Hyr eller hyr ut via Skipperi

Svedea och Skipperi har i samarbete tagit fram en helt ny båtförsäkring, speciellt anpassad för båtuthyrning. Det innebär att du som hyr en båt genom Skipperi är försäkrad hos Svedea och bara betalar för de dagar du hyr båten.

Skipperi försäkring för båtuthyrning

Varför behövs en båtförsäkring för uthyrning?

Det finns inga generella regler hos försäkringbolagen vad gäller extra premie vid uthyrning via en förmedlare som Skipperi. Men hos de flesta får man betala för en vecka eller längre beroende på hur lång uthyrningstiden är.

Fördelar med båtförsäkringen

Det finns, vad vi har sett, inget försäkringsbolag där man kan betala per dag utan den kortaste perioden är en vecka. Det gör att kostnaden blir hög för båtägaren om båten bara hyrs ut under en dag. Vi har med det nya upplägget gjort att man betalar rätt pris och bara för den tiden som båten faktiskt är uthyrd.

Försäkringens omfattning

Försäkringen under tiden som båten är uthyrd är Svedea båtförsäkring omfattning L. Försäkringens innehåll samt länk till förköpsinformation hittar du längre ned på sidan.

Hur går man till väga?

Du behöver inte göra någonting – varken som uthyrare eller hyrestagare. Premien för försäkringen läggs med automatik på hyreskostnaden och Skipperi meddelar Svedea vilka båtar som är försäkrade.

Vad kostar försäkringen?

Om båten är grundförsäkrad hos Svedea ingår ett obligatoriskt påslag för försäkringspremien på endast 6 % av hyresbeloppet. Om båten är grundförsäkrad hos annat försäkringsbolag är försäkringspremien 9 %.

Hur gör man vid skada?

Du som hyr: Om du som hyr en båt råkar ut för en skada är det viktigt att du omgående meddelar både Skipperi och båtägaren.

Du som äger båten: Som båtägare ska du fylla i en skadeanmälan genom att klicka på länken nedan och lägga in uppgifterna som efterfrågas. Kontakta gärna en reparatör och be dem att sända en kostnadskalkyl till oss på det som behöver åtgärdas.

Om det är en stöld eller skadegörelse ska du göra en polisanmälan.

När du hämtar båten från verkstaden betalar du din självrisk och eventuellt åldersavdrag direkt till verkstaden.

Skadeanmälan

Självrisker 2022

Följande är miniminivåer på självrisker, hyrans aktuella självrisk regleras i hyresavtalet på plattformen.

Självrisk Båtens värde
5 000 kr Upp till 500 000 kr
10 000 kr Upp till 1 000 000 kr
20 000 kr Upp till 2 000 000 kr
30 000 kr Upp till 3 000 000 kr
50 000 kr Upp till 5 000 000 kr
500 000 kr Över 5 000 000 kr

Det här ingår i försäkringen

L
check

Sjöskada

Du kan få ersättning för grundstötning, kollision, kantring, strandning och annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. 

check

Uppläggnings- och transportskada

Försäkringen ersätter om din båt skadas vid lyft, transport eller uppställning om skadan uppstår genom en plötslig, oförutsedd och utifrån kommande händelse.

check

Stöld och skadegörelse

Du kan få ersättning om båt, motor eller tillbehör stjäls eller utsätts för skadegörelse.

check

Brand

Du kan få ersättning om din båt skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. 

check

Glas

Försäkringen gäller för plötslig skada på vindruta, annan ruta, skylight, jagarskärm, glasdörr eller lucka helt eller delvis i glas samt liknande som genombrutits eller spräckts.

check

Ansvar

Försäkringen ersätter skada på annan person eller egendom om du blir skadeståndsskyldig. 

check

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av båten.