Se pris och köp båtförsäkring

Här visas ReviewScore från Yotpo

9 av 10 rekommenderar oss

Billigare om du skyddar din båt

Snabb och smidig skadereglering


Rätt pris på din försäkring

Vi utmanar branschen med ett unikt sätt att beräkna priset på båtförsäkringen. Vi håller koll på båtens marknadsvärde så att du kan du känna dig trygg med att alltid betala rätt pris för försäkringen.

Bli otroligt nöjd med Svedea!

Svenskt Kvalitetsindex har för tredje året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste fordonsförsäkringskunder där även båt ingår. Men, det är inte målet. Bara början!

Det här får du

Försäkringspaket i tre nivåer

Välj omfattning och självrisk som passar dig, allt för ett tryggare båtägande.

Nyvärdesersättning

Nyvärdesersättning de två första åren för båten och dess motor och utrustning (dock ej för segel av kolfiber och kevlar)

Skadejour dygnet runt

Vi erbjuder skadejour dygnet runt för akut räddning eller bärgning.


Lägre självrisk vid skadefria år

Har du din motorbåt eller segelbåt försäkrad hos oss får du pengar på ett självriskkonto efter varje skadefritt år. Du får 10 % av din aktuella självrisk för sjöskador avsatt till kontot.


Starthjälpen – båtutflyktens räddare

Du och familjen kommer ner till båten i hemmahamnen, fullastade med kylväskor och badringar. Men motorn är stendöd, precis som stämningen som sprider sig i familjen. Det är då du kontaktar Starthjälpen.

Det här ingår i båtförsäkringen

XXL
XL
L
check
check
check

Sjöskada

Du kan få ersättning för grundstötning, kollision, kantring, strandning och annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. 

check
check
check

Uppläggnings- och transportskada

Försäkringen ersätter om din båt skadas vid lyft, transport eller uppställning om skadan uppstår genom en plötslig, oförutsedd och utifrån kommande händelse.

check
check
check

Stöld och skadegörelse

Du kan få ersättning om båt, motor eller tillbehör stjäls eller utsätts för skadegörelse.

check
check
check

Brand

Du kan få ersättning om din båt skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. 

check
check
check

Ansvar

Försäkringen ersätter skada på annan person eller egendom om du blir skadeståndsskyldig. 

check
check
check

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av båten.

check
check
clear

Olycksfall

Försäkringen ersätter personskador på förare eller passagerare om skadorna har direkt samband med användning av den försäkrade båten.

check
check
clear

Stillestånd

Stilleståndsersättning betalas om den försäkrade båten är obrukbar under mer än 20 dagar från det att båten har lämnats in för reparation. Detta gäller för stillestånd på grund av skada som inträffat mellan 1 maj och 31 juli.

check
check
clear

Assistans

Du kan få ersättning för bogsering, hemtransport eller leverans av reservdelar och bränsle.

check
check
clear

Dubbelt värde på lösegendom

Vi dubblerar ditt försäkringsvärde för personlig lösegendom jämfört med L till 2 % av båtens värde (minst 10 000 kr).

check
check
clear

Allrisk

Du kan få ersättning för skador på båten (dock inte på motor och drivlina) som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse. Försäkringen ersätter också skador på eller förlust av lös båtutrustning och personlig lösegendom samt skador som orsakats av hund eller katt som du eller personer i ditt hushåll äger. Maxbeloppet är 40 000 kr. 

check
clear
clear

Maskin- och elektronikskada

Försäkringen ersätter skada på all maskinell utrustning till exempel motor, bogpropeller, ankarspel, köksmaskiner, instrument och elektronisk navigationsutrustning om skadan är orsakad av plötslig och oförutsedd händelse.

XXL-försäkringen kan du teckna om du har en båt med motor som är max 10 år gammal. Den gäller sedan fram till att motorn är 20 år gammal.

Vanliga frågor och svar

Ja, alla våra båtförsäkringar gäller året runt. Men under perioden 1 november till 31 mars är det dubbel självrisk för skador i sjön och för stöld av utombordsmotor som sitter kvar på båt som förvaras på land.

Försäkringen gäller året om men för att kunna få ersättning för skador orsakade av till exempel is, frost och snö på båt som ligger i sjön på vintern måste följande förutsättningar uppfyllas.

