Vilken självrisk blir det vid skada?

Här ser du vilka självrisker som gäller för våra motorbåtsförsäkringar.

Grundsjälvrisker

Sjöskada, glasskada samt uppläggnings- och transportskada

För båtar värda över 150 000 kr: valbar självrisk 5 000 kr/ 10 000 kr/ 20 000 kr/ 30 000 kr/ 50 000 kr/ 100 000 kr.

För vissa båtar med lägre värde kan vi även erbjuda en självrisk på 2 000 kr. Det framgår av din offert om det gäller din båt.

Brand och stöld

Max 5 000 kr

Rättsskydd

20 % av skadebeloppet, dock lägst 2 000 kr

Vid enbart allrisk-, ansvars-, personligt lösöre-, jolle- eller trailerskada

2 000 kr

Utökad självrisk

I vissa fall får du betala utökad självrisk.

Självrisken är dubbel:

Om båten sjunker helt eller delvis.
Mellan 1 november och 31 mars…

  • För sjöskador när båten ligger i vattnet
  • Vid stöld av motor om den inte är inlåst
  • Vid stöld av båten då den ligger i vattnet

Självrisken är 20 000 kr:

Vid stöld av båtmotorer med 50 hk eller mer och som är nyare än sex år om de förvaras utomhus under perioden 1 november till 31 mars.

Ingen självrisk

I vissa fall slipper du helt betala självrisk.

  • Om du har en korrekt installerad startspärr på båt som ligger i sjön (gäller ej vattenskoter) och den förhindrar stöld av båten och/eller motorn har du ingen självrisk på eventuella skador som orsakats vid stöldförsöket. 
  • Under vinterförvaring vid stöld av motor som har aktiverat söksystem.
  • Vid stöld av båtmotor som förvaras inlåst inomhus.