Märkesförsäkring för din Honda

Här visas ReviewScore från Yotpo

Ditt personnummer

Skadedrabbade ger oss toppbetyg

Snabb och smidig skadereglering

Vi är störst i Sverige på mc


8 av 10 nya Honda-köpare väljer oss

Vi på Svedea har tillsammans med Honda MC Sverige tagit fram en riktigt bra försäkring för dig som har en Honda-motorcykel. Utöver ett av marknadens bästa grundskydd ger märkesförsäkringen dig flera fördelar.

Nöjdast kunder fem år i rad.

Svenskt Kvalitetsindex har för femte året i rad utnämnt oss till bolaget med Sveriges nöjdaste fordonsförsäkringskunder och vi är störst på mc-försäkring. Men, det är inte målet. Bara början!

Det här får du med märkesförsäkringen

Trygghet

Alltid reparation med originaldelar hos auktoriserad verkstad.

Assistans

Få hjälp vid driftstopp eller haveri dygnet runt helt utan självrisk.

Allrisk

Unik drulleförsäkring om du tankar fel eller tappar bort dina nycklar.


Honda mc-försäkring Märkesförsäkring
check

Trafikskada

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag när din mc är i trafik. Den ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka samt skador på annans egendom som du orsakar med din mc. Dessutom ersätter försäkringen skadade kläder och skyddsutrustning.

check

Brand

Du kan få ersättning om din motorcykel skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. Försäkringen gäller även för skada som uppstår på grund av kortslutning i elektriska kablar.

check

Glas

Försäkringen gäller vid skador på vindruta, vindavvisare och kåpglas. Dessutom ersätts skada på glaset till strålkastaren om det genombrutits. 

check

Maskinskada

Maskinförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada som direkt påverkar motorcykelns funktion. Försäkringen gäller för serietillverkad motorcykel som har omfattats av fabrikantens garantier. Motorcykeln får högst vara 12 år gammal räknat från motorcykelns första datum i trafik och körts längst 8 000 mil. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats. 

check

Räddning

Försäkringen ersätter kostnader för transport av personer och motorcykel om du råkar ut för en olycka eller drabbas av driftstopp. Försäkringen kan även lämna ersättning för hyrbil i upp till 7 dygn om motorcykeln skadas under en resa som är mer än 200 km från din hemort och som innefattar minst två övernattningar.

check

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av motorcykeln.

check

Stöld

Stöldförsäkringen ger ersättning om din mc blir stulen eller skadad vid stöldförsök. Försäkringen omfattar även utrustning och tillbehör till mc:n. Om din mc inte återfinns får du ersättning 15 dagar efter att du gjort anmälan till oss och polisen.

check

Allrisk

Försäkringen ersätter:

  • förlust eller skada på personlig egendom
  • feltankning
  • borttappad nyckel

Händelsen ska ha inträffat under färd, eller i direkt anslutning till färd, med den försäkrade motorcykeln och högsta ersättning är 15 000 kronor.

check

Vagnskada

Du kan få ersättning för skador på motorcykeln som uppstår på grund av trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Försäkringen gäller även när motorcykeln transporteras på släp.

check

Assistans

Assistans gäller helt utan självrisk och du kan få ersättning för:

  • Reparation på plats om den understiger kostnaden för bärgning till närmaste verkstad.
  • Transport av drivmedel vid bränslebrist.
  • Bärgningskostnad oavsett fel på motorcykeln

 

 

check

Förlängd hyrbilsersättning

Med märkesförsäkringen kan du få ersättning för hyrbil i upp till 21 dagar.

check

Utökad ersättning för tillbehör och utrustning

Med märkesförsäkringen får du ända upp till 80 000 kr i ersättning för motorcykelns tillbehör och utrustning.

check

Krishantering

Vi ersätter psykologkonsultationer för förare och/eller passagerare som drabbats av traumatiskt tillstånd på grund av trafikolycka eller polisanmält rån av den försäkrade motorcykeln. Du kan få upp till 50 % av prisbasbeloppet i ersättning.

check

Extra ersättning vid olycksfall

Märkesförsäkringen lämnar extra ersättning (utöver det man får från trafikförsäkringen) om motorcykelns förare eller passagerare skadas. Du kan få ersättning för sjukhusvistelse längre än 72 timmar och för bestående men.

check

Extra ersättning vid dödsfall

Märkesförsäkringen lämnar ersättning vid dödsfall till förarens och/eller passagerarens dödsbo med 100 000 kr.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformation och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Behöver du hjälp?

Ring oss på 0771 160 190