 • Om båten förvaras i sjön när det finns risk för frysning ska båten ligga i isfri hamn och vara uppvärmd över fryspunkten.
 • Landströmsförsörjningen ska vara försedd med aktiverat avbrottslarm.
 • Vid larm ska båten omedelbart ses till och felet åtgärdas.

Under perioden 1 november till och med 31 mars är det dubbel självrisk för skador i sjön och för stöld av utombordsmotor som sitter kvar på båt som förvaras på land.

Våra båtförsäkringar gäller i Sverige, Danmark, Finland och i respektive länders territorialvatten. Den gäller dessutom inom Norges fastland och dess territorialvatten, i Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav samt i Skagerack och Kattegatt öster om en linje mellan Hanstholm-Lindesnes. Vill du köra din båt i Nordsjön eller Medelhavet läs mer om våra tilläggsförsäkringar.

Med våra försäkringar kan du förutom att få ersättning för din båt även få ersättning för:

 • Motor, båttillbehör och nautisk utrustning.
 • Fast monterad TV, stereo, CD, DVD samt verktyg, reservdelar, kikare och liknande utrustning. Detta ersätts endast om värdet av sakerna är inkluderade i båtens försäkringsvärde och står i rimlig proportion till båtens storlek och värde.
 • Personlig lösegendom, det vill säga de personliga saker du har ombord. Detta ersätts upp till ditt särskilda försäkringsbelopp för personlig lösegendom.
 • Stöttnings- och täckningsutrustning samt oregistrerad båtvagn. Detta ersätts endast vid brandskada och med max 10 000 kronor.
 • Jolle som tillhör båten om den står med i försäkringsbrevet.
 • Vid allriskskada kan du få ersättning för förlust av eller skada på lös båtutrustning och personlig lösegendom. Maximal ersättning är 40 000 kronor.

Ja, vår försäkring gäller vid kappsegling, utan premietillägg eller extra självrisk.

Ja, försäkringen täcker skador på mast, segel och rigg som uppkommit när medelvinden är minst 10 m/s. För bedömning av vindstyrkan används den av SMHI:s mätstationer som ligger närmast platsen där skadan inträffat.

Hos oss kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura. Väljer du e-faktura kan du betala per helår, halvår eller månad. För halvårsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 000 kr och för månadsbetalning måste årskostnaden överstiga 2 000 kr. Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår eller halvår. För halvårsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 000 kr.

Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer månadsbetalning. För pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 29 kr.

Observera att premien är säsongsvarierad. Det innebär att den större delen av årspremien är beräknad för sommarhalvåret och den lägre delen för vinterhalvåret. Om du delar upp din betalning kommer därför beloppet på fakturorna att variera, men årspremien är densamma.

Vår premie är säsongsvarierad vilket innebär att man betalar mer på sommaren jämfört med på vintern. Anledningen till detta är att vi räknar med att en båt används främst på sommarhalvåret och risken för skador är därmed större under den perioden.

Ja, du kan hyra ut din båt om du köper en tilläggsförsäkring för detta. Försäkringen gäller då oavsett om du hyr ut båten via uthyrningsföretag eller privat. Tillägget för att hyra ut båten är 20 % av årspremien per vecka, det vill säga att om du betalar 4 000 kronor per år för din försäkring så kostar det 800 kronor per vecka som du vill hyra ut båten. Vill du hyra ut din båt i 5 veckor eller mer dubbleras din årspremie.

Ja, trailer med registrerings- eller tillverkningsnummer kan försäkras för brand- och stöldskador mot en tilläggspremie på 25 kronor per 1 000 kronor i försäkringsvärde. Så har du en trailer som är värd 15 000 kronor så kostar det 375 kronor extra att försäkra den.

Om du har en segelbåt eller en motorbåt med inombordsmotor ingår jolle i försäkringen upp till ett värde av max 20 000 kronor. För jolle som är värd mer än så kan du köpa en tilläggsförsäkring.

Efter varje skadefritt år avsätts 10 % av din självrisk för sjöskador till ett självriskkonto. Om du får en skada som överstiger din självrisk kan du använda pengarna på självriskkontot för att betala en del av eller hela självrisken. Som mest kan du spara ihop till den självrisk för sjöskador som du har valt och som står i ditt försäkringsbrev.

