Sök på Svedea.se

Märkesförsäkring för din Harley–Davidson®

  • Marknadens längsta maskinförsäkring

  • Alltid reparation med originaldelar

  • 10 % rabatt med H.O.G.®-medlemskap

En motorcyklist i svart utrustning kör en svart roadster-motorcykel på en ökenväg, med branta klippor i bakgrunden En motorcyklist i svart utrustning kör en svart roadster-motorcykel på en ökenväg, med branta klippor i bakgrunden

Se pris och köp mc-försäkring

ABC 123
Ditt personnummer

Skadedrabbade ger oss toppbetyg

När vi frågar våra kunder som drabbats av en skada ger de flesta oss högsta betyg. Se själv vad våra kunder säger och jämför oss gärna!

Snabb och smidig skadereglering

Allt handlar om att ha nöjda kunder – inget annat är viktigare. Därför arbetar vi varje dag för att kunna erbjuda dig branschens bästa kundservice och snabbaste skadereglering.

 

Vi är störst i Sverige på mc

Nu har vi nått målet vi satte för 10 år sedan. Vi är nu störst i landet inom mc-försäkring – och har Sveriges nöjdaste kunder inom fordonsförsäkring enligt Svenskt Kvalitetsindex!

9 av 10 Harley-Davidson®-köpare väljer oss

Vi på Svedea har tillsammans med Harley-Davidson® tagit fram en riktigt bra försäkring för dig som har en motorcykel från Harley-Davidson®. Utöver ett av marknadens bästa grundskydd ger märkesförsäkringen dig flera fördelar.

Motorcykel och smartphone med olycksvarningsapp

30 % rabatt på Detecht Premium

Har du din mc försäkrad hos Svedea får du 30 % rabatt på Detechts premiumabonnemang. Med Detecht kan du enkelt se och dela med dig av var man bör se upp för rullgrus.

Läs mer

Det här får du med märkesförsäkringen

Med vår märkesförsäkring får du trygghet, allrisk, snabb skadereglering och rabatt för dig med H.O.G.®-medlemskap.

Trygghet

Alltid reparation med originaldelar hos auktoriserad verkstad.

Allrisk

Unik drulleförsäkring om du tankar fel eller tappar bort dina nycklar.

Snabb skadereglering

Ersättning för stöld redan efter 15 dagar. 

10 % rabatt

För dig med H.O.G.®-medlemskap.

Försäkringens innehåll

Trafikskada

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag när din mc är i trafik. Den ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka samt skador på annans egendom som du orsakar med din mc. Dessutom ersätter försäkringen skadade kläder och skyddsutrustning.

Brand

Du kan få ersättning om din motorcykel skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion. Försäkringen gäller även för skada som uppstår på grund av kortslutning i elektriska kablar.

Glas

Försäkringen gäller vid skador på vindruta, vindavvisare och kåpglas. Dessutom ersätts skada på glaset till strålkastaren om det genombrutits. 

Maskinskada

Maskinförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada som direkt påverkar motorcykelns funktion. Försäkringen gäller för serietillverkad motorcykel som är högst 12 år gammal räknat från motorcykelns första datum i trafik och som körts högst 8 000 mil. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats.

Räddning

Försäkringen ersätter kostnader för transport av personer och motorcykel om du råkar ut för en olycka eller drabbas av driftstopp. Försäkringen kan även lämna ersättning för hyrbil i upp till 7 dygn om motorcykeln skadas under en resa som är mer än 200 km från din hemort och som innefattar minst två övernattningar.

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av motorcykeln.

Stöld

Stöldförsäkringen ger ersättning om din mc blir stulen eller skadad vid stöldförsök. Försäkringen omfattar även utrustning och tillbehör till mc:n. Om din mc inte återfinns får du ersättning 15 dagar efter att du gjort anmälan till oss och polisen.

Allrisk

Försäkringen ersätter:

  • förlust eller skada på personlig egendom
  • feltankning
  • borttappad nyckel

Händelsen ska ha inträffat under färd, eller i direkt anslutning till färd, med den försäkrade motorcykeln och högsta ersättning är 15 000 kronor.

Vagnskada

Du kan få ersättning för skador på motorcykeln som uppstår på grund av trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Försäkringen gäller även när motorcykeln transporteras på släp.

Assistans

Assistans gäller helt utan självrisk och du kan få ersättning för:

  • Reparation på plats om den understiger kostnaden för bärgning till närmaste verkstad.
  • Transport av drivmedel vid bränslebrist.
  • Bärgningskostnad oavsett fel på motorcykeln

Förlängd hyrbilsersättning

Med märkesförsäkringen kan du få ersättning för hyrbil i upp till 21 dagar.

Utökad ersättning för tillbehör och utrustning

Med märkesförsäkringen får du ända upp till 80 000 kr i ersättning för motorcykelns tillbehör och utrustning.

Krishantering

Vi ersätter psykologkonsultationer för förare och/eller passagerare som drabbats av traumatiskt tillstånd på grund av trafikolycka eller polisanmält rån av den försäkrade motorcykeln. Du kan få upp till 50 % av prisbasbeloppet i ersättning.

Extra ersättning vid olycksfall

Märkesförsäkringen lämnar extra ersättning (utöver det man får från trafikförsäkringen) om motorcykelns förare eller passagerare skadas. Du kan få ersättning för sjukhusvistelse längre än 72 timmar och för bestående men.

Extra ersättning vid dödsfall

Märkesförsäkringen lämnar ersättning vid dödsfall till förarens och/eller passagerarens dödsbo med 100 000 kr.

Villkor och information

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Se våra villkor

­Harley | Rider ­­Insurance ™

Detta är en produkt från Harley-Davidson® Insurance Services. * Harley-Davidson® Insurance Services är ett varumärke hos Svedea AB, Box 3489, 103 69 Stockholm, Sverige, som är auktoriserad och reglerad av Finansinspektionen. © H-D 2019. Harley®, Harley-Davidson® och logotypen med bjälken och skölden (Bar & Shield-logotypen) är varumärken som tillhör H-D U.S.A., LLC

Så säger våra kunder

Vi är stolta över våra höga betyg på kundnöjdhet! Så här hanterar vi kundomdömen: Alla kunder som haft en skada får ranka oss och ge ett omdöme vilka märks med ”verifierad kund”. Omärkta omdömen har lämnats direkt på webben och behöver inte vara gjorda av kunder. Samtliga omdömen granskas innan publicering och stötande eller kränkande innehåll tas bort, men antalet stjärnor behålls.

4.9

Baserat på 1505 omdömen

Facebook

Instagram