamaha

Märkesförsäkring för dig som har en ny eller begagnad båt med Yamahamotor.
Läs mer här

Suzuki

Märkesförsäkring för dig som har en ny eller begagnad båt med Suzukimotor.
Läs mer här

Peter "Foppa" Forsberg i vattnet med våtdräkt.

Nöjdast kunder fem år i rad

Svenskt Kvalitetsindex har för femte året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste fordons­försäkringskunder där även båt ingår. Men, det är inte målet. Bara början!

Läs mer
En kvinna och en man åker motorbåt förbi sommarstuga och träd.

Betala rätt pris för rätt båt­försäkring

Visste du att många försäkringsbolag räknar med att du uppdaterar båtens värde hos dem varje år? Priset på försäkringen baseras nämligen på aktuellt marknadsvärde. Glömmer du att uppdatera det riskerar du att betala för ett högre värde än vad båten faktiskt har utan att kunna få motsvarande ersättning.

På Svedea tänker vi annorlunda. Vi har kartlagt i stort sett alla motorbåtar och vet alltid hur mycket din båt är värd. Hos oss betalar du alltid rätt pris för rätt försäkring.

Upptäck mer

Mer om vår båtförsäkring

Försäkringspaket i tre nivåer

Välj den omfattning och självrisk som passar dig – allt för ett tryggare båtägande.

Nyvärdesersättning

Nyvärdesersättning de första två åren för båtens motor och utrustning.

Skadejour dygnet runt

Vi erbjuder skadejour dygnet runt för akut räddning eller bärgning.

Lägre självrisk vid skadefria år

Har du din motorbåt eller segelbåt försäkrad hos oss får du pengar på ett självriskkonto efter varje skadefritt år. 10 % av din aktuella självrisk för sjöskador avsätts till kontot. Läs mer här!

Pratbubbla med texten Har du sett?

Starthjälpen – båtutflyktens räddare

Du och familjen kommer ner till båten i hemmahamnen, fullastade med kylväskor och badringar. Motorn visar sig vara stendöd, precis som stämningen som sprider sig i familjen. Det är då du kontaktar Starthjälpen.

Läs mer

Försäkringens innehåll

Innehåll och omfattning​

Sjöskada

Uppläggnings- och transportskada

Stöld och skadegörelse

Brand

Glas

Ansvar

Rättsskydd

Kris och olycksfall

Stillestånd

Assistans

Dubbelt värde på lösegendom

Allrisk

Maskin- och elektronikskada

Båtförsäkringen för ditt märke

Vi erbjuder märkesförsäkringar till inte mindre än 15 ledande båtmärken.

Du kan teckna våra märkes­försäkringar när du köper en ny eller begagnad båt hos en auktoriserad återförsäljare.

Läs mer

Villkor och information

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Se våra villkor

Vanliga frågor och svar

Om försäkringen
Gäller era båtförsäkringar året runt?

Ja, alla våra båtförsäkringar gäller året runt. Men under perioden 1 november till 31 mars är det dubbel självrisk för skador i sjön och för stöld av utombordsmotor som sitter kvar på båt som förvaras på land.

Gäller försäkringen om jag vinterförvarar båten i sjön och finns det i så fall några speciella regler kring detta?

Försäkringen gäller året om men för att kunna få ersättning för skador orsakade av till exempel is, frost och snö på båt som ligger i sjön på vintern måste följande förutsättningar uppfyllas.

Om båten förvaras i sjön när det finns risk för frysning ska båten ligga i isfri hamn och vara uppvärmd över fryspunkten.
Landströmsförsörjningen ska vara försedd med aktiverat avbrottslarm.
Vid larm ska båten omedelbart ses till och felet åtgärdas.

Under perioden 1 november till och med 31 mars är det dubbel självrisk för skador i sjön och för stöld av utombordsmotor som sitter kvar på båt som förvaras på land.

Var gäller försäkringen?

Våra båtförsäkringar gäller i Sverige, Danmark, Finland och i respektive länders territorialvatten. Den gäller dessutom inom Norges fastland och dess territorialvatten, i Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav samt i Skagerack och Kattegatt öster om en linje mellan Hanstholm-Lindesnes. Vill du köra din båt i Nordsjön eller Medelhavet läs mer om våra tilläggsförsäkringar.

Vad täcks av försäkringen förutom själva båten?

Med våra försäkringar kan du förutom att få ersättning för din båt även få ersättning för:

Motor, båttillbehör och nautisk utrustning.
Fast monterad TV, stereo, CD, DVD samt verktyg, reservdelar, kikare och liknande utrustning. Detta ersätts endast om värdet av sakerna är inkluderade i båtens försäkringsvärde och står i rimlig proportion till båtens storlek och värde.

