Ditt personnummer

Sveriges mest sålda mc-försäkring

Marknadens längsta maskinförsäkring

10 % SMC-rabatt på premien


Påverka priset på din mc-försäkring

Många köper våra försäkringar för vår förstklassiga skadeservice, men också våra konkurrenskraftiga priser. Priset på försäkringen kan du dessutom påverka själv genom:

 • Val av förare
 • Personlig skyddsutrustning
 • Val av nattparkering
 • Val av olika självrisker för vagnskada

Sveriges nöjdaste kunder fem år i rad

Svenskt Kvalitetsindex har för femte året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste kunder inom fordonsförsäkring. Mycket tack vare att vi har skadereglerare utöver det vanliga.

Det här ingår i vår mc-försäkring

Längst maskinförsäkring

Vår maskinförsäkring gäller i 12 år eller tills motorcykeln körts 8 000 mil, vilket är det längsta skyddet på marknaden.

Unik allriskförsäkring

Har du otur och t.ex. tappar startnyckeln eller tankar fel kan du få upp till 15 000 kr i ersättning.

Assistans dygnet runt

Vi hjälper dig dygnet runt vid driftstopp eller haveri. Köper du vårt XL-tillägg betalar du dessutom ingen självrisk.


10 % SMC-rabatt

Som medlem i SMC får du 10 % rabatt på din försäkring.


Välj XL till hel- och halvförsäkring

För bara 290 kr (261 kr för SMC-medlem) kan du köpa vårt XL-tillägg. Det ger dig som mc-ägare flera bra fördelar så som exempelvis höjd maxersättning för utrustning och tillbehör.

Hel

Helförsäkring

Halv

Halvförsäkring

Trafik

Trafikförsäkring

check
check
check

Trafikskada

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag när din mc är i trafik. Den ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka samt skador på annans egendom som du orsakar med din mc. Dessutom ersätter försäkringen skadade kläder och skyddsutrustning.

check
check
clear

Brand

Du kan få ersättning om din motorcykel skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. Försäkringen gäller även för skada som uppstår på grund av kortslutning i elektriska kablar.

check
check
clear

Glas

Försäkringen gäller vid skador på vindruta, vindavvisare och kåpglas. Dessutom ersätts skada på glaset till strålkastaren om det genombrutits. 

check
check
clear

Maskinskada

Maskinförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada som direkt påverkar motorcykelns funktion. Försäkringen gäller för serietillverkad motorcykel som har omfattats av fabrikantens garantier. Motorcykeln får högst vara 12 år gammal räknat från motorcykelns första datum i trafik och körts längst 8 000 mil. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats. 

check
check
clear

Räddning

Försäkringen ersätter kostnader för transport av personer och motorcykel om du råkar ut för en olycka eller drabbas av driftstopp. Försäkringen kan även lämna ersättning för hyrbil i upp till 7 dygn om motorcykeln skadas under en resa som är mer än 200 km från din hemort och som innefattar minst två övernattningar.

check
check
clear

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av motorcykeln.

check
check
clear

Stöld

Stöldförsäkringen ger ersättning om din mc blir stulen eller skadad vid stöldförsök. Försäkringen omfattar även utrustning och tillbehör till mc:n. Om din mc inte återfinns får du ersättning 30 dagar efter att du gjort anmälan till oss och polisen.

check
check
clear

Allrisk

Försäkringen ersätter:

 • förlust eller skada på personlig egendom
 • feltankning
 • borttappad nyckel

Händelsen ska ha inträffat under färd, eller i direkt anslutning till färd, med den försäkrade motorcykeln och högsta ersättning är 15 000 kronor.

check
clear
clear

Vagnskada

Du kan få ersättning för skador på motorcykeln som uppstår på grund av trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Försäkringen gäller även när motorcykeln transporteras på släp.

Mc-försäkringen för ditt märke

Visste du att vi erbjuder märkesförsäkringar till inte mindre än 13 världsberömda mc-varumärken? Sex av försäkringarna kan du teckna här på webben, övriga hos auktoriserade återförsäljare.

