Sök på Svedea.se

Jämför mc-försäkring

Det ska vara tryggt och smidigt att äga en motorcykel. Därför är det viktigt att jämföra olika mc-försäkringar och välja den som passar just dina behov. Här får du lite hjälp på vägen.

I huvudsak finns tre olika typer av mc-försäkringar: trafik-, hel- och halvförsäkring. Trafikförsäkringen är en grundläggande försäkring som du enligt lag måste ha för att få köra din motorcykel i trafik. Hel- och halvförsäkringar är frivilliga försäkringar som förutom trafikförsäkringen även täcker skador på din egen motorcykel. 

Att jämföra pris och självrisk

Priset på en mc-försäkring styrs bland annat av motorcykelns ålder, modell, effekt och vikt samt din ålder, var du bor och i vissa fall hur länge du haft mc-kort. Du kan själv påverka priset med olika val: Nattparkering, personlig skyddsutrustning samt val av självrisk för vagnskada för att nämna några.

Självrisk är den kostnad som du själv får betala i händelse av en skada på din motorcykel. En låg självrisk för vagnskada ligger på cirka 1 500 kronor medan en hög självrisk ligger på cirka 8 000 kronor. Generellt innebär en hög självrisk ett lägre pris på din försäkring, medan en låg självrisk ger ett högre pris.

Se pris och köp mc-försäkring

Ditt personnummer

Trafikförsäkring – grundskyddet

Trafikförsäkringen är grundskyddet som du enligt lag behöver för att få köra din mc i trafiken. Den ersätter skador på personer och egendom, oavsett vem som har orsakat dem. Däremot ersätter den aldrig någon skada på din egen motorcykel. 

Halvförsäkring – mer skydd än trafikförsäkring

En halvförsäkring för motorcykel rekommenderas för de flesta motorcyklister. Utöver skyddet från trafikförsäkringen täcker den ofta stöld, brand och skador till följd av yttre påverkan. Men skadar du din egen motorcykel – till exempel att den välter eller att man bromsar omkull – kommer halvförsäkringen inte att täcka kostnader för reparation eller ersättning.

Helförsäkring – fullgott skydd

En helförsäkring för motorcykel innebär fullgott skydd från både trafik- och halvförsäkringen, men också en vagnskadeförsäkring. Så om du råkar ut för en olycka som skadar din egen motorcykel, kommer en helförsäkring att täcka kostnader för reparation eller ersättning.

Värt att tänka på när du jämför mc-försäkring

Facebook

Instagram