Försäkra båten hos specialister!

Hos oss på Svedea får du en försäkring som är skapad av båtfolk för båtfolk. Vårt mål är att du tryggt ska kunna njuta av ditt båtägande och få snabb hjälp om något händer.Mer än ett försäkringsbolag

Båtstipendiet – för ett säkrare båtliv

Undersökningar som vi har gjort visar att det oftast bara är mannen i familjen som kör båten. Det vill vi ändra på eftersom ett mer jämställt båtliv ökar både säkerheten ombord och möjligheterna till härliga stunder på sjön. Därför instiftade vi 2015 Båtstipendiet som varje år ger ett antal kvinnor en kostnadsfri manövreringskurs. Läs mer här.

Starthjälpen – båtutflyktens räddare

Om båtmotorn är död när du ska lämna hemmahamnen – då ringer du Starthjälpen, 0771-160 190. Efter rådgivning av en duktig tekniker får du förhoppningsvis problemet löst och kan njuta av båtturen. Ingår i XL och XXL.

Sveriges nöjdaste kunder – igen! 

I Svenskt Kvalitetsindex mätning av nöjdheten bland fordonsförsäkringskunder 2022 placerar sig Svedea i topp, för fjärde året i rad. Till kategorin fordon räknas bil, mc, båt, vattenskoter, snöskoter och ATV. Läs mer här.

Vad kostar det att försäkra min båt?

Riktigt bra försäkring

  • Allriskförsäkring som ger ersättning om du exempelvis tappar GPS-plottern i vattnet eller tankarbränsle i vattentanken (gäller XL och XXL)
  • Upp till 35 % rabatt på din försäkring
  • Snabb och smidig skadereglering

 

Våra tre paket

XXL

XXL

XL

XL

L

L

check
check
check

Sjöskada

Du kan få ersättning för grundstötning, kollision, kantring, strandning och annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. 

check
check
check

Uppläggnings- och transportskada

Försäkringen ersätter om din båt skadas vid lyft, transport eller uppställning om skadan uppstår genom en plötslig, oförutsedd och utifrån kommande händelse.

check
check
check

Stöld och skadegörelse

Du kan få ersättning om båt, motor eller tillbehör stjäls eller utsätts för skadegörelse.

check
check
check

Brand

Du kan få ersättning om din båt skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. 

check
check
check

Glas

Försäkringen gäller för plötslig skada på vindruta, annan ruta, skylight, jagarskärm, glasdörr eller lucka helt eller delvis i glas samt liknande som genombrutits eller spräckts.

check
check
check

Ansvar

Försäkringen ersätter skada på annan person eller egendom om du blir skadeståndsskyldig. 

check
check
check

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av båten.

check
check
clear

Kris och olycksfall

Försäkringen ersätter personskador på förare eller passagerare om skadorna har direkt samband med användning av den försäkrade båten. Ersättning kan i vissa fall även lämnas för kristerapi hos legitimerad psykolog.

check
check
clear

Stillestånd

Stilleståndsersättning betalas om den försäkrade båten är obrukbar under mer än 20 dagar från det att båten har lämnats in för reparation. Detta gäller för stillestånd på grund av skada som inträffat mellan 1 maj och 15 augusti.

check
check
clear

Assistans

Du kan få ersättning för bogsering, hemtransport eller leverans av reservdelar och bränsle.

check
check
clear

Dubbelt värde på lösegendom

Vi dubblerar ditt försäkringsvärde för personlig lösegendom jämfört med L till 2 % av båtens värde (minst 10 000 kr).

check
check
clear

Allrisk

Du kan få ersättning för skador på båten (dock inte på motor och drivlina) som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse. Försäkringen ersätter också skador på eller förlust av lös båtutrustning och personlig lösegendom samt skador som orsakats av hund eller katt som du eller personer i ditt hushåll äger. Maxbeloppet är 50 000 kr. 

check
clear
clear

Maskin- och elektronikskada

Försäkringen ersätter skada på maskinell och elektronisk utrustning – till exempel motor, bogpropeller, ankarspel, köksmaskiner, instrument och navigationsutrustning – om skadan är orsakad av plötslig och oförutsedd händelse. Försäkringen kan tecknas fram till dess att motorn blir 10 år gammal och gäller till dess att den blir 20 år gammal.

Våra rabatter

Det lönar sig att skydda sin båt

Det lönar sig att skydda sin båt. Sammanlagt kan du få hela 35 % i rabatt på din försäkring. Här ser du vad varje åtgärd ger i rabatt samt den totala rabatten.

+  Stöldskyddsmärkning båt 3 %
+  Stöldskyddsmärkning motor 5 %
+  Kustskepparexamen eller högre utbildning 5 %
+  Medlem i SBU-ansluten båtklubb 5 %
+  Klass 3-låsning 8 %
+  Söksystem* 10 %
+  Båtlift 10 %
+  Kölskydd (segelbåt) 10 %
= Total rabatt, max: 20 %
+ Vinterförvaring inlåst** (endast utombordare) 15 %
= Total rabatt, max: 35 %

* Om ditt söksystem var aktiverat slipper du betala självrisk vid stöld.
** I lokal med fyra väggar, tak och låst dörr.


Specialförsäkringar 

I nära samarbete med ledande båtmärken och samarbetspartners har vi tagit fram riktigt bra specialförsäkringar för Anytec, Arronet, BRIG, InterboatRydsSportfiskarna, Suzuki och Yamaha.


Vi vill göra skillnad för dig

Vi kan det vi gör

Svedea säljer försäkringar med idén att vara extra kunniga om det vi försäkrar. För båt, vattenskoter, snöskoter, mc, ATV, bil, hund, katt och företag utvecklar vi konkurrenskraftiga försäkringsprodukter och gör livet enklare för våra kunder. Svedea ingår i den globalt verksamma försäkringskoncernen Talanx AG. Mer om oss kan du läsa här.