Sök på Svedea.se

Så fungerar en VD- och styrelse­ansvars­försäkring

Som VD eller styrelsemedlem har du en viktig roll i att leda affärsverksamheten på ett framgångsrikt sätt. Men vad händer om något går fel och du som privatperson ställs till svars? Här listar jag några exempel på vanliga tvister och hur du och ditt företag kan skyddas vid en eventuell tvist eller skada.

Hårdare affärsklimat skapar hårdare kontroller

Med ett hårdnande ekonomiskt affärsklimat blir företagsverksamheten granskad på ett helt annat sätt av allmänhet, massmedia och investerare.

Kraven på bolagsstyrning ökar kontinuerligt, samtidigt som myndigheter, i både Sverige och omvärlden, börjat agera i större utsträckning.

Lagstiftaren har även förstärkt myndigheters möjligheter att göra kontroller hos företag. Tendensen i både lagstiftning och praxis är ansvaret successivt ökar för företagsföreträdare i aktiebolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Som företagsföreträdare har du ansvaret för att företaget drivs på ett korrekt sätt och det är din privata ekonomi som kan sättas på spel vid fel och misskötsel.

Med en VD- och styrelseansvarsförsäkring skyddas du och ditt företag mot höga skadeståndskrav som kan uppkomma inom flera av de vanligaste tvisterna, till exempel:

Ansvar för arbetsmiljöbrott

En anställd i ett familjeägt företag skadades då hon klämde handen i en maskin som nyligen börjat användas. Hovrätten ansåg till skillnad från tingsrätten att skyddsåtgärderna, en löst hängande kedja med varningsskylt samt viss utbildning, inte var tillräckliga. Arbetsledaren blev åtalad och dömd till villkorlig dom och dagsböter.

Svedeas VD & Styrelseansvarsförsäkring ersätter, till skillnad mot många andra VD & Styrelseansvarsvillkor, i detta fall försvarskostnader för samtliga företagsföreträdare eller anställda för försvarskostnader i samband med person- eller sakskada. 

Se ditt pris på företagsförsäkring

Organisationsnummer

Ansvar för miljöbrott

En brand bröt ut i byggnaden där bränsle och kemiska produkter förvarades. När branden var släckt gjorde bolaget ingen anmälan till miljökontoret vilket krävs enligt lag, utan miljökontoret uppmärksammades istället av en klagande granne.

Miljökontoret menade att bolaget brutit mot bestämmelser i lag eftersom de inte blivit underrättade med en gång. Bolagets VD åtalades för miljöbrott och dömdes för försvårande av miljökontroll till dagsböter. 

I det här fallet ersätter VD & Styrelseansvarsförsäkringen VD:ns försvarskostnader. 

Personligt ansvar för bolags skulder

Ett bolag försattes i konkurs och bolagets borgenärer riktade krav mot bolagets styrelse. Borgenärerna hade levererat varor vilka de aldrig fick betalt för och yrkade att personligt betalningsansvar förelåg eftersom styrelsen inte upprättat kontrollbalansräkning i tid.

En VD- och styrelseansvarsförsäkring ersätter både försvarskostnader och det ersättningsansvar som eventuellt blir utdömt, samt motpartens ombudskostnader då detta åläggs att ersättas av de försäkrade personerna.

Med en VD- och styrelseansvarsförsäkring får du hjälp med:

Författare: Jonas Nilsson

Jonas har under de senaste 18 åren jobbat i försäkringsbranschen, både mot privat- och företagsmarknaden. Han har själv erfarenhet som egenföretagare och vet den passion och mod som många småföretagare lägger ner. Här på bloggen skriver han om vad du som småföretagare kan tänka på för att göra ditt företag så lönsamt och framgångsrikt som möjligt! 

Facebook

Instagram