Vanliga frågor och svar

Motorcykeln ska vara låst med två godkända lås, varav styrlåset räknas som ett. Det ska vara certifierade lås av lägst klass 3 eller C. På BMW MC Klubbförsäkringen gäller elektronisk startspärr som ett (1) godkänt lås.

Nej, försäkringen är en så kallad årsförsäkring och gäller med samma villkor året runt. Premien är säsongsvarierad vilket innebär att man betalar mer på sommaren jämfört med på vintern. Vid avställning hos Transportstyrelsen återbetalas ingen premie.

Har du halv- eller helförsäkring så ingår alltid en assistans- och räddningsförsäkring som innebär att vi ersätter kostnader för person- och fordonstransport/bärgning om du råkar ut för en olycka eller drabbas av driftstopp med din mc. Om skadan sker under resa som är minst 200 km från hemorten och innefattar två planerade övernattningar så ersätter vi även kostnader för hyrbil för resans ändamål upp till en vecka. Med tillägget XL slipper du dessutom betala självrisken för assistans (1 000 kr) och hyrbilsersättningen förlängs till totalt tre veckor. Assistansservicen är tillgänglig dygnet runt och gäller i Sverige och gröna kort-området.

Det är alltid den som står som registrerad ägare till motorcykeln hos Transportstyrelsen som ska stå som försäkringstagare. En person som inte äger fordonet kan inte heller försäkra det. Observera att försäkringen endast gäller om du är motorcykelns verklige ägare och huvudsaklige brukare. Det innebär att ingen del av egendomsförsäkringen gäller om du låter någon annan stå som ägare och försäkringstagare till din motorcykel.

Vi har speciellt framtagna försäkringar för tretton märken.

Märkesförsäkringar för Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, Yamaha och Suzuki kan du köpa hos en mc-handlare eller direkt på vår hemsida.

Märkesförsäkringar för Aprilia, Can-Am Spyder, Moto Guzzi, MV Augusta, Piaggio, Quadro, Triumph eller Vespa kan du köpa samband med att du köper en mc hos en handlare som är auktoriserad för just det märket du köper. 

Läs mer om våra märkesförsäkringar

Ja, om du äger och försäkrar flera motorcyklar hos oss får du 10 % rabatt på dina försäkrade motorcyklar.

Med nattetid menar vi klockan 22.00–07.00

Ja, det går bra att låsa in motorcykeln hos en vän eller granne. Det viktiga är att motorcykeln är inlåst på natten (kl. 22.00-07.00) när du är inom din postort.  

Med personlig skyddsutrustning avser vi hjälm, skyddskläder avsedda för mc-bruk som är förstärkta vid armbågar, axlar och knän samt stövlar/skor och handskar.

Försäkringen gäller för träningar och utbildningar godkända av Svedea, till exempel avancerade kurser (steg 1-4) som arrangeras av SMC (gäller alla fartgrupper från och med 2016) eller BMW MC-klubben Sverige. På sidan Köra på bana kan du se vilka träningar och utbildningar vi godkänner. Skador som i övrigt uppstår vid tävling, hastighetskörning eller liknande ersätts inte.

Vi följer utvecklingen noggrant men har just nu inga planer på ett sådant system.

Hos oss kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura. Väljer du e-faktura kan du betala per helår, halvår eller månad. För halvårsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 000 kr och för månadsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 500 kr. Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår eller halvår. För halvårsbetalning måste årskostnaden överstiga 1 000 kr.

Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer månadsbetalning. För pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 45 kr.

Observera att premien är säsongsvarierad. Det innebär att den större delen av årspremien är beräknad för sommarhalvåret och den lägre delen för vinterhalvåret. Om du delar upp din betalning kommer därför beloppet på fakturorna att variera, men årspremien är densamma.

Vår premie är säsongsvarierad vilket innebär att man betalar mer på sommaren jämfört med på vintern. Anledningen till detta är att vi räknar med att en motorcykel används främst på sommarhalvåret.

