Lär dig manövrera med Svedea

Undersökningar visar att det oftast är männen som kör båt. Det vill vi göra något åt. Därför instiftade vi Båtstipendiet som ger kvinnor chansen att gå en kostnadsfri manövreringskurs.

Båtstipendiaterna 2016

Åtta kvinnor fick Båtstipendiet 2016 och genomförde sin manövreringsutbildning i Långedrag helgen 21-22 maj. 

Ann-Charlotte Bergfeldt, Karlstad
Marina Lemke, Varberg
Helene Backman, Jönköping
Eva Rask, Stockholm
Maria Mellqvist, Älvsjö
Linda Stachowiak, Vendelsö
Lotta Holm Lindstedt, Öjersjö
Charlotta Jansson, Landvetter

Information om Båtstipendiet

Vem kan ansöka?

Båtstipendiet vänder sig till dig som är kvinna, minst 18 år och vill lära dig att köra båt. Inga formella krav på förkunskap finns, men viss båtvana och kunskap om väjningsregler är bra att ha.

Så här ansöker du

Ansökningsperioden för 2016 är över men stipendiet kommer att återkomma 2017.

Det här ingår i stipendiet

I stipendiet ingår utbildning, lån av båt och flytväst samt boende och mat. Resor till och från utbildningen samt kostnad för att ta NFB:s manöverintyg (450 kr) ingår ej.

Så här går utbildningen till

För 2016 sker utbildningen i Långedrag och genomförs av Sjösportskolan under en helg, 21-22 maj, med övernattning på Salt & Sill på Klädesholmen. Under söndag eftermiddag finns möjlighet att för den som vill ta NFB:s manöverintyg (kostnaden för detta ingår ej i stipendiet).

Utbildningen är praktisk och inriktad på att hantera och manövrera planande båt i både hög och låg fart. Under utbildningen övar vi på körteknik med planande båt, att lägga till på olika ställen, man-över-bord och mycket mer. Viss teori ingår också, till exempel hur olika skrovformer påverkar en båts köregenskaper och vilken utrustning som bör finnas ombord. Vi diskuterar också en del viktiga miljö- och säkerhetsaspekter med avseende på båtarnas höga farter.

Så här utses stipendiaterna

Stipendiaterna utses av en jury bestående av representanter från Svedea. Juryns beslut kan inte överklagas.