 • Klass 3-låsning (kätting, stävögla och lås) ger 8 % rabatt.
 • Securmark-märkning ger 3 % rabatt för båt och 5 % för motor.
 • Godkänt söksystem (se lista) ger 10 % rabatt och 0 kronor i självrisk vid stöld om söksystemet är aktiverat.
 • Förvaring av båten på båtlift ger 10 % rabatt.
 • Vinterförvaring av utombordare i låst lokal ger 15 % rabatt. För specifika krav kring denna rabatt, se separat fråga nedan. 
 • Max rabatt är: 35 % (Inlåst vinterförvaring 15 % + stöldskydd och övriga rabatter 20 %)
 • Klass 3-låsning (kätting, stävögla och lås) ger 8 % rabatt.
 • Securmark-märkning ger 3 % rabatt för båt och 5 % för motor.
 • Godkänt söksystem (se lista) ger 10 % rabatt och 0 kronor i självrisk vid stöld om söksystemet är aktiverat.
 • Förvaring av båten på båtlift ger 10 % rabatt.
 • Max rabatt är: 30 % se övriga rabatter

För att du ska kunna få rabatt måste utombordsmotorn eller hela ekipaget förvaras i låst lokal som endast du eller din familj har nyckel till. Alternativt kan du lämna in motorn/ekipaget till en handlare och då gäller att endast handlaren får ha nyckel till den lokal där båtarna förvaras.

För båt som normalt förvaras på trailer ska motorn/ekipaget förvaras inlåst minst under den tid som det ligger is i din hemort. Förvaringen måste dock vara minst 2 månader för att du ska kunna få rabatt. Om båten förvaras inlåst slipper du också dubbel självrisk under vinterperioden.

Rabatten är 15 % och totalt kan du få max 30 % rabatt på din försäkring.

Om du får en skada gör du en skadeanmälan här på webben eller skriver ut en skadeblankett som du fyller i och skickar in till oss - läs mer på sidan Anmäl skada. Behöver du hjälp eller vill ha råd är du välkommen att kontakta oss på 0771-160 190. Om din båt behöver repareras lämnar du båten på ett varv och ber dem lämna kostnadsförslag till oss. När båten är reparerad hämtar du ut den och betalar då din självrisk och andra eventuella avdrag till varvet som sedan fakturerar resterande kostnad till oss. Det är alltid du som ägare till båten som är beställare av arbetet och eventuella reklamationer av arbetet gör du till varvet.

Du behöver betala en självrisk vid skada. Hur stor självrisken är ser du på ditt försäkringsbrev eller i försäkringsvillkoren och den kan variera beroende på vilken typ av skada du råkar ut för. Du kan också behöva betala eventuella åldersavdrag och aktsamhetsavdrag.

Ja, det finns undantag i försäkringen när den inte lämnar någon ersättning. Du kan läsa mer om undantagen i villkorssammanfattningen eller i de fullständiga villkoren.

Ja, ersättningen kan minskas med 25–100 % om du inte har följt de aktsamhetskrav som finns. Det finns också skador som kan innebära dubbel självrisk för dig, se punkterna 3.1.4 och 3.3.5 i villkoret.

Vid en skada värderar vi båten efter det marknadsvärde som gällde omedelbart före att skadan inträffade med hänsyn taget till ålder, skick och utrustning. Tänk på att det är båtens marknadsvärde som du kan få ersättning för vid en totalskada även om försäkringsvärdet skulle vara högre.

Vi värderar din förstörda/stulna utrustning utifrån ålder. Du hittar en tabell över detta i vårt villkor, under punkt 8.2.2. Tabellen är ett schabloniserat sätt att bestämma marknadsvärdet av begagnad utrustning och avgöra vilken ersättning du har rätt att få. Vid allriskskada värderas personlig lösegendom enligt tabell under punkt 6.4.4.

Nej, du väljer din självrisk för sjöskada och den kan vara upp till 100 000 kronor, men självrisken för brand och stöld blir aldrig högre än 5 000 kronor. 

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos Svedea. Där får du en sammanställning av dina försäkringar hos oss.

På Mina sidor kan du:

 • Ladda ner försäkringsbrev och villkor
 • Se betalningssätt och årskostnad för din försäkring
 • Se din huvudförfallodag
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter och eventuellt konto för återbetalningar

Du loggar in på Mina sidor genom att klicka på logga in uppe i högra hörnet på sidan eller genom att gå direkt till svedea.se/logga-in/mina-sidor. För att kunna logga in behöver du ha ett Mobilt BankID. 

Har du inte Mobilt BankID? Här kan du läsa om hur du kommer igång.

Våra villkor

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.