När du tecknar en ny försäkring eller ändrar din försäkring ska försäkringen vara betald senast 21 dagar efter att vi skickat din faktura. Förfallodatumet är dock aldrig tidigare än samma dag som försäkringen börjar gälla. När du förnyar din försäkring ska försäkringen vara betald senast samma dag som din nya försäkringsperiod börjar. 

Försäkringen gäller inom EES-området (EU, Island, Liechtenstein och Norge), i Schweiz samt i ett antal Medelhavsländer. Här kan du läsa mer om i vilka länder som försäkringen gäller samt vilka länder som kräver grönt kort.

Ett grönt kort är ett bevis på att motorcykeln är försäkrad och att försäkringen är betald. Vissa länder kräver att du har ett grönt kort vid inresa. Vi kan kostnadsfritt utfärda ett grönt kort till dig som är kund hos oss. Här kan du läsa mer om i vilka länder som försäkringen gäller samt vilka länder som kräver grönt kort.

Tänk på att motorcykelns stöldförsäkring inte omfattar bedrägeri eller förskingring. Om du exempelvis låter spekulanten att provköra med din motorcykel och denne inte återvänder är detta inget som omfattas av din mc-försäkring. Var därför väldigt restriktiv med provkörning!

Om du har en mc-försäkring med begränsad utlåning kan du kontakta oss för en särskild dispens så att en eventuell vagnskada täcks av din försäkring när någon provkör. Dispensen gäller i tre dagar och den som kör måste ha giltigt mc-kort.

Det kan också vara bra att känna till att din egen mc-försäkring upphör direkt när ägarbytet sker. Så för att mc:n inte ska vara oförsäkrad måste den nya ägaren teckna en egen mc-försäkring som börjar gälla senast vid köptillfället.  

När ägarbytet har gått igenom får vi information om detta från Transportstyrelsen och vi avslutar då din försäkring. Har du en garageförsäkring måste du dock själv kontakta oss och säga upp försäkringen. När försäkringen är avslutad betalar vi tillbaka eventuell återstående del av din premie. Vill du ha pengarna insatta på ett konto ber vi dig kontakta oss och lämna ett kontonummer.

Om du ska köpa en mc behöver du teckna en egen försäkring innan du hämtar motorcykeln då föregående ägares försäkring upphör i samma stund som ägarbytet sker. Ägarbytet sker från det datum som ni anger till Transportstyrelsen och det är alltså från det datumet du behöver ha en försäkring. Om du avvaktar med att teckna försäkring åker du runt oförsäkrad samtidigt som du kommer att få betala straffavgift till Trafikförsäkringsföreningen, TFF. Läs mer om ägarbyte hos Transportstyrelsen på www.transportstyrelsen.se/agarbyte.

Priset på försäkringen styrs av motorcykelns ålder, modell, effekt och vikt samt din ålder, var du bor och i vissa fall hur länge du haft mc-kort. Även upprepade skador kan påverka vårt erbjudande.

Du kan själv påverka priset genom dina val av förare, personlig skyddsutrustning och nattparkering samt genom att välja olika självrisker för vagnskada. Är du dessutom medlem i SMC får du 10 % rabatt. Om du är medlem i BMW MC-klubben kan du teckna en särskild klubbförsäkring.

Ja, den ingår i alla priser du får av oss.

Det kan ha flera orsaker, till exempel att det saknas en del teknisk information om fordonet i Vägtrafikregistret. Börja med att kontrollera att du verkligen använder rätt registreringsnummer. Du kan alltid kontakta oss via telefon eller mejl om du behöver hjälp.

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos Svedea. Där får du en sammanställning av dina försäkringar hos oss.

På Mina sidor kan du:

 • Ladda ner försäkringsbrev och villkor
 • Se betalningssätt och årskostnad för din försäkring
 • Se din huvudförfallodag
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter och eventuellt konto för återbetalningar

Du loggar in på Mina sidor genom att klicka på logga in uppe i högra hörnet på sidan eller genom att gå direkt till app.svedea.se/mina-sidor. För att kunna logga in behöver du ha ett Mobilt BankID. 

Har du inte Mobilt BankID? Här kan du läsa om hur du kommer igång.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformation och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Behöver du hjälp?

Ring oss på 0771 160 190