Personlig lösegendom, det vill säga de personliga saker du har ombord. Detta ersätts upp till ditt särskilda försäkringsbelopp för personlig lösegendom.

Stöttnings- och täckningsutrustning samt oregistrerad båtvagn. Detta ersätts endast vid brandskada och med max 10 000 kronor.

Jolle som tillhör båten om den står med i försäkringsbrevet.
Vid allriskskada kan du få ersättning för förlust av eller skada på lös båtutrustning och personlig lösegendom. Maximal ersättning är 50 000 kronor.

Gäller försäkringen vid kappsegling?

Ja, vår försäkring gäller vid kappsegling, utan premietillägg eller extra självrisk.

Gäller försäkringen för skador på mast, segel och rigg som orsakats av hårt väder?

Ja, försäkringen täcker skador på mast, segel och rigg som uppkommit när medelvinden är minst 10 m/s. För bedömning av vindstyrkan används den av SMHI:s mätstationer som ligger närmast platsen där skadan inträffat.

Betalning
Vilka betalningsalternativ erbjuder ni?

Hos oss kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura. Väljer du e-faktura kan du betala per helår, halvår eller månad. För halvårsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 000 kr och för månadsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 500 kr. Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår eller halvår. För halvårsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 000 kr.

Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer månadsbetalning. För pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 45 kr.

Observera att premien är säsongsvarierad. Det innebär att den större delen av årspremien är beräknad för sommarhalvåret och den lägre delen för vinterhalvåret. Om du delar upp din betalning kommer därför beloppet på fakturorna att variera, men årspremien är densamma.

Jag har valt att dela upp min betalning, varför är mina fakturor på olika belopp?

Vår premie är säsongsvarierad vilket innebär att man betalar mer på sommaren jämfört med på vintern. Anledningen till detta är att vi räknar med att en båt används främst på sommarhalvåret och risken för skador är därmed större under den perioden.

När ska försäkringen vara betald?

När du tecknar en ny försäkring eller ändrar din försäkring ska försäkringen vara betald senast 14 dagar efter att vi skickat din faktura. Förfallodatumet är dock aldrig tidigare än samma dag som försäkringen börjar gälla. När du förnyar din försäkring ska försäkringen vara betald senast samma dag som din nya försäkringsperiod börjar.

Uthyrning
Får jag hyra ut min båt?

Ja, du kan hyra ut din båt om du köper en tilläggsförsäkring för detta. Försäkringen gäller då oavsett om du hyr ut båten via uthyrningsföretag eller privat. Tillägget för att hyra ut båten är 20 % av årspremien per vecka, det vill säga att om du betalar 4 000 kronor per år för din försäkring så kostar det 800 kronor per vecka som du vill hyra ut båten. Vill du hyra ut din båt i 5 veckor eller mer dubbleras din årspremie. Vid uthyrning via Skipperi täcks båten vid uthyrning

Försäkring av jolle och trailer
Försäkrar ni även båtens trailer?

Ja, trailer med registrerings- eller tillverkningsnummer kan försäkras för brand- och stöldskador mot en tilläggspremie på 25 kronor per 1 000 kronor i försäkringsvärde. Så har du en trailer som är värd 15 000 kronor så kostar det 375 kronor extra att försäkra den.

Är min jolle försäkrad?

Om du har en segelbåt eller en motorbåt med inombordsmotor ingår jolle i försäkringen upp till ett värde av max 20 000 kronor. För jolle som är värd mer än så kan du köpa en tilläggsförsäkring.

Rabatter
Hur fungerar självriskkontot?

Efter varje skadefritt år avsätts 10 % av din självrisk för sjöskador till ett självriskkonto. Om du får en skada som överstiger din självrisk kan du använda pengarna på självriskkontot för att betala en del av eller hela självrisken. Som mest kan du spara ihop till den självrisk för sjöskador som du har valt och som står i ditt försäkringsbrev.

Vilka stöldskydd ger rabatt för utombordare?

 • Klass 3-låsning (kätting, stävögla och lås) ger 8 % rabatt.
 • Securmark-märkning ger 3 % rabatt för båt och 5 % för motor.
 • Godkänt söksystem (se lista) ger 10 % rabatt och 0 kronor i självrisk vid stöld om söksystemet är aktiverat.
 • Förvaring av båten på båtlift ger 10 % rabatt.
 • Vinterförvaring av utombordare i låst lokal ger 15 % rabatt. För specifika krav kring denna rabatt, se separat fråga nedan.

Max rabatt är: 35 % (Inlåst vinterförvaring 15 % + stöldskydd och övriga rabatter 20 %)

Vilka stöldskydd ger rabatt för övriga båtar?

