Sök på Svedea.se

Våra tilläggsförsäkringar

Behöver du utöka din försäkring så har vi några riktigt bra tilläggsförsäkringar. Du kan till exempel utöka din försäkring så att den gäller vid uthyrning eller om du kör båten i Medelhavet.

Utöka din båtförsäkring

Tilläggsförsäkring för jolle och trailer kan du köpa direkt på webben samtidigt som du köper din båtförsäkring. Vill du lägga till försäkring för jolle eller trailer i efterhand eller köpa något av de andra tilläggen, kontakta oss på 0771-160 190.

Jolle

För jolle med ett värde upp till 20 000 kr gäller din vanliga försäkring förutsatt att din försäkrade båt är en inombordsmotorbåt och att jollen står med i försäkringsbeviset. För jolle med marknadsvärde över 20 000 kr kostar försäkringen lite extra. Du försäkrar din jolle genom att kryssa i rutan för jolle när du köper din båtförsäkring eller genom att kontakta oss. 

Trailer

Du kan utöka din försäkring så att den även gäller för trailer. Då kan du få ersättning för brand-, stöld- och vagnskador på trailer vars chassinummer eller registreringsnummer står med på ditt försäkringsbrev. Du försäkrar din trailer genom att kryssa i rutan för trailer när du köper din båtförsäkring eller genom att kontakta oss.

Uthyrning

Om du hyr ut din båt måste du ha ett tillägg för att din vanliga försäkring ska gälla. Vid uthyrning gäller försäkringen enligt vårt L-paket även om din ordinarie försäkring är XL eller XXL. I övrigt är försäkringsvillkoren oförändrade.

Transport

Du kan utöka din försäkring med tillägg för transport. Tillägget gäller om du transporterar din båt på en lastbärare, t.ex. fartyg, lastbil eller trailer, utanför vårt ordinarie geografiska område.

Utökat geografiskt område

Lämnar du vårt ordinarie geografiska område behöver du ett tillägg för detta. Försäkringen gäller då enligt vårt L-paket även om din ordinarie försäkring är XL eller XXL.  Du kan välja mellan två geografiska områden. 

Vi ser en karta över västra Europa.)

Nordsjön

Nordsjötillägget gäller i Nordsjön och Engelska kanalen samt i Storbritannien, Irland, Tyskland, Belgien, Holland och Frankrike (norr om 48° N och ost om 11° E) samt i dessa länders territorialvatten. Dessutom gäller tillägget för Shetlands-, Orkney- och Färöarna.

Medelhavet

Medelhavstillägget innehåller Nordsjötilläggets områden och dessutom Medelhavet samt Frankrikes och Portugals västkust öster om 11° E. Medelhavstillägget omfattar inte Afrika, Syrien, Israel, Albanien, Libanon eller dessa länders territorialvatten.

Yrkesmässigt användande

Använder du din båt i förvärvssyfte gäller din försäkring bara om du har köpt vårt tillägg för yrkesmässigt användande. Tillägget kan du endast köpa till alternativ L.

Passageraransvar

Om din båt har godkänts för yrkesmässigt användande och du har köpt tillägg för detta kan du också köpa ett tillägg för passageraransvar. Tillägget skyddar dig mot skadeståndskrav enligt Sjölagen (1994:1009) 15 kapitel 17 § och 18 §.

Se pris och köp båtförsäkring

Facebook

Instagram