Sök på Svedea.se

En motorcykel kär på en tävlingsbana

Vad gäller vid bankörning?

Att köra mc på bana kan vara både utvecklande och roligt! Men det kan vara så att din försäkring inte gäller om du ska köra på bana. Här nedan kan läsa om vad som gäller enligt Trafikskadelagen och hur vår försäkring kan gälla vid bankörning. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Syfte och plats styr

I Trafikskadelagen, som är den lag som försäkringsbolagen utgår från, står att lagen inte tillämpas på motordrivet fordon när det används för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde. Det handlar alltså om två kriterier som avgör om lagen gäller eller inte – dels syftet (om det handlar om tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål) dels att körningen sker på ett ”inhägnat tävlingsområde”.

Så det som styr om din trafikförsäkring gäller när du kör på bana är alltså syftet. Vid halkkörning eller annan övningskörning som ingår i körkortsutbildningen gäller trafikförsäkringen även om körningen sker inom ett inhägnat tävlingsområde. Detsamma gäller vid fortbildningsaktiviteter som syftar till att öka trafiksäkerheten och som inte innehåller några särskilda riskmoment.  Men om tempot är uppskruvat och/eller du kör flera varv skulle nog detta betraktas som träning eller liknande ändamål – vilket får som konsekvens att försäkringen inte gäller alls (varken egendomsdelen eller trafikförsäkringen). Något som också kan påverka syftet eller hur man ser på karaktären på aktiviteten är huruvida de övriga deltagarnas fordon är registrerade, besiktigade, i trafik och försäkrade.

Som inhägnat område räknas i Sverige till exempel motorbanorna Mantorp Park, Gelleråsen, Scandinavian raceway Anderstorp, Sturup Raceway, Knutstorp ring, Linköpings motorstadion med flera. Även turistbanan Nurburgring räknas som inhägnat område.

Vår försäkring

I de fall där kurser arrangeras på bana med de krav som ställs i Trafikskadelagen, till exempel SMC steg 1–4 och BMW klubbens touringkurs, så är det inget som hindrar att vår försäkring gäller. Lite längre ner kan du se en fullständig lista på utbildningar på inhägnat område som vår försäkring gäller för.

När det gäller egendomsförsäkringen (det vill säga möjligheten att få ersättning för skador på din egen motorcykel) så tittar vi enbart på syftet med körningen, här tar vi således ingen hänsyn till var man kör. Så fort det handlar om någon form av hastighetskörning upphör egendomsförsäkringen att gälla.

Godkända utbildningar

Annan banåkning eller utbildning

Ska du delta på en banåkning eller utbildning som inte finns med i listan ovan måste du kontakta oss innan utbildningstillfället för ett eventuellt godkännande.

Facebook

Instagram