Sök på Svedea.se

Mer om kattförsäkring

Här kan du hitta mer information om vår försäkring för katt. Du kan bland annat läsa om de olika tilläggsförsäkringarna vi erbjuder, självrisker och rabatter. 

Avelsförsäkring

Vår avelsförsäkring är avsedd för dig som äger en katthona eller katthane och planerar att använda dem i avel.  Den fungerar som ett tillägg till grundläggande liv- och veterinärvårdsförsäkringar och täcker specifika avelsrelaterade kostnader. 

Mer om avelsförsäkring

Livförsäkring

Med vår livförsäkring kan du få ekonomisk ersättning om din katt avlider eller behöver avlivas. Försäkringen är till för alla katter som är id-märkta och den har ingen självrisk. För att vara berättigad till att teckna en livförsäkring är det ett krav att din katt redan har en veterinärvårdsförsäkring genom oss.

Mer om livförsäkring

Rehabiliteringsförsäkring

Din katt kan behöva rehabilitering efter en skada eller sjukdom. Med vår rehabiliteringsförsäkring kan du få ersättning för till exempel massage, simning eller stretching. 

Mer om rehabiliteringsförsäkring

Veterinärvårdsförsäkring

Vår veterinärvårdsförsäkring erbjuder ett omfattande skydd för din katt, oberoende av ålder, ras eller medicinskt tillstånd. Med möjligheten att välja försäkringsbelopp och självrisk efter dina behov, säkerställer vi att din katt får den vård den behöver, från rutinkontroller till akutbehandling.

Mer om veterinärvårdsförsäkring

Rabatter

Här kan du se vilka rabatter vi erbjuder i samband med att du tecknar vår kattförsäkring.

Mer om rabatter

Självrisker

Här kan du se alla aktuella självrisker som gäller för vår kattförsäkring.

Mer om självrisker

Vid skada

Har din katt råkat utför en skada? Här kan du anmäla en skada samt komplettera en pågående skadeanmälan.

Mer om vad du kan göra vid skada

Våra ombud

Vill du komma i kontakt med ett ombud? Du hittar alla våra djurombud via länken nedan!

Mer om våra ombud

Vad täcker försäkringen?

Du kan läsa mer om försäkringen i förköpsinformationen och i de fullständiga villkoren.

Mer om våra villkor

Facebook

Instagram