 • Klass 3-låsning (kätting, stävögla och lås) ger 8 % rabatt.
 • Securmark-märkning ger 3 % rabatt för båt och 5 % för motor.
 • Godkänt söksystem (se lista) ger 10 % rabatt och 0 kronor i självrisk vid stöld om söksystemet är aktiverat.
 • Förvaring av båten på båtlift ger 10 % rabatt.

Max rabatt är: 30 % se övriga rabatter.

Vad krävs för att jag ska kunna få rabatt för utombordare som vinterförvaras inlåst?

För att du ska kunna få rabatt måste utombordsmotorn eller hela ekipaget förvaras i låst lokal som endast du eller din familj har nyckel till. Alternativt kan du lämna in motorn/ekipaget till en handlare och då gäller att endast handlaren får ha nyckel till den lokal där båtarna förvaras.

För båt som normalt förvaras på trailer ska motorn/ekipaget förvaras inlåst minst under den tid som det ligger is i din hemort. Förvaringen måste dock vara minst 2 månader för att du ska kunna få rabatt. Om båten förvaras inlåst slipper du också dubbel självrisk under vinterperioden.

Rabatten är 15 % och totalt kan du få max 30 % rabatt på din försäkring.

Skador och skadehantering
Hur går jag tillväga vid en skada?

Om du får en skada gör du en skadeanmälan här på webben eller skriver ut en skadeblankett som du fyller i och skickar in till oss - läs mer på sidan Anmäl skada.

Behöver du hjälp eller vill ha råd är du välkommen att kontakta oss på 0771-160 190. Om din båt behöver repareras lämnar du båten på ett varv och ber dem lämna kostnadsförslag till oss.

När båten är reparerad hämtar du ut den och betalar då din självrisk och andra eventuella avdrag till varvet som sedan fakturerar resterande kostnad till oss. Det är alltid du som ägare till båten som är beställare av arbetet och eventuella reklamationer av arbetet gör du till varvet.

Vad måste jag som kund betala vid en skada?

Du behöver betala en självrisk vid skada. Hur stor självrisken är ser du på ditt försäkringsbrev eller i försäkringsvillkoren och den kan variera beroende på vilken typ av skada du råkar ut för. Du kan också behöva betala eventuella åldersavdrag och aktsamhetsavdrag.

Finns det tillfällen när jag inte kan få ersättning för en skada?

Ja, det finns undantag i försäkringen när den inte lämnar någon ersättning. Du kan läsa mer om undantagen i villkorssammanfattningen eller i de fullständiga villkoren.

Kan ersättningen för en skada minskas?

Ja, ersättningen kan minskas med 25–100 % om du inte har följt de aktsamhetskrav som finns. Det finns också skador som kan innebära dubbel självrisk för dig, se punkterna 3.1.4 och 3.3.5 i villkoret.

Hur värderar ni min båt?

Vid en skada värderar vi båten efter det marknadsvärde som gällde omedelbart före att skadan inträffade med hänsyn taget till ålder, skick och utrustning. Tänk på att det är båtens marknadsvärde som du kan få ersättning för vid en totalskada även om försäkringsvärdet skulle vara högre.

Hur värderar ni min utrustning om den förstörs eller stjäls?

Vi värderar din förstörda/stulna utrustning utifrån ålder. Du hittar en tabell över detta i vårt villkor, under punkt 8.2.2. Tabellen är ett schabloniserat sätt att bestämma marknadsvärdet av begagnad utrustning och avgöra vilken ersättning du har rätt att få. Vid allriskskada värderas personlig lösegendom enligt tabell under punkt 6.4.4.

Är självrisken för brand och stöld samma som för sjöskada?

Nej, du väljer din självrisk för sjöskada och den kan vara upp till 100 000 kronor, men självrisken för brand och stöld blir aldrig högre än 5 000 kronor. 

Mina sidor
Vad kan jag göra på Mina sidor?

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos Svedea. Där får du en sammanställning av dina försäkringar hos oss.

På Mina sidor kan du:

 • Ladda ner försäkringsbrev och villkor
 • Se betalningssätt och årskostnad för din försäkring
 • Se din huvudförfallodag
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter och eventuellt konto för återbetalningar.

Så säger våra kunder

Vi är stolta över våra höga betyg på kundnöjdhet! Så här hanterar vi kundomdömen: Alla kunder som haft en skada får ranka oss och ge ett omdöme vilka märks med ”verifierad kund”. Omärkta omdömen har lämnats direkt på webben och behöver inte vara gjorda av kunder. Samtliga omdömen granskas innan publicering och stötande eller kränkande innehåll tas bort, men antalet stjärnor behålls.

4.8

Baserat på 915 omdömen
Visa alla omdömen

Facebook

Instagram